Teknikerler, emeklilikte de mühendislerin özlük haklarından yararlanır mı?

Mühendislik özlük haklarından yararlanan Teknisyen ve Tekniker emeklilikte aynı haklardan yararlanabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 05 Ağustos 2021 10:01
Teknikerler, emeklilikte de mühendislerin özlük haklarından yararlanır mı?

SORU: Ceza İnfaz kurumlarında Teknisyen ve Tekniker unvanında birçok memur bulunmaktadır. Mühendislik bölümü bitiren bizler mühendis özlük haklarından yaralanmaktayız. Bizler emekli olduğumuzda emekli maşını tekniker kadrosuna göre mi yoksa mühendis kadrosuna göre mi alacağız.

CEVAP: 5434 sayılı Kanununa tabi Teknik Hizmetler Sınıfındaki memurlar, görevde iken farklı ücret alabilirler, ancak emeklilikte bu fark ortadan kalkmaktadır.

Kadrosu değişmeyen ancak öğrenim durumu değişen veya aynı öğrenim mezunu olmakla birlikte aynı hizmet sınıfında farklı unvanlarda görev yapan memurlar emeklilikte hangi unvandan hangi ek göstergeyi kazanırlar?

İlgililerin bitirmiş oldukları meslekleriyle, ilgili okullar dikkate alınarak Mühendis, Mimar, Kimyager vb. şekilde Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlara uygulanacak olan ek gösterge rakamlarının ne olacağı konusu Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 07.12.2007 tarihli ve Esas Numarası 2005-2, Karar Numarası 2007-1 olan Kararı, 25/03/2008 tarih ve 26827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tıklayınız.

Kararın özünü; Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları oluşturmaktadır.

Sonuç Değerlendirmemiz: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde yer alan ek göstergelerden yararlanmanın şartı, işgal edilen unvanın kadrosunun da taşınmasıdır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvelinin THS bölümü;

şeklindedir.

Sonuç bağlamında, 5434 sayılı Kanuna tabi THS'de görev yapan memurlardan, görevde iken mühendislik özlük haklarından yararlanan tekniker ve teknisyen ünvanlılar, emeklilikte 3600 ek göstergeyi kazanamaz ve kadro görev unvanlarını taşımaları kaydıyla ve tahsil durumlarına göre yukarıda belirtilen ek göstergelerden yararlanırlar. Esasında gündemde olan ek gösterge artışlarının genel olarak ele alınmasında fayda gördüğümüzü de belirtebiliriz.

NOT: Değerlendirmelerimiz 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar içindir. 5510 sayılı Kanuna tabi memurların yaşlılık aylığı hesaplama yöntemi hakkında bilgi için https://www.memurlar.net/haber/972476/ adresimiz ziyaret edilebilir.


Bu Habere Tepkiniz