Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi mezunları da uzman olabilecek

Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği ve Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi mezunlarına Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığına ve Milli Emlak Uzman yardımcılığına başvurma hakkı verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Temmuz 2021 11:29
Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi mezunları da uzman olabilecek

Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi mezunlarının, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı ve ve Milli Emlak Uzman yardımcılığına sınavına başvurabilmesi için Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı ile Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

İŞTE 15 TEMMUZ TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME

MADDE 1 - 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "sosyoloji" ibaresinden sonra gelmek üzere ", gayrimenkul geliştirme ve yönetimi" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

DEĞİŞİKLİĞİN YAPILDIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDESİ ŞU ŞEKİLDEDİR

Başvuru şartları
MADDE 7 - (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için,
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
b) Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda ilan edilecek kontenjan çerçevesinde; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile şehir ve bölge plancılığı, biyoloji, botanik, zooloji, kimya, sosyoloji bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabül edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

DEĞİŞİKLİĞİN YAPILDIĞI MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDESİ ŞU ŞEKİLDEDİR

Başvuru şartları
MADDE 7 - (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,
mezun olmak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS'den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak,
ç) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
gerekir.


Bu Habere Tepkiniz