Denklik Belgesinde 'Öğretmen Olamaz' Şerhi Olanlar Dava Açmalıdır

Eklenme : 21 Şubat 2004 17:34
Denklik Belgesinde 'Öğretmen Olamaz' Şerhi Olanlar Dava Açmalıdır

340 No'lu Talim Terbiye Kurulu Kararına göre, yurtdışı yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinden mezun olanların bitirdikleri öğrenimin, 340 nolu Karar eki cetvelde belirtilen aynı alana/branşa denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Ancak, YÖK tarafından denklik belgesi verilirken bazı denklik belgelerine ?Bu belge öğretmenlik atamalarında geçerli değildir? kaydı düşülmektedir. Bu nedenle, bu durumdaki adayların öğretmenlik atamalarına başvuruları kabul edilmemektedir. MEB'ce 2004 Şubat ayı atamaları için yapılan açıklamada da, denklik belgelerinde ?Bu belge öğretmenlik atamalarında geçerli değildir? ifadesi bulunanların başvurusunun kabul edilmeyeceği belirtmiştir. Ancak, YÖK tarafından uzunca bir süredir uygulanan ve Bakanlıkça devam ettirilen bu uygulama, idare mahkemelerinde açılmış ve sonuçlanmış çok sayıda dava sonucuna göre açık olarak yanlıştır. Bu durumda olan adayların, Şubat ayı öğretmenlik atamalarına yaptıkları başvurunun reddilmesi işlemini tespit etmeleri ve bu tespit tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemelerinde dava açmaları gerekmektedir.


Aşağıdaki karar Ankara 4. İdare Mahkemesi Başkanlığınca alınan 16/9/2003 tarih ve 2003/393 Esas sayılı karar uyarınca, 10.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Karar sadece dava açan kişi açısından anlam ifade etmektedir. Aynı durumda olan kişilerinde dava açması gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından :

Azerbaycan'daki Bakü Devlet Üniversitesinden almış olduğu diploması ile denklik işlemleri için Kurulumuza başvuran Abdullah ULUÇAY adına ?Türk Dili ve Edebiyatı? alanında ?Bu belge öğretmen atamalarında geçerli değildir? şerhini taşıyan lisans denklik belgesi Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 23/11/1999 tarihli kararı ile düzenlenmiştir.

Abdullah ULUÇAY'ın Ankara 4. İdare Mahkemesi nezdinde anılan şerhin kaldırılmasına ilişkin açmış olduğu davada ilgili mahkemece alınan 16/9/2003 tarih ve 2003/393 Esas sayılı karar ile söz konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, Ankara 4. İdare Mahkemesi Başkanlığınca alınan 16/9/2003 tarih ve 2003/393 Esas sayılı karar uyarınca, Abdullah ULUÇAY adına, 23/11/1999 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve bu karar uyarınca düzenlenen ?Bu belge öğretmen atamalarında geçerli değildir? şerhine havi 7128 seri numaralı lisans denklik belgesinin iptali ile ilgili adına ?Türk Dili ve Edebiyatı? alanında lisans denklik belgesi düzenlenmesi, düzenlenecek denklik belgesi üzerine Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 31/8/2003 tarih ve 25215 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ?Ek Madde 1? hükmü uyarınca ?Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için, ilgilinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında yapılan Seviye Tespit Sınavında başarılı olması gerekmektedir? şeklinde şerh konulmasına Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 7/11/2003 tarihli toplantısında karar verilmiştir.


Aşağıdaki haber metni ise daha önce sitemizde yer alan bir habere ilişkindir.

Yükseköğretim Kurulu'nun ?öğretmen olamaz' şerhiyle verdiği denklik belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nı mahkum etti.

Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun olan Hüseyin Yavuz, ?şerhli denklik belgesi'yle MEB'e başvurdu. Yavuz, atamanın yapılmaması üzerine bakanlığa açtığı davayı kazandı. Kararın Danıştay tarafından onanması halinde yurtdışından mezun olup denklik belgesi alan, fakat ataması yapılamayanlara da emsal teşkil edecek.

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 2000 yılında mezun olan Hüseyin Yavuz, YÖK'e müracaat ederek ?denklik belgesi' istedi. Diplomayı tanıyan ve denklik belgesi veren YÖK, ancak belgenin üzerine ?Bu belge öğretmen atamalarında geçerli değildir.? şeklinde şerh düştü. YÖK'ün verdiği denklikle Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmenlik için başvuran Hüseyin Yavuz, kendisine bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıyla şoke oldu. Personel Daire Başkanı Köksal Polat tarafından gönderilen yazıda, Yavuz'un ?öğretmenlik meslek bilgisi belgesi yeterli olmadığından' dolayı atama işleminin yapılamayacağı belirtiliyordu. Yavuz, bunun üzerine geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine atamasını hukukî olmayan gerekçelerle yapmadığı gerekçesiyle Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Geçtiğimiz gün sonuçlanan davada, mahkeme Hüseyin Yavuz'un öğretmenliğe başvurusunun Milli Eğitim Bakanlığı'nca işlemden kaldırılmasının hukuka uygun olmadığına karar verdi. Yavuz'un aynı zamanda ikiz kardeşi olan Avukatı Ali Yavuz, davanın sonuçlanmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın 30 gün içerisinde atamayı yapması gerektiğini açıkladı. Avukat Yavuz, bunun için gerekli yazışmaları yaptığını söyledi.

Davanın lehine sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin Yavuz, ?Emeklerimiz boşa gitmediği için mutluyum.? dedi. Davanın Danıştay tarafından onanması halinde yurtdışından mezun olup denklik belgesi alan, fakat ataması yapılamayanlara da emsal teşkil edecek. Milli Eğitim yetkilileri, bakanlığa ataması yapılmadığı için dava açarak kazanan kişinin atamasının yapılabileceğini, ancak bunun diğerlerinin atamalarının yapılacağı anlamına gelmediğini açıkladı. Yetkililer, davanın Danıştay'ca onanması halinde yurtdışında mezun olup öğretmenlik müracaatı yapanların davayı emsal göstererek dava açabileceklerini sözlerine ekledi.

#

Bu Habere Tepkiniz