1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bölge müdürü, görevden alındığında mali hakları nasıl belirlenir?

Bir kamu kurumunda görev alınan bölge müdürünün mali hakları konusunda 9 Temmuz 2018 öncesinde veya sonrasında göreve başlamış olmasına bağlı olarak iki farklı düzenleme yer almaktadır.
15 Eylül 2020 14:45
+Aa- Yazdır
Bölge müdürü, görevden alındığında mali hakları nasıl belirlenir?

Soru: Bir bağlı kuruluşta bölge müdürü olarak çalışıyorum. 375 sayılı KHK hükmü gereğince, görevden alındığımda 2 yıl boyunca mali haklarım bölge müdürlüğü üzerinden ödenecek ama daha sonra mühendis olarak çalışacağım. Ancak bu uygulamanın 26 Haziranda değiştiği söyleniyor. Ben görevden alınınca mali haklarım nasıl olur?

Cevap: Kamuda yönetici olarak görev yapanların görev süresi sona erdiğinde veya görevden alındıklarında hangi kadrolara atanacakları konusunda uygulamada birliktelik sağlanması amacıyla 2015 yılında 375 sayılı KHK'ye ek 18. madde eklenmişti. Ancak 2018 yılında yaklaşık üç yıl uygulama imkanı bulan ek 18. madde yürürlükten kaldırılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte 375 sayılı KHK'ye eklenen ek 35. madde ile yönetici atama kriterleri ile görevden alınan yöneticiler hakkında yapılacak işlemlerin genel çerçevesi yeniden belirlenmiştir. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de ek 35. maddeye uygun olarak yönetici atama ve görevden almaya ilişkin usul ve esaslar yürürlüğe konulmuştur.

703 sayılı KHK'nin geçici 1. maddesinin dördüncü fıkrasında, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunup 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesi hükümleri kapsamında olanlardan yukarıdaki fıkrada yer almayanlar, görevden alındıkları takdirde anılan madde hükümlerine göre işleme tabi tutulur." hükmüne yer verilmek suretiyle mülga ek 18. madde hükmünün 9 temmuz 2018 tarihinden önce atanan ve bu tarihte görevde bulunan yöneticiler bakımından yürürlükte olması sağlanmıştır.

Mevcut durumda görevden alınan yöneticiler bakımından iki farklı kanun hükmüne göre işlem yapılmaktadır. 9 Temmuz 2018 tarihinden önce atanmış ve bu tarihte görevde olan yöneticilerin görevden alınması halinde 375 sayılı KHK'nin mülga ek 18. maddesine göre işlem yapılacak olup, bu tarihten sonra atanan yöneticilerin görevden alınmaları halinde ise 375 sayılı KHK'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Bölge müdürü kadrosu özelinde konuyu incelediğimizde; 9 Temmuz 2018 tarihinde görevde olan ve bu tarihten sonra görevden bölge müdürü hakkında 375 sayılı KHK'nin ek 18. maddesi uygulanacaktır. Ek 18. maddede ek gösterge esası benimsenmiş olup, bakanlık bölge müdürleri ile Tapu ve Kadastro, TÜİK ve Yazma Eserler Bölge müdürleri 3600 ek göstergeli olduğu için görevden alındıklarında mülga ek 18. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uygulanacaktır. Diğer bölge müdürleri ise 3000 ek göstergeli oldukları için görevden alındıklarında ek 18. maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince işlem yapılacaktır. Mezkur bentte, "Ek göstergesi 3600'den daha düşük tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlar görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde;
1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,
2) Diğerleri, bu maddeye göre ihdas edilmiş sayılan merkez veya taşra teşkilatına ait araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,
atanırlar." hükümlerine yer verilmiştir.

Ek 18. madde hükmünde ayrıca araştırmacı kadrolarına atananların bir ay içinde başvurmaları halinde hak kaybı yaşamaksızın daha önce bulundukları veya öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri kadrolara atanmalarına imkan sağlanmıştır. Ayrıca, yönetici kadrolarında kesintisiz iki yıl süreyle görev yapanlara yeni kadrolarına atanmalarını müteakip iki yıl süreyle yönetici kadroları esas alınarak maaş ödenecektir.

9 Temmuz 2018 tarihinden sonra 3 sayılı CBK hükümlerine göre bölge müdürü kadrosuna atananların görevden alınmaları halinde ise haklarında 375 sayılı KHK'nin 7247 sayılı Kanunun 18. maddesiyle değişik ek 35. maddesinin 9. fıkrası ile (Bu düzenleme 26 Haziran 2020 tarihinde gelmiştir) anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6. maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanacaktır. Ek 35. maddenin dokuzuncu fıkrasında; ek göstergesi 6400'den daha düşük yöneticilerin görevden alınmaları halinde;
1) Yönetici kadroları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,
2) Denetim elemanı ya da uzman kadro veya pozisyonlarına,
3) Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,
atanacakları hükme bağlanmıştır. 3 sayılı CBK'nın 6. maddesinin dördüncü fıkrasında ise, "(4) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerde bulunmakta iken görevden alınanlardan; daire başkanı kadro ve pozisyonunda bulananlar ile genel müdürden daha alt düzeydeki kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlar ve taşra teşkilatında il müdürü ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerinde bulunanlardan;
a) Daha önce bulundukları 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,
b) (a) bendi kapsamına girmeyenlerden bu fıkranın birinci paragrafında sayılan kadro, pozisyon ve görevlerde toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,
c) (a) bendi kapsamına girmeyenlerden bu fıkranın birinci paragrafında sayılan kadro, pozisyon veya görevlerde üç yıldan az süreyle görev yapmış olanlar, merkez veya taşra teşkilatında araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,
atanırlar." hükümleri yer almaktadır.

Sonuç olarak;

- 9 Temmuz 2018 tarihinde görevde bulunan 3000 ek göstergeli bölge müdürü görevden alındığında hakkında 375 sayılı KHK'nin ek 18. maddesi uyarınca işlem yapılacak olup, bu kapsamda geçmişte kariyer uzman veya müfettiş unvanlarını ihraz etmiş olanlar bu kadrolara, diğerleri ise araştırmacı kadrolarına atanacak, kesintisiz iki yıl bölge müdürlüğü yapmış olması halinde iki yıl süreyle bölge müdürü maaşından yararlanacak, bir ay içinde talepte bulunması halinde öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettiği unvana veya görev yaptığı yönetici olmayan diğer unvanlara atanabilecektir.

- 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra atanan ve sonrasında görevden alınan bölge müdürleri ise 375 sayılı KHK'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı CBK'nın 6. maddesi uyarınca; daha önce görev yaptıkları yönetici niteliği olmayan kadrolar ile öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara, daha önce kariyer uzman veya müfettiş kadrosunda bulunmuş olmaları halinde bu unvanlı kadrolara, bu kapsama girmeyenlerden 3 yıl süreyle bölge müdürlüğü görevinde bulunanlar kariyer uzman veya müfettiş kadrolarına atanabilecek, üç yıldan az süreyle görev yapmış olanlar ise araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadrolara atanacaktır. Bu kapsamda görevden alınan bölge müdürleri ne kadar süre görev yapmış olursa olsunlar atandıkları kadrolarda bölge müdürü mali haklarından yararlanamayacak olup, atandıkları kadro unvanının mali hakları ne ise ondan yararlanacaktır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
20:00 - İş ilanı verip tacizde bulunuyordu, yakalandı!19:46 - Baraj'da su seviyesi düştü, tarihi mezarlık ortaya çıktı19:43 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek mesajı19:43 - Batman Valiliğinden filyasyon ekibine saldırıya ilişkin açıklama19:41 - İstiklal caddesi'nde adım atacak yer kalmadı19:34 - Ermenistan'ın saldırısında 5 Azerbaycanlı vefat etti
19:16 - Vatandaşı 10 milyon TL dolandıran 2 kuyumcu tutuklandı19:15 - Sosyal Koruma Kalkanı ile 35 milyar liraya yakın destek19:01 - Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayısı azaldı18:23 - Batman'da filyasyon ekibindeki doktor saldırıya uğradı18:21 - Ermenek'teki maden faciasının simge isimi vefat etti18:12 - Bakan Koca: En iyi çözüm tedbirdir
18:08 - 'Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma' polisleri göreve başladı18:06 - 'Denizin peribacaları' görenleri büyülüyor18:00 - Yaralı yakınları sağlık personeline ve ambulansa saldırdı17:42 - Kargo şirketi kamyonetiyle drift attı, kameralara yakalandı17:40 - Evinde ölü bulunan Müdür Yardımcısı toprağa verildi
17:31 - Koronavirüs temaslısı, kahvede okey oynarken yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam