Devam eden FETÖ soruşturmaları nasıl sonuçlandırılacak?

Olağanüstü hal sonrası FETÖ soruşturmalarını devam ettiren geçici düzenleme sona erdiği için halihazırda devam eden işlemler genel hükümlere göre sonuçlandırılması gerekmektedir!

Haber Giriş : 02 Ağustos 2022 14:45, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2022 11:50
Devam eden FETÖ soruşturmaları nasıl sonuçlandırılacak?

Bilindiği üzere,15 Temmuz FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi sonrası kamu idarelerinde devlet memurları hakkında yürütülen soruşturma işlemleri; olağanüstü halin sona ermesiyle birlikte 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 25 Temmuz 2018 yılında eklenen, öncelikle üç yıl ve devamında ilave bir yıl olmak üzere toplam dört yıllık bir süre için yapılan geçici bir madde ile devam ettirilmekteydi.

Ancak, geçerliliği 25 Temmuz 2022 tarihinde dolacak olan bu düzenlemenin TBMM'de kapalı olduğu için yeni yasama yılına kadar yenilenme imkanı bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35 inci maddesiyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu personeli hakkında soruşturma ve ihraç işlemleri yürütüldüğü gibi bu düzenleme sonunda kamu görevinden çıkartılanlara yönelik alınan bazı tedbirlerde (pasaport, unvanların alınması, bankalardan veri talebi, lojman) yer almaktadır.

Hal böyle olunca, 25 Temmuz 2022 tarihinden önce başlatılan veya bu tarihten sonra başlatılabilecek olan soruşturmalarda ilgili personel kanunlarında yer alan genel hükümlere göre işlem tesis etmek gerekecektir.

Örneğin, disiplin soruşturması devam eden Bakanlıkta çalışan bir memur hakkında kamu görevinden çıkarma işlemi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu 125 inci maddesinin E fıkrasının (l) bendinde yer alan "Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak." eylemine göre değerlendirilerek karara bağlanacak olup, akademisyenler, askeri personel, hakim veya savcılar gibi özel kanunlarında disiplin soruşturmasına dair cezalar düzenlenenler için ise ilgili personel kanunlarında karşılık gelen eylemlere göre işlem tesis edilecektir.

FETÖ ya da diğer terör örgütü bağlantıları ile ilgili disiplin mevzuatında fiile karşılık gelen suç ve ceza düzenlemesi bulunmakta ise de başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere bir kısım mevzuatta görevden uzaklaştırma süresi 3 (üç) ay ile (tutuklanma durumları hariç) sınırlandırılmıştır. FETÖ soruşturmalarının içeriği gereği bu sürenin yeterli olmayacağı, bu açıdan da ayrıca bir düzenleme yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, FETÖ ile mücadele kapsamında başlatılan veya bundan sonraki süreçlerde açılacak soruşturmaların zaafiyete uğratılmaması için öncelikle genel disiplin hükümleri ve cezai müeyyidelere uygun hareket edilmesi, bununla birlikte kamu personeli hakkındaki soruşturma süreçleri sonrası irtibat/iltisak tespiti noktasında kamu idarelerinin "değerlendirmelerine" destek olması açısından geçici düzenlemenin yeni yasama yılında da uzatılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber