Teknoloji ve tasarım öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?

Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri ile Bilgi ve iletişim Teknolojileri Dersi Öğretmenleri norm kadrolarının belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Haziran 2014 13:59, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Teknoloji ve tasarım öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?

Aşağıdaki dosyayı 2013 yılında hazırlamıştık. 2014 yılında Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin değişmesi dolaysıyla güncelleştirerek yeniden yayımlıyoruz. Haberimize yapılan eski tarihli yorumları dikkate almayınız.

Talim ve Terbiye Kurulunun 29.09.2006 tarih 020154 sayılı yazısında "Bu konuda okul idareleri ve öretmenlerin dikkatinin çekilmesi, dersin uygulanmasında 2583 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Kurul Kararı ile kabul edilen Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı'nda yer alan "Uygulama Esasları" başlığında verilen açıklamalara göre gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" açıklamaları bulunmaktadır.

Nisan 2006 tarihli ve 2583 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 21.03.2006 tarih ve 24 sayılı İlköğretim Teknoloji ve Tasarım (6, 7 ve 8. Sınıf) Dersi Öğretim Programındaki Teknoloji ve Tasarım Dersi Uygulama Esasları 25. sayfasında; "Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı'nın uygulaması aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 192 sayılı Kararı gereği 6,7 ve 8. sınıflarda yer alan Teknoloji ve Tasarım dersini, İş Eğitimi branşına atanmış öğretmenler yürütür.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı'nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25'i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20'yi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur.

Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yılsonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir. Gruplardaki öğrencilerin sayısal dağılımı birbirine eşit veya denk olur.

Her okul programda belirlenen en az bir mekanı, "Teknoloji ve Tasarım İşliği" olarak düzenler. İş eğitimi alanlarına yönelik bir veya birden fazla işliği olan okullar, var olan bu mekanları, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak kabul edip kullanmaya devam eder. İşliği olmayan okullar, kendi olanakları çerçevesinde ve ideal duruma yakın en az bir mekanı, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak düzenler. İşlik içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanır.

Haftalık ders dağıtım çizelgesinde Teknoloji ve Tasarım dersi, bölünmeden iki ders saati olarak yer alır." açıklamaları bulunmaktadır.

Bu nedenle Teknoloji ve Tasarım Dersi gruplara ayrılmalı ve norm kadrolar bu gruplar göz önüne alınarak belirlenmelidir.

Teknoloji ve Tasarım dersi norm kadro hesabı Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre uygulama esaslarında belirtildiği gibi öğrenciler guruplara bölündükten sonra her gurup ders saati sayısı ile çarpılarak toplam ders yükü hesabı yapıldıktan sonra bu hesaba göre norm belirlenmesi gerekirken bazı okullarımızda sadece şube sayısı ders saati sayısı ile çarpılarak toplam ders yükü hesaplanmaktadır.

Örnek 1- Bir Ortaokulda Teknoloji ve Tasarım dersinin olduğu 14 sınıf ve bu sınıflarda öğrenci mevcudunun da 25'den fazla olduğunu düşünürsek 14 sınıfın (14 şube = 28 grup X 2 saat = 56 saat) gruplara ayrılması sonucunda 56 saatlik ders yükü ortaya çıkmaktadır. Ancak geçen yıllarda olduğu gibi çoğu okul idaresi norm hesabında ders yükünü 28 saat olarak belirtecek ve bu durum okulun teknoloji ve tasarım norm hesaplamasını da etkileyerek 1 norm eksik hesaplanmasına neden olacaktır.

Örnek 2- A okulunda ikinci kademede 14 şube bulunmaktadır. Ve her sınıfta ortalama 37 öğrenci bulunmaktadır. Uygulama esaslarına göre her sınıf 2 guruba ayrılması gerekmektedir ve bunun sonucunda 28 gurup oluşmaktadır. Ve 28 gurup X haftada 2 ders saati olarak okulun toplam teknoloji tasarım ders yükü 56 saat olması gerekirken birçok okulda 14 şube X 2 saat=28 saat olarak gösterilmekte ve eksik norm hesaplamasına sebebiyet vermektedir.

Aynı durum Bilgi ve iletişim Teknolojileri dersi norm kadroları içinde uygulanmalıdır.

Bilgi ve iletişim Teknolojileri dersi norm kadroları için açıklama; Talim ve Terbiye Kurulunun okul öncesi, ilkokul ve ortaokul haftalık ders dağılımı (2007-2008) "Zorunlu Dersler" bölümü 5. maddesinde; "5. Sınıf Saati dersi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersleri sınıf öğrenci sayısı ikiye bölünerek çapraz ders sistemine göre uygulanabilir." şeklinde yer almaktadır.

Bu nedenle Bilişim Teknolojilileri öğretmenlerine yönelik norm kadro uygulamalarında da sınıf öğrenci sayısı ikiye bölünerek ders yükü belirlendikten sonra norm kadrolar belirlenmelidir.

Teknoloji tasarım dersi gruplara ayrılacak

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber