Emekli ikramiyesini aldıktan sonra ayrıca ikramiye farkı ödenir mi? Kimler yararlanır?

Emeklilik işlemleri yapılanlardan, sadece yaş haddi, vazife malullüğü, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik ve görevde iken ölüm hallerinde ayrıca ikramiye farkı ödenir. Bu ödeme bir defaya mahsus yapılan bir ödemedir. Ziyaretçilerimizin sorularına ve yorumlarına istinaden konuyu net olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 14:00, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 13:06
Emekli ikramiyesini aldıktan sonra ayrıca ikramiye farkı ödenir mi? Kimler yararlanır?

Örnek soru: https://www.memurlar.net/haber/1099803/ haberimize yorum olarak yazan ziyaretçimizin sorusu şöyledir. "15 haziran maaşını (o tarihteki katsayıya göre) alan memur 14 temmuza kadar emekli olursa, 01 temmuz'da uygulanacak i.krami.ye katsayı farkını alır. ancak ocak-2025 katsayı i.krami.ye farkı nedi.r? tam anlayamadım! açıklık getirilirse memnun olurum.,"

Detaylar/Değerlendirmeler:
İkramiye farkı hangi emekli memurlara verilir?

Emekli ikramiyesi memur olarak çalışmış olanlara, emekli aylığı bağlandığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bir tutardır.
Emekli ikramiyesi tutarının hesabında, memurların Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintisine esas tutulan kalemler esas alınır. Sosyal Güvenlik Kurumunca emekli ikramiyesi, memur olarak çalışmış olanlara aylık bağlandığı zaman yapılan bir ödeme sistemidir.

Emekli ikramiyesi konusu 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmünde bulunur:
Bu madde içeriğine göre:

- Emeklilik ikramiyesi memurun aylık bağlandığında esas alınan memurluk sürelerinin tam yıllarına karşılık yapılır.
- Memurun kamu işyerinde geçen sigortalı hizmet süreleri de varsa ve bu sürelerinde emekli ikramiyesine dahil edilmesi durumunda yine bu sürelerle beraber tüm hizmet sürelerinin tam yıllarına karşılık yapılır.
- Bu maddede emekli ikramiyesi emekli aylığı ne zaman bağlandı ise aylık bağlandığı tarihteki katsayılar esas alınarak bulunan tutar üzerinden yapılır.

Peki emekli aylığı bağlandıktan sonra memur maaş katsayılarında bir artış olursa bu artıştan hangi emekliler yararlanır?
Bu konuda yine Madde 89 hükmünde açıklayıcı hükümler bulunur. Buna göre de;
- Kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş olanlar, (Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olanlar ile Emniyet Teşkilatına tabi olanlar hakkında kanunla belirlenerek uygulanan bir sistemdir)
- Yaş hadlerinden dolayı emekli olanlar,
- Vazife malulü olmaları nedeniyle vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekenler, (Memur olarak görevli iken vazife malullüğü kapsamına girenlerdir)
- Memur olarak görev yaparken vefat etmiş olanların hak sahipleri, (Memur iken herhangi bir sebepten dolayı vefat etmiş olanlardan dolayı aylık bağlanmış olan hak sahipleridir)

Bu durumda olanlara aylık bağlandığı tarihten sonra üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenmektedir. Aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenmektedir.

Örnek; Ocak 2024 tarihi ile 14 Haziran 2024 tarihleri arasında kadrosuzluk, yaş haddi, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar ile bu tarihler arasında memur iken vefat etmeleri nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanmış olanlara, TEMMUZ 2024 MEMUR MAAŞ KATSAYI ARTIŞINDAN dolayı ayrıca bir ikramiye farkı ödemesi olur. Zira, bu durumdaki kişiler için ilk aylık bağlanması işlemleri 15 Haziran 2024 tarihi olacağından, OCAK-TEMMUZ 2024 arası katsayılar uygulanır, daha sonra da 1 Temmuz da ilk katsayı artışı olarak yürürlüğe girecek olan katsayıdan dolayı ikramiye fark ödemesi yapılır.

Örnek; 16 Haziran 2024 ile 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında, yani 15 Haziran 2024 maaşını aldıktan sonra görevlerinden ayrılanlara 14 Temmuz 2024 tarihine kadar geçen süre hizmetlerine ilave edilir ve emeklilik başlangıçları da 15 Temmuz 2024 tarihi olur. Dolayısıyla 15 Haziran 2024 görev maaşını aldıktan sonra 15 Haziran 2024 tarihi ile 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında kadrosuzluk, yaş haddi, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar ile bu tarihler arasında memur iken vefat etmeleri nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanmış olanlara, 1 TEMMUZ 2024 tarihinde yürürlükte olan MEMUR MAAŞ KATSAYI ARTIŞI ilk etapta uygulanır, daha sonra da yukarıda belirttiğimiz hükme istinaden daha sonra tespit edilecek olan ve ilk katsayı artışı da Ocak 2025 tarihi olacağından, bu tarihte uygulanacak olan memur maaş katsayısı esas alınarak ayrıca bir ikramiye farkı ödemesi olur. Yani, Temmuz 2024 tarihindeki oran ile Ocak 2025 tarihindeki oran kadar bir fark ödemesi yapılır.
Bu ödemeler 1 defaya mahsus yapılan bir ödeme olduğundan daha sonraki tarihlerdeki katsayı artışlarından dolayı fark ödemesi bir daha yapılmaz.
Normal isteği üzerine emekli olmuş memurlar ile aylık bağlandıktan sonra vefat nedeniyle aylık bağlanmış hak sahipleri için bu işlem uygulanmaz.

Konu ile ilgili zaman zaman yapmış olduğumuz detaylı değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1027673/ek-gosterge-artisinda-ikramiye-farki-verilir-mi.html
https://www.memurlar.net/haber/1052677/2023-ocak-ayi-katsayi-artisindan-kimler-ayrica-ikramiye-farki-alabilir.html
https://www.memurlar.net/haber/561354/emekli-olduktan-sonra-kimlere-ikramiye-farki-verilir.html
https://www.memurlar.net/haber/1082376/istekle-emeklilikte-ayrica-ikramiye-farki-odenir-mi.html
https://www.memurlar.net/haber/1054275/yas-haddinden-emekli-olanlara-600-ek-gosterge-ikramiye-fark-tutari-nasil-hesaplanir.html
adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber