Engelli çocuğu olan memura sağlanan sosyal güvenlik hakkı

Engelli çocuğu bulunan kadın memurların emeklilik açısından sosyal güvenlik hakları nasıl olmaktadır?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Mayıs 2019 10:51, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2019 11:22
Engelli çocuğu olan memura sağlanan sosyal güvenlik hakkı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 28 de bulunan hüküm;

"Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. "

Hükmün yorumu;

5510 sayılı Kanunla getirilen iyi bir düzenleme ile başka birinin devamlı bakımını takip etmesi gerekecek derecede engelli çocuğu bulunan kadın memurların her çalıştıkları sürenin dörtte biri çalışma sürelerine eklenmektedir. Yani bazı memurların görevleri icabı yararlandığı fiili hizmet süresi zammı gibi her yıl 12 ay değil 15 ay olmaktadır.

Ancak, bu uygulama ilk defa 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 2008 yılı Ekim aybaşından uygulanmak üzere getirildiğinden, bu tarihten önceki çalışma süreleri için bir süre eklemesi olmamakta, bu tarihten itibaren çalışma süreleri için ek süre eklenmektedir.

Bu durumda olanların engelli çocuklarının durumlarını sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri gerekir, bu raporların da daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi gerekir.

Çalışma hizmet sürelerine eklenilen her süre kadın memurun emeklilik yaş grubunu da daha önce tamamlamasına katkı sağlamaktadır, yani emeklilik yaş gruplarından da bu sürelerin dörtte biri indirilmektedir.

Hem 5434 e tabi kadın memurlar, hem de 5510 a tabi kadın memurlardan bu durumda olanlar yararlanmaktadırlar. Ancak 5434 e tabi memurların 2008 yılı Ekim ayından önce geçen süreler için ek hizmet ilavesi yoktur. Yalnızca 2008 yılı ekim ayından başlayarak geçen süreler eklenir.

Bu eklenen ilave süre sadece bir çocukla sınırlı olmaktadır.

- Bu ekleme süreler, yalnızca kadın memurlara verilmekte, malul çocuğu bulunan erkek memurlara verilmemektedir.

Genel Değerlendirmemiz:

Malul çocuğu bulunan kadın memurlar için önemli bir uygulamadır. Ancak malul çocuğu bulunan babaların da bu kapsama alınmasının daha uygun olacağını değerlendirmekteyiz.

Malul çocuğu olan babaların da ek sürelerden yararlanmalarını sağlayacak bir değişikliğin olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber