1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

375'e göre geçici görevlendirilen personelin mehil müddeti ve harcırahı

375 sayılı KHK'nın ek 25. maddesine göre geçici görevlendirilen personelin mehil müddeti için yönetmelikte özel bir düzenleme yer almaktadır. Bu nedenle geçici görevlendirilen personelin, mehil müddeti konusunda yönetmelikteki bu hükme uyması gerekmektedir.
04 Aralık 2019 00:04
+Aa- Yazdır
375'e göre geçici görevlendirilen personelin mehil müddeti ve harcırahı

SORU: Merhaba.
3 Mayıs 2019 tarihli Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme yönetmeliğine göre farklı bir şehirdeki kurumda görevlendirildim. Bugün itibariyle de kadromun geçişi amacıyla nakil işlemim için yazışmalarım başladı.
Sorum şu ki, bu nakil işleminde mehil iznim ve yol harcırahım olacak mı?
Yani görevlendirildiğim yere tayinim gelince bu haklarımdan faydalanabiliyor muyum?
Konuyla ilgili forum sitenizde herhangi Bir bilgiye rastlamadım.
İlgilenirseniz sevinirim. İyi çalışmalar

CEVAP:

a) Mehil Müddeti

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesinde, "Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir.
Kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar. Bunlar bu şekilde görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar.
Kurum veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirmenin yapılabilmesi için, görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşımaları gerekir. Bu şekilde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. Bunlar geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir.
Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.
Bu maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.
Toplamda altı ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin de alınması şarttır.
Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklıdır.
Bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır.

03/05/2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde, "(1) Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurum tarafından doldurulan form, öngörülen geçici görevlendirme başlangıç tarihinden en az bir ay önce muvafakat işlemlerinin tamamlanması için personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma gönderilir. Geçici görevlendirme, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından verilecek muvafakat ile tekemmül eder.

(2) Tekemmül eden geçici görevlendirmeye ilişkin form, geçici görevlendirme yapılan kuruma gönderilir ve ilgili personele görevlendirme başlangıç tarihinden en az 5 gün önce tebliğ edilir. Formun bir örneği ilgili personelin özlük dosyasında saklanır.

(3) Bu maddede düzenlenen usule uygun olmak kaydıyla geçici görevlendirme süresi uzatılabilir." Hükmü,

9 uncu maddesinde ise, "(1) Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, formda belirtilen geçici görevlendirme başlangıç tarihinde, geçici görevlendirildiği kurumda göreve başlar.

(2) Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, geçici görevlendirme süresi bittiğinde, formda belirtilen geçici görevlendirme bitiş tarihini takip eden ilk iş günü, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumda göreve başlar.

(3) Geçici görevlendirme herhangi bir nedenle bitiş tarihinden önce sona erdirilmiş ise personel bu durumun kendisine tebliğ tarihini takip eden ilk iş günü kadro veya pozisyonun bulunduğu kurumda göreve başlar.

(4) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar hakkında, görevlendirildiği kurumca yapılacak bildirim üzerine, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından kadro veya pozisyonun tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Yönetmelik ekinde yer alan formda da görevlendirmenin başlangıç ve bitiş tarihi ayrı ayrı belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere, görevlendirilen personelin mehil müddeti hususunda özel bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre:

- Görevlendirme başlangıç tarihinden en az 5 gün içinde tebliğ edilecek ki (memuriyet mahalli dışına gidecekler için 5 günlük bir süre yeterlidir),

-Memuriyet mahalli içine veya dışına görevlendirilen personel (Yönetmelikte aynı veya farklı yere olarak ifade edilmiştir) geçici görevlendirme başlangıç tarihinde, geçici görevlendirildiği kurumda göreve başlayacak,

- Geçici görevlendirme bitiş tarihinin ilk iş günü eski yerinde görevine başlayacak,

- Belgeye dayalı haklı bir mazeret varsa mazeretin bitimi müteakip görevine başlayacak ki (izinli veya raporlu olan personelin bu durumu dikkate alınarak tebliğ edilmesinde fayda vardır),

- Belgeye dayalı haklı bir mazeret olmadan görevlendirildiği kurumca yapılacak bildirim üzerine, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından kadro veya pozisyonun tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

b) Harcırah

Gerek 375 sayılı KHK'nın 25 inci maddesinde ve gerekse Yönetmelikte harcıraha ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; memur veya hizmetli olmamakla birlikte müesseselerce geçici bir vazife ile görevlendirilenlere harcırah ödenmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 14'üncü maddesinde ise kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğu verileceği; Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 22'nci maddesinde yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde, görevlendirme yazısı ile Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildiriminin ödeme belgesine bağlanacağı belirtilmiştir.

Ancak Harcırah Kanununda belirtilen "geçici görev" ile 375 sayılı KHK'nın 25 inci maddesinde düzenlemenin aynı olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Her ne kadar KHK ile getirilen sistemde istisnalar hariç görevlendirmelerin birer yıl arayla yapılacağı ve ucu açık olduğu dikkate alındığında görevlendirmenin bir nevi süreklilik arz ettiği aşikardır.

Nitekim 6245 sayılı Kanununun 42. Maddesi gerekçesinde şu ifadelere yer verilmiştir, "Diğer taraftan, yurt içindeki muvakkat vazife hallerinin bazen muvakkat vazife mefhumu ile kabili telif olamayacak bir şekilde uzun müddetler devam ettirildiği ve bu yüzden çok uzun müddetler yevmiye ödenmek mecburiyetinde kalındığı vakidir. Halbuki vazifenin uzun müddetler devam etmesi ona daimiyet izafe olunmasını, yani bu vazifeye kadro tahsisi suretiyle muamele yapılmasını icap ettirir. İşte bu sebepler yüzünden bu maddede, aynı yerde aynı iş için aynı şahsa 180 günden fazla yevmiye verilmeyeceği hükmü yer almış bulunmaktadır."

Bu açıklamalar çerçevesinde, mezkur Yönetmelik çerçevesinde geçici olarak görevlendirilen personele 6245 sayılı Kanunda belertilen harcırah unsurlarından sadece "yol masrafının" ödenebileceği düşünülmektedir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
09:35 - Sağlıkçı İclal yine haklı çıktı09:29 - Yaşlanmaya karşı savaşan Türk09:29 - Hülya Koçyiğit: Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyorum09:29 - Sivas'ta tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 15 yaralı09:28 - 100. Yıl kutlamalarına dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi09:24 - Herkes bu işi yapamıyor, günlüğü 400 lira
09:23 - 2020'nin en çok satan kitaplarını, psikoloji kitapları oluşturdu09:22 - Pandemi toplantısında davet polemiği09:18 - Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle birlikte hastaneye getirildi09:15 - İstismarla suçlanan babaya velayet yolu09:10 - Yüz yüze sınava girmeyen sınıfta kalacak09:05 - Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor
09:00 - Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı08:50 - Çukurova Havalimanı ihalesi 20 Kasım'a ertelendi08:45 - 'İhaleye fesat karıştırma' operasyonunda 34 kişi serbest08:40 - Yurtdışından ilaca rapor zorunluluğu08:34 - Otobüse alınmayan kadın, şoföre kızdı aracı boyadı
08:15 - 5 milyonluk pastanın 200 bini bize geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam