Bakanlık Hazırlık Ödeneğine Son Noktayı Koydu

?Hazırlık Ödeneğine İlişkin Sayıştay Kararı MEB'in Resmi Yazısında? başlıklı haberimizde 2000 yılından bugüne değin, öğretmenlere ödenen "eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğine" ilişkin sorularda Sayıştay Başkanlığının bir kararına atıfta bulunduğumuzu, Sayıştay'ın söz konusu bu kararında, hazırlık ödeneğinin, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödendiğine dikkat çekilmekteydi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2009 00:14, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sayıştay 7.Dairesinin 14.10.1999 tarih ve 8466 no'lu kararı;

http://www.sayistay.gov.tr/karar/karararamasonuc.asp?id=382

?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 18.5.1994 tarih ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11'inci maddesi ile değişik 32'nci maddesine göre, sadece Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olan ve fiilen öğretmenlik yapanlara ödenebilecek olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, yedek subay öğretmenlere ödenmesinin mümkün olmadığına,?

Sayıştay 5.Dairesinin 10.05.2000 tarih ve 9812 no'lu kararı;

http://www.sayistay.gov.tr/karar/karararamasonuc.asp?id=451

"Öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödendiğinden, ilk ataması yapılarak 2.10.1998 tarihinde göreve başlayan öğretmene söz konusu ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır"

Sayıştay 3.Dairesinin 06.01.1998 tarih ve 209 no'lu kararı;

http://www.sayistay.gov.tr/karar/karararamasonuc.asp?id=196

?Öğretmenlerin göreve ikinci yarıyılda başlaması "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği"ni almalarına engel değildir. Yılda bir kez ödenen bu miktar, öğretmenin bir öğretim yılı için hazırlığı karşılığıdır. Hak sahibi öğretmenlere aynı öğretim yılında sözü edilen ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmadığına?

Sayıştay Temyiz Kurulunun 20.05.2003 tarih ve 26431 Kararı;

http://www.sayistay.gov.tr/karar/karararamasonuc.asp?id=1310

?Bakanlar Kurulunca 15.09.1999 tarihinde ödenmesine karar verilen eğitime hazırlık ödeneğinin ödenebilmesi için Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapmak gerektiği belirtilse de, söz konusu öğretmenlerin atamaları 21.09.1999 tarihinde yapıldığı, ataması yapılan öğretmenlerin aynı yıl içinde Ekim ve Kasım aylarında okullarındaki öğretmenlik görevine fiilen başladıkları anlaşıldığından ve eğitime hazırlık ödeneği öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak amacıyla ödenen ödenek olduğu düşünüldüğünde, söz konusu öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneğinin verilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığından dilekçi iddialarının kabulü ile, 992 sayılı ilamın 6'ncı maddesiyle ??????.- liraya ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına, karar verildi.?

Milli Eğitim Bakanlığı da artık bu kararlara atıfta bulunarak, eğitim öğretim yılı başladıktan sonra göreve başlayan öğretmene de hazırlık ödeneğini belirttiği Sayıştay 7.Dairesinin 14.10.1999 tarih ve 8466 no'lu kararına atıfta bulunduğu resmi yazısını ?Hazırlık Ödeneğine İlişkin Sayıştay Kararı MEB'in Resmi Yazısında? haberimizde yayınlamıştık.

Aşağıda ise Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Sayıştay 3.Dairesinin 06.01.1998 tarih ve 209 no'lu kararına atıfta bulunduğu, 07/05/2008 tarih ve 2482 sayılı yazısında ?Öğretmenlerin göreve ikinci yarıyılda başlaması "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği"ni almalarına engel değildir.? açıklamasında bulunmuştur.

Yukarıda yer verilen kararlara ve resmi yazılara göre artık eğitim öğretim yılının başlaması sonrasında, ikinci yarıyılda MEB'e ilk defa atanan veya aylıksız izinden dönen veya askerden dönen öğretmenlere, hazırlık ödeneği verilecektir. Milli Eğitim Bakanlığının Sayıştay kararına resmi yazılarında ilk kez yer verdiği bu uygulamanın, bu konuda yaşanan tüm sorunları sona erdirmesini bekliyoruz.

Fiilen öğretmenlik yapmayan görevlilere öğretim yılına hazırlık ödeneği verilemeyeceğine dair kararlar

Sayıştay 8.Dairesinin 21.06.2001 tarih ve 4877 no'lu kararı;

http://www.sayistay.gov.tr/karar/karararamasonuc.asp?id=1091

?Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretmen unvanlı görevlerde çalışan fakat fiilen öğretmenlik yapmayan görevlilere, fiilen öğretmenlik yapanlara ödenmesi öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesinin mümkün olmadığına,?

Sayıştay 2.Dairesinin 09.01.1997 tarih ve 31636 no'lu kararı;

http://www.sayistay.gov.tr/karar/karararamasonuc.asp?id=82

?Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli personele her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan şube müdürüne ödenmesi kabul edilemeyeceğinden söz konusu ödemenin sorumlulara ödettirilmesine,?

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber