Çalışan 4/B'li, yerleşse dahi ataması iptal edilecek

Bir çok kamu kurumunda 4/B'li personel çalışmaktadır. Sağlık Bakanlığında, üniversite hastanelerinde, belediyelerde (5393 sayılı Kanunun 49. maddesine tabi olarak), il özel idarelerinde ve hatta Darülaceze Müessesesinde bile 4/B'li statüsünde çalışan kamu personeli bulunmaktadır. Şimdi en çok sorulan soru, bu personelin başvuru yapıp yapamayacağına ilişkindir. Sonuç cümlesini en baştan söylemek uygun olacaktır: 3 istisna dışında, çalışan 4/B'linin ataması iptal edilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ocak 2011 17:53, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

GENEL KURAL: ÇALIŞAN 4/B'Lİ, YERLEŞSE DAHİ ATAMASI YAPILACAK

12 bin sözleşmeli (4/B) sağlık personeli alımına başvurular 17 Ocak'ta sona erecek. 2010 KPSS'ye giren adaylar 17 Ocak 2011 tarihi saat 23:59'a kadar başvuru yapabilecektir.

Ancak, bir önceki Sağlık Bakanlığı yerleştirmesinde yaşanan sorunların bir daha yaşanmaması için, hali hazırda çalışmakta olan 4/B'li adayların başvurmaması gerekmektedir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde yapılan düzenlemeler gereğince, sözleşmesini fesih eden 4/B'li 1 yıl boyunca hiç bir kurumda yeniden 4/B'li olamamaktadır. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasını düzenleyen Esaslarda yapılan düzenleme gereğince 3 istisna getirilmiştir. Bu istisnalar şu şekildedir:

3 İSTİSNA

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,
tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. Bu fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.?

Burada yer verilen 3 istisna dışında, 4/B'li çalışan biri, 4/B'li yerleştirmelere başvurarak yerleşirse dahi, ataması yapılmayacak ve iptal edilecektir.

Bu Habere Tepkiniz