2024 toplu sözleşme ve enflasyon farkı emekli ikramiyesine uygulanır mı?

Memur emeklilerine uygulanacak katsayılar genel olarak toplu sözleşme hükümleri ve hakem kurulu kararları ile belirlenir ve 2 yıl ve her altışar ay olarak tespit edilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 00:10, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 17:54
2024 toplu sözleşme ve enflasyon farkı emekli ikramiyesine uygulanır mı?

Detaylar/Değerlendirmeler:
3/9/2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI'nın 4 üncü maddesi ile 1/1/2024-30/6/2024; 1/7/2024-31/12/2024; 1/1/2025- 30/6/2025 ve 1/7/2025-31/12/2025 dönemlerinde geçerli olacak katsayılara belirlenmiştir.
Aynı maddede "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oram ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur." Şeklinde hüküm de mevcuttur.

Söz konusu 7 inci maddede şöyledir:
"Enflasyon farkı ödemesi
MADDE 7- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;
2023 yılı Aralık ayı endeksinin 2023 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının aynı dönem için verilen %6 oranını,
2024 yılı Haziran ayı endeksinin 2023 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin birinci fıkrasında 2024 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %15 oranını,
2024 yılı Aralık ayı endeksinin 2024 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında 2024 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %10 oranını,
ç) 2025 yılı Haziran ayı endeksinin 2024 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında 2025 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %6 oranını,
2025 yılı Aralık ayı endeksinin 2025 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında 2025 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %5 oranını,
aşması halinde, 4 üncü maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sının, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1 ' inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır."

Hakem kurulu kararı için,
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230903-18.pdf

Katsayı Genelgesi için de,
https://www.memurlar.net/haber/36809/
adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Bu hükümlerin yorumu şudur:
Gerek toplu sözleşmelerde gerekse de uyuşmazlık halinde Hakem Kurulu kararları ile tespit edilen memur maaş katsayıları, şayet belirli dönemlerde enflasyon farkı oluşması halinde belirli oranlarda tespit edilen katsayılara ilave edileceği durumudur.
Bu bağlamda; Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu 1 sayılı Genelge ile 1/1/2024-30/6/2024 tarihleri arasında Hakem Kurulu Kararı ile belirlenen katsayıları enflasyon oranı da dikkate alarak artırmıştır.

Sonuç bağlamında;
Gerek Toplu Sözleşmelerde gerekse uyuşmazlık durumunda Hakem Kurulu Kararlarıyla tespit edilen memur maaş katsayıları daha sonra enflasyon farkı da uygulanmak suretiyle güncellenmekte ve Hazine ve Maliye Bakanlığının Genelgesi ile duyurulmaktadır.
11/7/2024 tarihinde yaş haddinden emekli olmanız durumunda sizin için emekli aylığı ve emekli ikramiyesi hesabında uygulanacak olan katsayı içerisinde enflasyon farkını da içeren ve o tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığının duyuracağı genelgede yer alan katsayının uygulanacağını söyleyebiliriz.

Konu ile ilgili haberimiz için,
https://www.memurlar.net/haber/1100620/memurlar-icin-ne-kadar-enflasyon-farki-olustu.html
adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber