1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 31)

30 Aralık 2003 07:17
+Aa- Yazdır

BÜMKO : 115567-34/ 14580-45
KONU : 657 sayılı Kanunun değişik ek geçici 2 ve 3 üncü maddeleri hk.

Çeşitli kuruluşların Bakanlığımıza intikal eden müracaatlarından, 657 sayılı Kanunun 15.5.1975 tarihli ve 1897 sayılı Kanunla değişik Ek Geçici 2 ve 3 üncü maddelerinin uygulanmasında tereddüde düşüldüğünün anlaşılması üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
1 -Öğrenim Durumları Değişmiyenlerin İntibakı ( Ek Geçici Madde : 2 )
Ek geçici 2 nci maddenin (İ) bendinde; «(A) bendi uyarınca başlangıç olarak alınacak derece ve kademe üzerine, yukarıdaki bendler esas alınmak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tesbit olunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her üç yılı için 1 derece verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili kademesine intibak ettirilir. Bu kanunun 92 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuzdur.
1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılmış bulunan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle yapılmış ve bu Kanun hükümlerine göre yapılacak intibaklar ve bu intibaklar sonucu varılarak yükselme dereceleri ilgili memurlar için kazanılmış haktır.» denilmek suretiyle 1897 sayılı Kanuna göre yapılacak intibakları dolayısıyle hizmet ve kıdem değerlendirilmesinde bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumuna göre yükselinebilecek derecelerin aşılmasına cevaz verilmiştir.
Bu itibarla, bu Kanun hükümlerine göre yapılacak intibak neticesinde öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddede tesbit edilen yükselinebilecek derecelerin aşılıp aşılmadığına bakılmıyacaktır.
Bu duruma göre yukarıda anılan (İ) bendinden sonra gelen 1 ve 2 nolu fıkraların tatbik kabiliyeti bulunmamaktadır.

2 ? Öğrenim Durumları Değişenlerin İntibakı ( Ek Geçici Madde: 3 )
Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik Ek geçici 3 üncü maddesinde; « 1.3.1970 - 30.11.1970 tarihleri arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlarla, 30.11.1970 tarihinden 1.3.1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan, değerlendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkinde (Askerlik dahil) göreve başladıktan sonra öğrenim durumları 36 ncı maddeye göre daha ileri kademe veya yüksek derecede hizmete alınma hakkı verecek şekilde değişenlerin derece ve kademelere intibakı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca ve ek geçici 2 nci madde esaslarına göre yapılır. Öğrenim durumları bir defadan fazla değişenlerin intibakı aynı esaslara göre yeniden tesbit olunur.
36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrasında ise,
«Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi Kurumlarda çalışanları dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitiren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek süretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.» denilmektedir.
Bu hükümlere göre, memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin-intibakı aşağıdaki esaslar dairesinde yapılacaktır.
Yukarıda zikredildiği şekilde üst öğrenimi bitiren kişinin bitirdiği üst öğrenim için 36 ncı maddede öngörülen hizmete giriş derecesi, başlangıç derecesi olarak alınacak ve ilgilinin 1.3.1975 tarihine kadar geçen başarılı hizmet sürelerinin her yılı bir kademe, her üç yılı bir derece hesabıyla giriş derecesinin üzerine eklenerek 1.3.1975 tarihi itibarıyle bir derece ve kademe tesbit edilecektir. Ancak, tesbit olunan bu derece ve kademe, yukarıda anılan kişinin sonradan bitirmiş olduğu üst öğrenime ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bu öğrenimini tamamlayıp, bitirdiği üst öğrenim derecesiyle memuriyete atanan kişinin ulaştığı derece ve kademeyi geçemiyecektir.
Sonradan bir üst öğrenimi bitirenlerde emsal, bunların memuriyete ilk giriş sırasında haiz oldukları öğrenimi aynı tarihte bitirip tahsile ara vermeden normal süre içerisinde üst öğrenimini tamamlayan ve bu üst öğrenimin giriş derecesinden memuriyete intisap eden kişi olacaktır.

örnek : 1
1960 yılında liseden mezun olan iki kişiden 1 inci şahıs aynı yıl memuriyete giriyor; 2 nci şahıs ise, aynı yıl öğrenim süresi 4 yıl olan yüksek öğrenime devamla bu öğrenimini 1964 tarihinde bitirerek aynı yılda memuriyete giriyor. Birinci şahıs 4 yıllık yüksek öğrenimini 1968 yılında tamamlamış olduğu takdirde bu şahsın intibakı aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
Bu kişinin 1960' dan 1968 yılına kadar geçen 8 yıllık hizmet süresi, bitirmiş olduğu yüksek öğrenimin giriş derecesi olan 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden başlayarak değerlendirilecek, 1968 yılında ulaştığı derece 7 nci derecenin 3 üncü kademesi olacaktır. Aynı şahsın 1964 yılında aynı süreli yüksek öğrenimini bitiren emsali ise, 1968 yılında 8 inci derecenin 2 nci kademesine ulaşmış olacaktır. Yukarda açıklanan hüküm gereğince 1 inci şahıs emsalinin aylığını geçemiyeceğinden bu şahsın intibakı, 1968 yılında 7 nci derecenin 3 üncü kademesine değil, emsalinin ulaştığı 8 inci derecenin 2 nci kademesine yapılacak, bu tarihten sonra 1.3.1975 tarihine kadar geçen hizmet süreleri bu derece ve kademelerin üzerine ilave edilmek suretiyle her iki şahsın aylığı 1.3.1975 tarihinde 6 ncı derecenin 3 üncü kademesine yükselmiş olacaktır.

Örnek : 2
1955 yılında orta okuldan mezun olup 4 sene sonra 199 yılında orta okul mezunu olarak memuriyete giren ve 1965 yılında memuriyette iken liseyi bitiren bir şahsın emsali, orta okuldan sonra tahsile ara vermeden 1958 yılında liseyi bitirip aynı yıl lise mezunu olarak memuriyete giren şahıs olacaktır. Bu duruma göre, birinci 1965 yılında liseyi bitirdiğinde 11 inci derecenin 3 üncü kademesine ulaşacaktır. Emsali lise mezunu olarak 1958 yılında memuriyete girmiş olsaydı 1965 yılında 10 uncu derecenin 1 inci kademesine gelmiş olacaktı. Bu örnekte lise öğrenimini memuriyette iken tamamlayan 1 inci şahıs emsalini geçmemiş olduğundan intibakı l1 inci derecenin 3 üncü kademesine yapılacaktır. Aynı kişi yüksek öğrenimini 1970 yılında bitirdiğinde 11 yıllık hizmeti değerlendirilerek 6 ncı derecenin 3 üncü kademesine anlaşacaktır. Emsali tahsile ara vermeden 1962 yılında 4 yıllık yüksek öğrenimi .bitirip aynı yılda hizmete girmiş olsaydı, 1970 yılında 8 yıl hizmeti olacağından aynı yılda 7 nci derecenin 3 üncü kademesinde bulunacaktı. Birinci şahıs bu derece ve kademeyi geçemiyeceğinden intibakı 6 ncı derecenin 3 üncü kademesi değil 7 nci derecenin 3 üncü kademesine yapılacaktır. Böylece, her iki şahıs 1.3.1975 tarihi itibariyle 5 inci derecenin ikinci kademesine intibak ettirilmiş olacaktır.

Örnek : 3
1950 yılında ilkokulu bitiren iki kişiden 1 inci ilkokul mezunu olarak 1957 yılında memuriyete girip 1961 yılında ortaokulu bitirmiş olsa, ikinci şahıs ilkokuldan sonra ara vermeden ortaokula başlayıp 1953 yılında ortaokulu bitirerek 1957 yılında memuriyete girmiş bulunsa, birinci şahıs ortaokulu bitirdiği 1961 yılında 13 üncü derecenin 3 üncü kademesine ulaşmış olacaktır. Emsali olan ikinci Şahıs ise 1961 yılında 13 üncü derecenin 3 üncü kademesine yükselmiş bulunacaktı. Bu duruma göre, birinci şahıs, emsali olan ikinci şahsı geçmediğinden 1961 yılı itibariyle intibakı 13 üncü derecenin 3 üncü kademesine yapılarak her iki şahsın 1.3.1975 tarihi itibariyle, intibaka 8 inci derecenin 2 nci kademesine " yükselecektir.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre ifası arz ve rica olunur.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
14:18 - Alanya'da 32 yaşındaki kadın kabloyla asılı halde ölü bulundu14:15 - Kars'ta anlaşma sağlanamayan 15 aile, kısmen baraj suyu altında köyü terk etmiyor14:13 - 'MİT üyesiyim' diyerek yaşlı kadını dolandırdı14:10 - Erdoğan: Pazartesinden itibaren takvimi işletmeye başlıyoruz14:06 - Çok tartışılan o maketler belediyece kaldırıldı14:04 - 'Size de kurumunuza da başlarım lan' sözü hakaret suçu kapsamına girer mi?
14:04 - Devlet Tiyatroları sanatçısı Cahit Çağıran vefat etti13:38 - Eski CHP'li Ateş'ten, Babacan ve Davutoğlu eleştirisi13:33 - Meteorolojiden bazı doğu ve kuzeybatı illeri için sağanak uyarısı13:32 - THY, Tel-Aviv seferini iptal etti13:30 - Çanakkale'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı13:24 - Netflix'ten Fatih Terim sürprizi
13:10 - İkna edilerek teslim olan terörist, HDP'deki konumunu anlattı12:59 - Dışişleri, saldırıya uğrayan AA ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu12:45 - MHP, AK Parti, DSP, BBP, Saadet ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle bayramlaştı12:22 - İnternetten alışverişte tüketiciler 'mobil uygulamaları' tercih etti12:21 - Emlakçıyı darbettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
12:20 - 'Erdoğan, TMO alım fiyatlarını bayram sonunda açıklayacak'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam