Personel Reform Tasarısı Temel Belgeleri (1)

Bu bölümde mevcut durum ele alınmakta ve temel sorunlar başlıklar halinde sıralanmaktadır. Mevzuatın dağınıklığı ve karmaşıklığı, yapılan değişikliklerle sistemin temel mantığının bozulması, personel dağılımının dengesizliği, aynı görevi yürüten personel arasındaki statü ve maaş farklılıkları, kurumlar arası ücret dengesizliği ve adaletsizliği, maaşların hesaplanmasında aynı veya farklı niteliklerde ve değişik adlar altında düzenli veya düzensiz çok fazla ödeme unsurunun bulunması temel sorunlar olarak tespit edilmiştir. Bakanlar Kuruluna bu konuda sunulan temel belgeyi görmek için tıklayın.

Haber Giriş : 25 Mayıs 2005 00:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEVCUT DURUM VE TEMEL SORUNLAR

MEVCUT SİSTEM

Anayasada;
> Devletin, KİT'lerin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle gördürüleceği,
> Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin yasa ile düzenleneceği,
hüküm altına alınmıştır (md. 128).

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında;
> Memurlar,

> Diğer kamu görevlileri,
-Askeri personel
-Hakimler ve savcılar
-Akademik personel

> Sözleşmeli personel,
-657 sayılı DMK 4/B
-KİT personeli (399 sayılı KHK)
-Diğer sözleşmeli personel

> Geçici personel,
-657 sayılı DM K 4/C
- Diğer

> İşçiler
istihdam edilmektedir.


MEVCUT SİSTEMİN TEMEL SORUNLARI
> Mevzuatın dağınıklığı ve karmaşıklığı.
> Yapılan değişikliklerle sistemin temel mantığının bozulması.
> Personel dağılımının dengesizliği.
> Aynı görevi yürüten personel arasındaki statü ve maaş farklılıkları.
> Şeffaf ve katılımcı yönetimin sağlanamaması ve gelişen şartlara uyum sorunu.
> Personel sisteminin verimliliği teşvik edici yönünün olmayışı.
> Kurumsal düzenlemelerle genel sistemin dışına çıkma eğilimi.
> Kurumlar arası ücret dengesizliği ve adaletsizliği.
> Maaşların hesaplanmasında aynı veya farklı niteliklerde ve değişik adlar altında düzenli veya düzensiz çok fazla ödeme unsurunun bulunması.
> Ek ödeme tutarlarının maaş içindeki oransal ağırlığının artması.
> Maaş unsurlarından yapılan vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinde bir standardın bulunmaması.
> Alman maaş ile emekli aylığı arasında ek göstergedeki dengesizlik ve kurumsal ek ödemeler nedeniyle önemli farklılıkların olması, bunun da personelin verimliliğini ve emekli olma eğilimini azaltması.
>Bazı kamu kurumlarında maaş unsurlarının belirlenmesinin yetkili kurullara bırakılması ve bu yetkinin dengesiz kullanılması.

Bu Habere Tepkiniz