Personel Reform Tasarısı Temel Belgeleri (4)

Bu bölümde memurlar, sözleşmeli personel, diğer kamu görevlileri ve geçici personelin yeni sisteme geçişi ele alınmıştır. Daha önce de sitemizde belirtildiği üzere artık çoğu unvan sözleşmeli pozisyona dönüştürülmektedir. Memur olarak çalışmakta olup da bulundukları unvanlar, Kanun tasarısında belirtilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları arasında gösterilenlere sözleşmeli personel statüsüne geçme konusundatercih hakkı tanınacaktır. Her iki durumda da şu an çalışan memurların tüm hakları korunacaktır. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna sunulan temel belgeyi görmek için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2005 11:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEVCUT ÇALIŞANLARIN YENİ SİSTEME GEÇİŞ (MEMURLAR ve SÖZLEŞMELİ PERSONEL)
> Kanun kapsamdaki kurumlarda, hangi statüde olursa olsun çalışanlardan bulundukları unvanları, Kanunda belirtilen memur kadro unvanları arasında yer alanlar memur olacaktır.

> Halen memur statüsünde çalışmakta olup da bulundukları unvanları, Kanunda belirtilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları arasında gösterilenlerden;
- Sözleşmeli personel statüsüne geçmek istemeyenlerin her türlü hakları korunacaktır.
- Sözleşmeli personel statüsüne geçmek isteyenler ise hizmet sürelerine bakılmaksızın aynı unvanlı pozisyonda sürekli sözleşmeli personel olarak görevlendirilecektir.

> Halen sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar aynı unvanlı pozisyonlarda görevlendirilecektir.

MEVCUT ÇALIŞANLARIN YENİ SİSTEME GEÇİŞ (DİĞER PERSONEL ve GEÇİCİ PERSONEL)
Diğer Personel;
>657 sayılı Kanun kapsamında olmayıp da bu taslağın kapsamına alınan kurumlarda çalışmakta olanlardan bulundukları unvanları, kanunda sözleşmeli personel pozisyon unvanları arasında gösterilenler durumlarına uygun sözleşmeli personel pozisyonlarında görevlendirilecektir.

Geçici Personel;
> Taslak kapsamındaki kurumlarda geçici personel olarak çalışmakta olanlar geçici personel olarak istihdam edilmeye devam edilecektir.


MEMURLAR.NET'İN NOTU: Aşağıdaki liste son ve kesin liste değildir. Bu konuda 23/05/2005 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında, Bakanlara ayrıca bir liste sunulmamıştır. Aşağıdaki liste Todaie'den Başbakanlığa gönderilen taslakta yer alan listedir. Bu listede yer alan öğretmen unvanı daha sonra listeden çıkarılmış ve memur unvanları arasına alınmıştır

Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılması öngörülen unvanlar

Akardör
Aktüer
Amir
Amir Yardımcısı
Animatör
Anketör
Antrenör
Antropolog
Arkeolog
Arşivci
Aşçı
Astronom
Ateşçi
Avukat
Bahçıvan
Bakıcı
Bakteriolog
Bandocu
Başmemur
Baştabip
Baştabip Yardımcısı
Başuzman
Bekçi
Berber
Bilgisayar İşletmeni
Biolog
Bölge Plancısı
Çocuk Eğiticisi
Çocuk Gelişimcisi
Çözümleyici
Çözümleyici Yardımcısı
Dağıtıcı
Daktilograf
Dalgıç
Dekoratör
Deniz Trafik Klavuz Yardımcısı
Deniz Trafik Klavuzu
Desinatör
Devlet Sanatçısı
Din Görevlisi
Diş Tabibi
Dispeç
Dispeyçer
Diyetisyen
Ebe
Eczacı
Editör
Eğitimci
Ekonomist
Eksper
Film Yapımcısı
Fizikçi
Fizikoterapist
Fizyoterapist
Folklor Araştırmacısı
Gardfren
Garson
Gassal
Gemi Adamı
Grafiker
Hava Trafik Kontrolörü
Hemşire
Heykeltraş
Hidrobiyolog
Hidrolog
Hizmetli
Hostes
İmam-Hatip
İş Makinası Sürücüsü
Işıkçı
İstatistikçi
İstidlalci
İtfaiye Başçavuşu
İtfaiye Çavuşu
İtfaiye Eri
İtfaiye Onbaşısı
Jaloncu
Jeofizikçi
Jeolog
Jeomorfolog
Kaloriferci
Kameraman
Kaptan
Kartograf
Kasap
Kimyager
Kitap Patoloğu
Klinik Şef Yardımcısı
Klinik Şefi
Kolcu
Kondoktör
Konsrüktör
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Koruyucu
Kostümcü
Kuran Kursu Öğreticisi
Kurgucu
Kütüphaneci
Laborant
Laborant Yardımcısı
Makascı
Makinist
Makinist Yardımcısı
Manevracı
Masör
Matematikçi
Memur
Mimar
Mübaşir
Müezzin-Kayyım
Muhafız
Muhasebeci
Muhasebeci Yardımcısı
Mühendis
Murakıp
Musahhih
Mutemet
Mütercim
Müze Araştırmacısı
Observer
Odyolog
Paleontolog
Pedagog
Pilot
Postacı
Prodüktör
Programcı
Programcı Yardımcısı
Prospektör
Psikolog
Radyoterapist
Raportör
Rasatçı
Rasatçı Yardımcısı
Redaktör
Rehber
Repartitör
Ressam
Restoratör
Revizör
Sahne Uygulatıcısı
Sanat Uygulatıcısı
Sanatçı
Sayman Yardımcısı
Şef
Şef Yardımcısı
Şeftren
Şehir Plancısı
Sekreter
Senarist
Sinema Uygulayıcısı
Sistem Analisti
Şoför
Sosyal Çalışmacı
Sosyolog
Spiker
Stajyer Sanatçı
Sürveyan
Tabip
Tahsildar
Tashihçi
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen Yardımcısı
Tercüman
Terzi
Tıbbi Teknolog
Topograf
Usta Öğretici
Usta Personel
Uzman
Uzman (Tab. Uzm. Tüz. Göre)
Vaiz
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Veteriner
Veznedar
Yol Çavuşu
Yönetmen
Yöneylemci
Zabıta Başkomiseri
Zabıta Komiser Yardımcısı
Zabıta Komiseri
Zoolog

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber