1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 126)

18 Aralık 2003 07:54
+Aa- Yazdır

SAYI: BÜMKO-KY-10-115557-119

KONU: Lojman Tazminatı

375 sayılı KHK.nin 5.7.1991 tarih ve 433 sayılı KHK.nin 11 inci maddesi ile değişik 1 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen lojman tazminatı hususunda Bakanlığımıza intikal eden tereddüt konularına ilişkin açıklamalar aşağıda gösterilmiştir.

1-Lojman tazminatı kapsamına dahil personelin görev, sınıf ve unvanları itibariyle tazminattan yararlanma başlangıç tarihleri sayılı KHK.nin 17 nci maddesinde teker teker belirlenmiş bulunmaktadır.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip olanların 15.3.1001 tarihinden itibaren lojman tazminatından yararlanacakları öngörüldüğünden, söz konusu unvanlara sahip olanların bu tazminattan yararlanmaları konusunda, sahip oldukları unvanlara ilişkin kadrolara atanmış olup olmadıklarına bakılmayacaktır.

2-433 sayılı KHK.nin 17 nci maddesinin (b/2) nci fıkrasında. 15.1.1992 tarihinden itibaren tazminattan yararlanacak personel belirtilmiştir. Anılan fıkra hükmüne göre;

a-657 sayılı Kanuna tabi olup, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan tüm personel, 15.1.1992 tarihinden itibaren lojman tazminatından yararlandırılacaklardır.

b-433 sayılı KHK.nin 17 nci maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı alt bendinde, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanlarda bulunanlar da yer almakta ve bunların da 15.1.1992 tarihinden itibaren lojman tazminatından yararlandırılmaları öngörülmektedir.

Buna göre, Başbakanlık, Bakanlık ve Bağımsız Genel Müdürlükler Müfettişleri ile bunlara bağlı kuruluşların Müfettişleri, Diyanet İşleri Müfettişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları, Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurları, Kaymakamlar, Başbakanlık Uzmanları, Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Devlet Bütçe Uzmanları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri, Bakanlıklar Merkez Kuruluşu Kontrolörleri, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların A.T. Uzmanları, Hazine ve Dış Ticaret Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları ile bunların yardımcıları, stajyer kontrolörler ve maiyet memurları 657 sayılı Kanunun 36/A-11 maddesinde belirtilen bir derece yükseltilmesi uygulamasından yararlanmış olsunlar ya da olmasınlar lojman tazminatı ödenmesi konusundaki diğer şartları taşımaları halinde 15.1.1992 tarihinden itibaren lojman tazminatından yararlandırılacaklardır.

Öte yandan, maddede yazılı olanlar arasında doğrudan sayılmamakla birlikte daha sonra çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin geçici maddelerinde yer alan hükümler uyarınca anılan madde ile verilen bir derece yükseltilmesinden yararlananlar da 15.1.1992 tarihinden itibaren lojman tazminatından yararlandırılacaklardır. Bunlar arasında 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 28 inci maddesi ile 318 sayılı KHK.nin Geçici 1 inci maddesi kapsamına girenler ve İlköğretim Müfettişleri sayılabilir.

c-Kadro unvanları Müdür (Şube Müdürü, Muhasebe Müdürü, İl Müdürü gibi), Sayman (Fon Saymanı, Ayniyat Saymanı, Döner Sermaye Saymanı gibi) olanlar sözü edilen tarihten itibaren lojman tazminatından yararlandırılacaklardır.

d-Defterdar Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Üniversite, Fakülte ve Yüksekokul Sekreterleri, Müdür Yardımcıları, Müftü ile halı kuruluş Başkan Yardımcıları dışında kalan Başkan Yardımcıları gibi unvanları anılan fıkrada belirtilmemiş olanlar yasal bir düzenleme yapılmadığı sürece 433 sayılı KHK.nin 17 nci maddesinin (b) fıkrasının 4 numaralı alt bendi uyarınca ancak 15.1.1993 tarihinden itibaren lojman tazminatından yararlanabileceklerdir.

3-Lojman tazminatından kapsama dahil görevlere ait kadrolara atanmış bulunanlar yararlanacağından, lojman tazminatı öngörülen kadro görevlerine vekalet edenler veya bu görevleri ikinci görev ya da tedviren yürütenler bu görevleri dolayısıyla lojman tazminatından yararlanamayacaklardır.

4-Teşkilat kanunları uyarınca kadro ve görev unvanları değişen ve şahsa bağlı hak uygulamasından yararlanmaya devam eden personelin, önceki görevleri için lojman tazminatı öngörülmüş olması halinde, şahsa balı hak uygulaması süresince o görevler için öngörülen lojman tazminatından yararlandırılmaları gerekmektedir.

5-İşçi veya sözleşmeli statüde olup da kendilerine konut tahsis edilenlerin memur olan eşleri de lojman tazminatından yararlanamayacaklardır.

6- 375 sayılı KHK.nin 433 sayılı KHK ile değişik 1/B-a maddesinde, kendilerine herhangi bir surette konut tahsis edilmiş bulunanların lojman tazminatından yararlanamayacakları öngörüldüğünden, kendilerine konut tahsis edilmiş bulunanlar (775 sayılı Kanuna göre sosyal mesken olarak yapılan konutlar dahil), bu konutlarda oturmuyor olsalar bile adlarına yapılan konut tahsisi kaldırılmadığı sürece lojman tazminatından yararlanamayacaklardır.

7- 375 sayılı K.H.K.'nin 433 sayılı KHK ile değişik 1 inci maddesinin (B) bendinde mahalli idareler, lojman tazminatı kapsamına dahil görevlerde bulunan personeline söz konusu tazminatı ödeyip ödememeye ve bu maddede belirtilen miktarı aşmamak şartıyla daha düşük miktarda ödemeye yetkili kılınmış bulunmaktadır. Ancak, bu idarelerin gerek kapsamı genişletecek şekilde lojman tazminatı kapsamında bulunmayanları kapsama dahil etmek gerekse kapsama dahil personel için anılan K.H.K. ile belirlenen ödeme tarihlerinden önce ödeme yapmak yetkileri bulunmamaktadır.

8- 12.7.1991 tarih ve BÜMKO-KY-10-115567-114/15516 sayılı ve 119 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğimizde de belirtildiği üzere, tazminata müstehak personelin ek göstergelerinde kanunen değişiklik yapılması durumunda ödenecek lojman tazminatı miktarının belirlenmesinde, yükseltilen yeni ek göstergeler değil bu ek göstergelere ilişkin görevler için 15.7.1991 tarihinde uygulanmakta olan ek göstergeler esas alınacaktır. Bununla birlikte, kadro görev ve unvanlarında değişiklik olması veya derece yükselmesi durumunda yeni unvan ve dereceleri için 15.7.1991 tarihinde uygulanmakta olan ek göstergeler dikkate alınacaktır.

ÖRNEK 1- 15.7.1991 tarihinde 1 inci derecenin 3 üncü kademesinden aylık alan ve 1300 ek göstergeden yararlanan bir Şube Müdürü 15.1.1992 tarihinden itibaren 200.000.-TL. lojman tazminatından yararlanacaktır. Sözkonusu kişinin ek göstergesi 1.1.1992 tarihinde 1500'e yükselmekle birlikte lojman tazminatı miktarında bir yükselme olmayacak yine 200.000.-TL. ödenecektir. Bu Şube Müdürünün Daire Başkanlığı kadrosuna atanması halinde 15.7.1991 tarihinde Daire Başkanları için öngörülen 1750 ek göstergenin karşılığı olan 400.000.-Tl. lojman tazminatından yararlanması gerekmektedir.

ÖRNEK 2- 15.7.1991 tarihinde kazanılmış hak aylığı 3 üncü derecenin 3 üncü kademesinde olan ve 1300 ek göstergeden yararlanan bir doktorun 1.1.1992 tarihinde 2 nci dereceye terfi etmesi halinde 15.7.1991 tarihinde kadroları Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil olup 2 nci dereceden aylık alan doktorlara anılan tarihte 1750 ek gösterge ödenmesi nedeniyle 15.1.1992 tarihinden itibaren bu ek göstergenin karşılığı olan 400.000.-Tl.lık lojman tazminatından yararlanması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:04 - Tam kapanma sonrası doğaya çıkacaklara KKKA uyarısı17:58 - Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı17:53 - Çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı17:50 - Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki17:42 - Türkiye'de 2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışları yüzde 24 azaldı17:41 - Hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor
17:39 - BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı
16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak16:23 - Annesini öldüren ve 2 polisi yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi16:21 - Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 sağlık personeli yaralı16:14 - Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
15:53 - Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam