MEB, 2009 alan değişikliği kılavuzunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı alan değiştirme kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre 58 branş için alan değişikliği başvurusu yapılabilecek. Alan değiştirme işlemlerinde; hizmet puanı ile hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Temmuz tarihi esas alınacaktır. Başvurular Bakanlığınhttp://ilsis.meb.gov.tr internet adresindeki ?Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu? ile yapılacaktır. Başvurular 17?25 Haziran 2009 tarihleri arasında kabul edilecektir. Kılavuzun tam metni için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2009 00:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2009 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliğine ilişkin başvuru kılavuzu için tıklayınız.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.10.03- / HAZİRAN 2009
Konu : 2009 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliği

?????..VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : 2009 Yılı Öğretmenlerin Alan Değiştirme Kılavuzu.

Öğretmenlerin 2009 yılı Alan Değiştirme Kılavuzu, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.

Hatalı başvuruların önlenmesi amacıyla Bakanlığımızın http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinde bulunan Alan Değişikliği, Başvuru Formu üzerinde kontrol konulmuştur. Öğretmenlerin İLSİS Özlük Modülü'nde kayıtlı bilgileri esas alınarak getirilen bu uygulama ile aynı zamanda ilgililerin yönlendirilmeleri de hedeflenmiştir.

Öğretmenlerin alan değişikliğine esas olan hizmet puanı, hizmet süresi ve zorunlu hizmet durumu bilgileri İLSİS Özlük Modülü'nden alınmış, başvuru formuna yansıtılmış ve İlgi Kılavuz hükümleri çerçevesinde başvurusu kontrol edilmektedir.

Belirtilen başlıkları başvuru formu üzerinde işaretleyerek başvuranların durumları, onay yetkisi verilen birimlerce kontrol edilecektir. Bu konudaki sorumluluk onay veren yetkiliye ait olacaktır.

Hatalı tercih yapanların başvuruları, başvuru süreci içinde reddedilecek, yeniden tercihte bulunmaları sağlanacaktır.

Başvuru ve onay işlemlerinin, İlgi Kılavuz hükümleri çerçevesinde ve süresi içinde aksatılmadan yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

Necmettin YALÇIN
Bakan a.
Genel Müdür


1. İLGİLİ MEVZUAT

Bu kılavuz; alan değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır.

Alan değiştirme işlemlerinde aşağıdaki mevzuat esas almır:

a) 10/08/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resm£ Gazete'de yayımlanan ?Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Oğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik? ve 30/11/2003 tarihli ve 25302 sayılı ?Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Oğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dağ Yönetmelik?,

b) 04/03/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resm£ Gazete'de yayımlanan ?Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?,

c) 2009 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu,

d) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı kararı.

2. İLKELER

Alan değiştirme işlemlerinde;

a) Öğretmenlikte adaylığm kalkmış olması,

b) Eğitim kurumlanmn atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığımn bulunması,

c) Atamalarda, hizmet puanı üstünlüğü,

d) Hizmet puanı ile hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Temmuz tarihi

esas alınır.

3. GENEL AÇIKLAMALAR

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlannda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin alan değişikliği başvurulan; İlgi (a) ve (b) yönetmelikler ile İlgi (c) Kılavuz ve İlgi (d) Karar çerçevesinde, EK-1 takvimde belirtilen tarihler arasında Bakanlığımızın http://ilsis.meb.gov.tr intemet adresindeki ?Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu? ile yapılacaktır. Ancak, başvuru formu il / ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru bürolannda onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

1. 2009 yılı alan değiştirme döneminde;

a) Öğrenim durumu bakımından İlgi (d) Karar eki çizelgeye göre EK-2 çizelgedeki alanlara kaynak olan yüksek öğretim programlarından mezun olan öğretmenler,

b) Alanını değiştirmek isteyen eğitim kurumu yöneticileri, bulundukları eğitim kurumunda geçecekleri alanda ders yükü bulunması şartıyla yöneticilikleri üzerinde kalmak üzere, lisans düzeyindeki öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara,

Eğitim kurumu yöneticileri, kendi kurumu dışında elektronik başvuru formuna yansıtılacak olan diğer eğitim kurumlannı da tercih edebileceklerdir. Bunlardan bulunduğu eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden herhangi birine atananların yöneticilik görevi sona erecektir.

c) Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde görevli olanlar ile merkeze bağlı taşra teşkilatı eğitim kurumlannda görev yapan öğretmenler, lisans düzeyindeki öğrenimleri itibanyla atanabilecekleri alanlara kendi eğitim kurumlan ile birlikte diğer eğitim kurumlarını da tercih etmek suretiyle,

d) Üç Yıllık Eğitim Enstitüsü Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Türkçe mezunu olup Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında lisans tamamlayanlar kadrolannın bulunduğu veya diğer ortaöğretim kurumlanna,

e) Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu iken Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi bölümünde 3+1 lisans tamamlamış olanlar Sağlık Bilgisi alanına,

1) Bakanlık atama alanı Matematik olanlar İlköğretim Matematik alanına, alanı İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri olanlann Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlanna.

g) Gıda Teknolojisi-1 alanında atanmış Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği, Ev Ekonomisi Bölümü, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu ve Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olanlar, 2009 yılı ile sınırlı olmak üzere Yiyecek İçecek Hizmetleri alanına,

alan değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

2. Merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilenlerden, alan değişikliği gerçekleştirilenlerin görevlendirmeleri sona erecektir.

3. Kendi eğitim kurumunu 1. sırada tercih edenlere öncelik verilecektir. Kendi kurumunu diğer sıralarda tercih edenler, kendi kurumu ile birlikte tercih ettiği diğer kurumlan tercih edenler arasında hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilecektir.

4. İki Yıllık Eğitim Enstitüsü ve Eğitim Yüksekokulu mezunu sınıf öğretmenlerinden lisans tamamlayanların başvurulan kabul edilmeyecektir.

5. 2009 yılı il içi yer değiştirme döneminde, sıraya girmiş olanlar da alan değiştirmek için başvurabileceklerdir. Ancak, alan değiştirme işleminin yapılması h1inde il içi sıralan iptal edilecektir.

6. İller arası yer değiştirme suretiyle ataması yapılan öğretmenler alan değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır. memurlar.net

7. Başvurular, hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirilecektir. Hizmet puanının eşit olması halinde ise öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. Öğretmenlerin hizmet puanları ile hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31/07/2009 tarihi esas alınacaktır.

8. Birinci Hizmet Bölgesi illerinde görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler görev yaptıkları illerin D ve E sınıfi ilçelerindeki eğitim kurumlarına alan değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Zorunlu çalışma yükümlülüğü eş ve sağlı özrü nedeniyle ertelenenler ise aynı ilin D ve E sınıfi ilçeleri dışında kalan diğer ilçelerdeki eğitim kurumlarını da tercih edebileceklerdir.

9. Alan değiştirmek için başvuruda bulunacakların elektronik başvuru formunu doldurmadan önce İLSİS Özlük Modülü'ndeki bilgilerini kontrol etmeleri ve bu bilgilerin güncellemesini sağlamaları gerekmektedir. Aksi halde başvuru onay işleminden sonra form üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılmayacaktır.

10. Ayrıca, başvuru formundaki hizmet puanı ile görev kaydındaki hizmet puanının farklı olmaması konusundaki kontrol işlemi titizlikle yapılacaktır.

11. Başvuruları Bakanlıkça da uygun görülenlerin alan değişikliği işlemleri, alanlara göre norm açığı sınırlılığında EK-1 takvimde belirtilen tarihte gerçekleştirilecektir.

12. Alan değişikliği isteği sonucunda görev yeri değişen öğretmenler, öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla yapıldığından atandığı eğitim kurumunda en az bir (1) yıl süreyle görev yapmak zorunda olup bu süre içinde il içinde yer değişikliği isteğinde bulunamayacaklardır. Öğretmenlerimiz, eğitim kurumu tercihlerini ve başvurulannı bu durumu dikkate alarak yapmalıdırlar.

13. Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin aksatılmaması ve alan değiştirme işlemi sonucunda boşalacak eğitim kurumlarına atama yapılacak olması nedeniyle atama tarihinden sonra oluşacak özür durumlan hariç alan değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.

14. En son Bakanlık atama karamamesindeki alanı ile İLSİS Özlük Modülü'ndeki Bakanlık atama alanı farklı olanların belgeleri, gerekli düzeltmenin yapılabilmesi için Değerlendirme, Denetleme ve Planlama (Modüller) Şubesinin iletişim adreslerine gönderilecektir.

A. ALAN DEĞİŞTİRMELER

1. Başvuru Şartları

EK?2'de belirtilen alanlar için;

1.1. Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararına göre alanı veya öğrenim durumu, atanacağı eğitim kurumuna uygun olmak,

1.2. Alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak veya ilköğretim okullarında alan değiştireceklerden 3 yıllık eğitim enstitüsü mezunu olmak.

2. Başvuru Yerleri

Başvurular http ://iİsis.meb.gov.tr adresindeki ?Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu? ile yapılacaktır.

Başvurular yetkili birimler tarafindan onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

3. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

? Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda,

? Başvuru formundaki hizmet puanı ile görev kaydındaki hizmet puanı farklı olanlar,

? Gerekli şartları taşımadan,

? Bakanlığımızın http://ilsis.meb.gov.tr adresinde yer alan ?Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu? dışmda bir belgeyle,

? Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,

? Posta yoluyla,

? İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,

? ?Elektronik Başvuru Formu? çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan,

? Kılavuzda ilan edilen alanlarm dışmda başka bir alanda

yapılan başvurular işleme almmayacak, geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmış olsa dfthi iptal edilecektir.

B. BAŞVURU FORMU

1. Bilgilerin Kontrol Edilmesi

1.1. Alan değiştirme isteğinde bulunacakların, İLSİS Özlük Modülü'ndeki alan ve mezuniyet bilgileri ile Bakanlık tarafindan düzenlenmiş olan en son atama karamamesindeki alan ve mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

1.2. Bilgilerinde farklılık olması hftlinde belgeye dayalı olarak İLSİS Özlük Modülü'ndeki bilgilerin düzeltilmesinden sonra elektronik ortamda başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İLSİS Ozlük Modülü'ndeki alanını ve mezuniyet bilgilerini düzelttirmeden ILSIS Ozlük Modülü'ndeki kayıtlı alan esas alınarak yapılacak başvuru sonucunda alan değiştirme işleminin yapılması hftlinde yapılan alan değiştirme işlemi iptal edilecektir.

1.3. Elektronik ortamda başvuru yapan öğretmenlerin başvurularınm onaylanması aşamasında ILSIS Ozlük Modülü'ndeki bilgileri; hizmet süresi, hizmet puanı ve Bakanlık atama alanı ile lisans öğrenimi itibarıyla atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olup olmadığı kontrol edildikten sonra başvurusu uygun görülenlerin elektronik başvuru formu okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.

1.4. Üçüncü maddede belirtilen durumlara bağlı olarak başvurularının geçersiz sayılması gerekirken değerlendirmeye alınan ve alan değişikliği işlemi gerçekleşenlerin atamaları iptal edilecektir.

2. Tercihler

Alan değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, başvuru formuna yansıtılacak eğitim kurumları arasından bulundukları il içinde en fazla 5 eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

C. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERİ

1. Kurum Müdürlükten

1.1. Kadrosunun bulunduğu kurum tarafından adayın başvuru formuna yansıyan bilgilerinin doğru olup olmadığına ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkat edilecektir. Bu bilgilerin uygunluğu hftlinde başvuru onay işlemine devam edilecektir.

1.2. Bilgisayar ortamında onaylanan formun iki adet çıktısı alınarak öğretmene imzalatıldıktan sonra yetkililerce de onaylanıp biri öğretmene verilecek diğer sureti bir yıl süreyle muhafaza edilecektir. Bakanlığın ilgili atama birimlerince de incelenerek onaylanan başvurular değerlendirmeye alınacaktır

1.3. Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini, başvuru süresi içinde ve yazılı olarak isteyen Öğretmenlerin başvuruları, isteğinin uygunluğu halinde reddedilerek yeniden başvuruda bulunmalan sağlanacaktır.

2. İli İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

2.1. Bu kapsamda yapılacak başvuruların süresi içinde alınması, incelenmesi ve onaylanması için il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır

2.2. Alan değiştirme başvuru formu öğretmenin İLSİS Özlük Modülü'ndeki bilgilerinden;

a) Bakanlık atama alanı,

b) Lisans öğrenimi itibarıyla atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olup olmadığı (IJniversitesi/Fakülte/Bölüm/Ana Bilim Dalı tam olarak yazılması kaydıyla),

c) Hizmet süresi,

d) Hizmet puanı

gibi bilgiler kontrol edildikten sonra başvurusu uygun görülenlerin elektronik başvuru formu okul, ilçe, il milli eğitim müdürlükleri ve Bakanlıkça onaylanacaktır.

Bilgisayar ortamında, elektronik başvuru yapanlar iki adet çıktısı ile birlikte okul müdürlüğüne başvuracaklardır. Okul müdürlüğünce başvurusu uygun görülenlerin başvuru formu, belge ve sistem üzerinde onaylanıp belgenin bir örneği öğretmene geri verilecektir. Diğer sureti ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

İlçe / İl ve Bakanlığın ilgili atama birimlerince de incelenerek onaylanan başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru ve tereddüt edilen hususlarda iletişim adresleri ile irtibat kurulacaktır.

D. ATAMALAR

1. Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının Duyurulması

Alan değiştirme isteğinde bulunanlar kendi eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Bu durumda, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunu 1. sırada tercih edenlere öncelik verilecektir. Kendi kurumunu ilk sıra dışında tercih edenler, kendi kurumu ile birlikte tercih ettiği diğer kurumları tercih edenler arasmda hizmet puanı üstünlüğü esasına göre alan değiştirme istekleri değerlendirilecektir. Bunlardan hizmet puanı eşit olanların öğretmenlikte geçen hizmet süreleri değerlendirilecektir.

Bilgisayar ortamında ataması yapılan öğretmenler, başvuru sonuçlarını belirtilen tarihte http ://personeİ.meb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

2. Tebligat, Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri

Alan değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerin tebliğ belgeleri, internet aracılığıyla PDF formatında il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

Görevden ayrılma ve başlama işlemleri İLSİS Atama Modülü üzerinden il milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

3. Atama İşleminin İptali

Alan değiştirme işlemleri eş zamanlı yapıldığından, iptal talepleri dikkate alınmayacaktır. Ancak, görev yeri değiştirilen öğretmenlerin Yönetmelikte belirtilen belgeye dayalı atama tarihinden sonra oluşan önü bulunması hülinde durumları değerlendirilebilecektir.

EK-1

E. ALAN DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

? Alan Değiştirme Başvurularının Kabul Edilmesi 17?25 Haziran 2009
? Onay Süreci 17?25 Haziran 2009
? Atamalarm Yapılması ve Sonuçlarmm İlan Edilmesi 26 Haziran 2009

F. ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK ALANLAR

EK-2

Sıra Alan No Kodu Alan Adı Sır a No Alan Kodu Alan Adı
1 4921 Adalet M.L. Meslek Dersleri 30 4903 Laborantlık
2_ 4933 Bahçecilik 31 2353 Matematik
3 2265 Beden Eğitimi 32 1700 Matbaa
4- 1119 BilişimTeknolojileri   4976 Muhasebe ve Finansman
5 1123 Biyoloji 34 1822 Müzik
6_ 1207 Coğrafya 35 4439 Okul Öncesi Öğretmenliği
7 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 36 4919 Ortopedi
8_ 4940 Denizcilik-1 37 4978 Pazarlama ve Perakende
9 4941 Denizcilik-2 38 4979 Plastik Teknolojisi
10 1245 DinKültürüveAhlakBilgisi 39 2838 Radyo-Televizyon
11 4942 Eğlence Hizmetleri 40 1894 Rehber Öğretmen
12 4943 El Sanatları Teknolojisi -1 41 1925 Resim İş Resim Görsel Sanatlar
13 4944 El Sanatları Teknolojisi -2 42 4901 Sağlık Bilgisi
14 1371 Felsefe 43 4993 SanatveTasanm-1
15 1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 44 4995 Sanat ve Tasanm -3
16 4906 Genel Ziraat 45 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi
17 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 46 2510 Sosyal Bilgiler
18 2647 Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliği 47 4922 Tapu Kadastro Meslek Lisesi Meslek Derslen
19 4955 Grafik ve Fotoğraf-1 48 4908 Tanm Makineleri
20 4956 Grafik ve Fotoğraf-2 49 4909 Tanm Teknolojisi
21 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 50 2036 Tarih
22 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 51 4900 Teknoloji ve Tasarım
23 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 52 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
24 4987 İHL Meslek Dersleri-Arapça 53 1283 Türk Dili ve Edebiyatı Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı
25 1715 İlköğretim Matematik 54 2143 Türkçe
26 1524 İngilizce 55 4991 Ulaştırma Hizmetleri
27 4961 İnşaat Teknolojisi-2 56 4904 Veteriner Sağlık
28 4962 İnşaat Teknolojisi-3 57 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri
29 2651 İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenliği 58 2632 Zihin Engellerliler Sınıf Öğretmenliği

 

Bu Habere Tepkiniz