Sözleşmeli Personel Esaslarında, Vakıflar Genel Müdürlüğü personeli için düzenleme

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2023 10:12, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 10:19
Sözleşmeli Personel Esaslarında, Vakıflar Genel Müdürlüğü personeli için düzenleme

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalışan personel için düzenleme yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğüne sözleşmeli statüde mimar, mühendis, şehir plancısı, müze araştırmacısı, tekniker, teknisyen, diğer teknik hizmet personeli, sosyal çalışmacı ile koruma ve güvenlik görevlisi alınırken KPSS'ye ilave olarak yazı ve/veya sözlü sınav yapılabilecek

İşte 16 Mart 2023 tarihli Resmi Gazetede yapılan düzenleme

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Devlet Memurları Kanununun

15 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine otuz ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Vakıflar Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak mimar, mühendis, şehir plancısı, müze araştırmacısı, tekniker, teknisyen, diğer teknik hizmet personeli, sosyal çalışmacı ile koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı sözleşmeli personel yukarıdaki hükümlere bağh olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla, alım yapılacak her bir pozisyon sayısının dört katma kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber