Okul Aile Birliği bağış toplayabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Eylül 2011 09:08, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Hemen söyleyelim evet toplayabilir.

Sayın bakan her ne kadar da bağış talep edilmemesini ve son olarak kayıt dönemi ve diploma döneminde bağış alan okullarla ilgili inceleme yapılmasını emretti ise de Okulların Okul Aile Birliklerinin topladıkları bağışlarla döndüğü gerçeğinin unutulmaması gerekir.

Bakan Sayın Ömer DİNÇER'in yayımlamış olduğu 2011/40 nolu genelgede bahsedilen konu kayıt ve diploma dönemi ile ilgilidir. Yani okul dönemine ilişkin bir açıklama söz konusu değildir.

Bu konuyu Okullara Bağış Kandırmaca mı? başlıklı yazımızda;

?Okul Aile Birlikleri bu noktada sıkıntılı çünkü velilerden en kolay para toplanabilen dönem kayıt dönemi. Bağış olmadan kayıt yapılmaması söz konusu dahi olamaz fakat veli bu dönemde daha hassastır ve bu hassas dönemden Okul Aile Birlikleri yararlanmak istiyorlar.

MEB bu konuda gerçekten samimi ise yani veliden hiçbir suretle, hiçbir zaman (okullar açıldıktan sonra da) bağış talebinde bulunulmayacaksa bunu da açıkça belirtmelidir. Ayrıca okullarımızın nasıl döneceğine ilişkin açıklamayı da yapmalıdır.?

Cümleleri ile ele almış ve genel bir değerlendirmeyi de sunmuştuk.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesi;

?MADDE 2. ? Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.?

Hükmü gereği Sosyal bir devlet olan Türkiye Cumhuriyetinde sosyal devletin gereği olarak vatandaşların okutulmasını sağlamak devletin asli görevidir.

Devlet okullarında eğitimin parasız olduğu hükmü de göz önüne alındığında devletin asli görevini yerine getirmesi gerekir.

Sosyal bir devlet olmanın yanında Hukuk Devleti olduğumuz hükmünden de hareket edecek olursak;

Hukuk devletindeki normlar hiyerarşisine göre yönetmelikler kanunlara, genelgeler ise kanun ve yönetmeliklere yani üst normlara aykırı olamaz.

Bu hiyerarşiyi düşündüğümüzde; sayın bakanın yayımladığı genelge ve emir yönetmeliğe aykırıdır. Yani hukuk devletinde olmaması gereken bir husus söz konusudur.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 16.maddesi;

?Madde 16 ?

?

Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz. ?

Hükmü yer aldığı sürece sayın bakanın emirleri hukuki değildir.

Sayın bakanın inceleme isteme yetkisi vardır. Bu yetki neden alındığı yada alınıp alınmadığı noktasında değil ?Zorla alınıp alınmadığı? noktasında olabilir.

Bu durumda da gönüllü bağışın sadece ve sadece adresi tutmayan yada kayıt için okul seçen velilerce yapıldığı unutulmamalıdır. Bu veliler bazen bazı okulların 50-100 öğrencinin toplamından alamadıkları bağışı yapabilmektedirler. Diğer velilerde zorlama olup olmadığı yada zorlamayı kimin yapıp yapmadığı da önem arz edecektir.

Sayın bakan okullarda para toplanmamasını amaçlamakta ise bu yönündeki yaklaşımı doğrudur. Okullar ve 2005'ten önce pedagojik kurumlar olan Okul Aile Birliklerinin para ile uğraşmalarının önüne geçilmelidir.

Burada yanlış olan genelgelerle korkutma, yöneticileri yıpratma politikası uygulanmasıdır. Bu yaklaşım eğitim yöneticilerini, makamlarını ve doğal olarak devleti yıpratmaktadır. Yöneticileri zan altında bırakmakta velilerle karşı karşıya getirmektedir.

Burada yanlış olan; Yönetmeliğin mali konulardaki hükmü kaldırılmadan, kanunda yukarıda belirttiğimiz hükümler mülga olmadan bağış toplanmamasını emretmek doğru değildir.

Burada ki bir başka yanlışlık ise sayın bakanın;

Okullarda hiçbir zaman ve suretle para toplanmasını istemiyorum, okulların ihtiyaçlarını devlet karşılayacaktır şeklinde bir açıklama yapması ve bu açıklamaya rağmen, hukuki konular düzeltildikten sonra Helen uygulama devam ediyorsa gereğini yapması gerekir.

Okul müdürleri para toplama heveslisi değillerdir heveslisi olanların varlığı düşünülüyorsa kanun ve yönetmelik değişsin, devlet konuya el atarak okulların ihtiyaçlarını karşılasın işte o zaman kendi kendine ayıklanır zaten çürük elmalar.

Çürük elmalarla ilgili bilgiler yüzünden tüm elmaları çürütmeye kalkmanın anlamı yoktur. Bu ben çürük elmaları ayıklayamıyorum bu nedenle kasadaki tüm elmaları çöpe atıyorum anlamına gelir ki bu da devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz.

İstanbul'da dün okul müdürleri tam tekmildi.

İstanbul'da bazı ilçelerde müfettiş pardon denetmen kurumları gezerek inceleme yaparken bazı ilçelerde okul müdürleri müfettiş sırasında geçirdiler günlerini. Üstelik yanlarına Aile Birliği Başkanlarını alarak. Okul müdürünü yani devletin makam, öğrenci, okul teslim ettiği eğitimcileri bu denli rencide etmek doğru değildir diye düşünüyoruz.

Burada rahatsızlık duyulan denetlenmek değil bir şey varmış gibi ön yargılı hareket tarzı belirlenip emir verilmesidir.

Yöneticinin denetime açık olmasından daha öteye ne olabilir ki?

Atatürk ?Yaptığı işin doğruluğuna inanlar, denetlenmekten, karşı fikirlerden ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar.?

Sözleri ile denetimin önemine vurgu yaparken denetimden kaçış düşünülebilir mi?

Sayın bakanın bir an önce okul müdürlerinin ufkunu açacak bir açıklama yaparak okulların ihtiyaçlarının bundan böyle velilerden karşılanmayacağını ve bu konuda hukuki düzenlemelerin yapılması ümidiyle?

Bir sendika devlet okullara öğrenci başına 100,00TL ödesin önerisi getirmiş bende dahil bir çok yönetici öğrenci başına 75,00 hatta 50,00TL ye de razı olacaklardır mevcut şartlarda?

Sayın bakana devletin sadece dört duvar olarak teslim ettiği birçok okulumuzun Aile Birliklerince donatıldığını ve albenisi olan okullar haline getirildiğini de hatırlatmak isteriz?

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber