Özel sektördeki psikologlara da yetki verilecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Haziran 2012 11:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Teklif, Mecliste kabul edilip yasalaştıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girebilecek.

İşte Kanun teklifinin ilgili maddesi.

MADDE 14- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 7 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "sağlık kuruluşlarında" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde gerekçesi:

MADDE 14- Psikolojinin sertifikalı tıbbi uygulamalarında Sağlık Bakanlığınca belirlenen sürelerde çalıştığını ve yeterli tecrübeyi kazandığını belgeleyen psikologlara yetki verilmesinde; eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla çalışma yerine ilişkin sınırlama kaldırılmaktadır.

1219'un geçici 7. maddesi

Geçici Madde 7 ? (Ek: 6/4/2011-6225/11 md.)
Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, sağlık kuruluşlarında psikolojinin sertifikalı tıbbi uygulamalarında Sağlık Bakanlığınca belirlenen sürelerde çalıştığını ve yeterli tecrübeyi kazandığını belgeleyen psikologlara, Sağlık Bakanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla çalıştığı ve tecrübe kazandığı tıbbi uygulamalarda görev alma yetkisi verilir. Bu yetkinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Bu Habere Tepkiniz