MEB, Yönetici Atama Kılavuzunu Değiştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu"nu değiştirdi. Söz konusu kılavuza ilişkin olarak hem sitemiz editörlerinin hem de eğitim hizmet kolunda örgütlü sendikaların değişiklik talepleri bulunmaktaydı. Yapılan yeni düzenlemede, eleştirilen konularda değişikliğe gidildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ocak 2010 16:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Yeni kılavuza göre;

- Başvuru ekranları, başvuru bitiş günü saat 17:00 a kadar açık kalacak,
- Görevli oldukları hizmet alanlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler kapsamı dışına çıkarılanlar aynı yerde eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda bulunabilecek,
- Yöneticiliği yargı kararına bağlı olarak iptal edilenlerin eski görevlerine dönmeleri halinde iki idari işlem arasında geçen süre atama öncesi bulunduğu görevde geçmiş sayılacak,
- Eğitim kurumu yöneticiliğine atamalarda hizmet süresinin hesabında başvuru tarihinin son günü esas alınacak,
- 2005 ve 2009 sınavını da kazananlar istediği sınav puanını kullanma hakkına sahip bulunacaklar,
- Her türdeki Anadolu liselerine yönetici olarak atanabilecek aday bulunamaması durumunda bu şartı taşımayan diğer adaylar ikinci duyuruya gerek kalmadan bu duyuruda atanabilecek,
- 76. maddeden atananlar sınavı kazanmış olmaları halinde başvuruda bulunabilecekler.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzunun 5. Bölüm'ü ?Başvuru Ekranıyla İlgili Açıklamalar? kısmındaki ?11- Başvuru ekranları, başvuru bitiş günü saat 24:00 a kadar açık kalacaktır.? Maddesi ?11- Başvuru ekranları, başvuru bitiş günü saat 17:00 a kadar açık kalacaktır.? şeklinde değiştirildi

Ve yeni kılavuzda ?Başvuru ekranının kapanma saati daha önceki açıklamalarda adayların lehine olacağı düşüncesiyle başvuru tarihinin son günü saat 24:00'da kapanması öngörülmüştür. Ancak, bu düzenleme nedeniyle Bakanlığımız anlaşılmayan bir şekilde eleştirilere maruz kaldığından, başvuru ekranı başvuruların son günü saat 17:00'da kapatılacaktır.? şeklinde açıklama yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu için tıklayınız.

Önceki Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu için tıklayınız

Eğitim kurumu yöneticiliğine atamalarda hizmet süresinin hesabında başvuru tarihinin son günü esas alınacak buna göre,

1-Müdürlüğe Atama Takviminin son günü olan 26 OCAK 2010 tarihi hizmet süresi hesabının son günüdür

2-Müdür Başyardımcılığına Atama Takviminin son günü olan 16 ŞUBAT 2010 hizmet süresi hesabının son günüdür

3-Müdür Yardımcılığına Atama Takviminin son günü olan 12 MART 2010 hizmet süresi hesabının son günüdür

Ve kılavuza yeni soru cevaplar eklendi

Soru 18: Yönetmeliğin 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olanlardan eğitim kurumu yöneticiliğine atanacaklarda Yönetmeliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde aranan; ?Bakanlık kadrolarında en az üç yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,? şartı aranacak mı?

Cevap 18:Yönetmeliğin 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olup bu sürelere dayalı olarak eğitim kurumu yöneticiliğine atanacaklarda bu görevlerde geçirilen süreler de dahil olmak üzere Bakanlık kadrolarında en az üç yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak şartı aranacaktır.

Soru 19: Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapmakta iken görevli oldukları hizmet alanlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler kapsamı dışına çıkarılmış olmakla birlikte bu hizmetlerini bu görev alanında tamamlayacak olanlar eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda bulunabilecekler mi?

Cevap 19: Görevli oldukları hizmet alanlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler kapsamı dışına çıkarılmış olmakla birlikte, bu bölgelerde görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler buralarda görevlerine devam ettikleri sürece zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlıyor olarak kabul edileceklerinden bu durumda olanların bulunduğu il/ilçedeki eğitim kurumu yöneticiliklerini tercih edebilecekleri gibi zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarını tercih edebilmeleri mümkün olabilecektir.

Örneğin; Trabzon ili zorunlu hizmet bölgesi kapsamında iken bu kapsamdan çıkarılmıştır. Burada görev yapan bir öğretmenin çalışması gereken süreyi yine bu ilde tamamlayacağından Trabzon ili dâhilindeki bir eğitim kurumuna yönetici olarak atanmak üzere başvuruda bulunmasında mevzuat açısından bir sakınca olmayacaktır.

Soru 20: Yöneticiliği yargı kararına bağlı olarak iptal edilenlerin eski görevlerine dönmeleri halinde iki idari işlem arasında geçen süreleri hangi görevde geçmiş sayılacaktır?

Cevap 20: Yargı kararına bağlı olarak iptal edilen idari işlemler yok sayılacağından bu durumda olanların hizmetleri atama öncesi bulunduğu görevde geçmiş sayılacaktır.

Örnek 1- Öğretmen olarak görev yapmakta iken müdür yardımcılığına atanan ve bu ataması yargı kararına bağlı olarak iptal edilen bir adayın müdür yardımcılığında geçen bu süreleri öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır.

Örnek 2- Asaleten müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken eğitim kurumu müdürlüğüne atanan ve bu ataması yargı kararına bağlı olarak iptal edilen bir adayın eğitim kurumu müdürlüğünde geçen bu süreleri müdür yardımcılığında geçmiş sayılacaktır.

Örnek 3- Müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmakta iken eğitim kurumu müdürlüğüne atanan ve bu ataması yargı kararına bağlı olarak iptal edilen bir adayın eğitim kurumu müdürlüğünde geçen bu süreleri tekrar müdür yetkili öğretmen olarak eski görevine atanırsa müdür yetkili öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır.

Soru 21: Eğitim kurumu yöneticiliğine atamalarda hizmet süresinin hesabında başvuru tarihinin ilk günü mü son günü mü esas alınacaktır?

Cevap 21: İlgililerin son günde başvuruda bulunabileceği varsayımından hareketle ve mağdur olmamaları bakımından başvuru tarihinin son günü esas alınacaktır.

Soru 22: Hem 2005 yılında yapılan müdür yardımcılığı sınavında başarılı olan hem de 2009 yılında yapılan müdür yardımcılığı sınavında başarılı olan bir aday hangi puanına göre eğitim kurumu müdür yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunabilir?

Cevap 22: Her iki sınav puanının da geçerlik süresi bitmediğinden bu durumda olan adaylar istediği sınav puanını kullanma hakkına sahip bulunmaktadır.

Soru 23: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olan aday bulunamaması durumunda bu şartı taşımayan diğer adaylar atanabilirler mi?

Cevap 23: Yönetmeliğin 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan eğitim kurumları bakımından aday bulunmaması haline bağlı olarak ikinci duyuru yapılması öngörülmediğinden, başvuran adaylar arasından belirleme yapılacak, bu şartı taşıyan aday olmaması halinde diğer adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Bu bakımdan ilgilerin mağdur olmamaları ve tercihlerinin boşa gitmemesi bakımından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Soru 24: 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun76 ncı maddesi kapsamında eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmış olup halen eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlardan sınavı kazanmış olanlar bu duyuruda başvuruda bulunabilecekler midir?

Cevap 24: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76 ncı maddesi kapsamında atanmış olup eğitim kurumu yöneticilik görevlerine devam edenler sınavı kazanmış olmaları ve istemeleri halinde sınava dayalı olarak eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Soru 25: Başvuru ekranı ne zaman kapanacak?

Cevap 25: Başvuru ekranının kapanma saati daha önceki açıklamalarda adayların lehine olacağı düşüncesiyle başvuru tarihinin son günü saat 24:00'da kapanması öngörülmüştür. Ancak, bu düzenleme nedeniyle Bakanlığımız anlaşılmayan bir şekilde eleştirilere maruz kaldığından, başvuru ekranı başvuruların son günü saat 17:00'da kapatılacaktır.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz