Uzman Öğretmenlik Sınav Kılavuzu

Haber Giriş : 10 Eylül 2005 14:51, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME SINAVI KILAVUZU (UZMAN ÖĞRETMENLİK)

2005-KBYS

Bu Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM Başkanlığı arasında imzalanan 24/08/2005 tarihli protokol hükümlerine göre, Millî Eğitim Bakanlığı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin işbirliği ile hazırlanmıştır.

2005-KBYS'YE BAŞVURU SÜRESİ: 12 - 30 EYLÜL 2005
2005-KBYS TARİHİ VE SAATİ: 27 KASIM 2005, 09:30
2005-KBYS SINAV ÜCRETİ: 30,00 YTL (KDV dâhil.)

DANIŞMA

BAŞVURU İLE İLGİLİ KONULARDA:
MEB Personel Genel Müdürlüğü
Tel: (312) 413 14 10 - 413 15 61
413 17 12 ? 413 18 78
Faks: (312) 419 52 51 ? 418 03 81
İnternet Adresi: http://personel.meb.gov.tr
http://ilsis.meb.gov.tr
E-Posta Adresi: [email protected],
[email protected]
[email protected]

SINAV İLE İLGİLİ KONULARDA:
ÖSYM Sınav Hizmetleri Müdürlüğü
Tel: (0312) 2988050 (Çok Hatlı Santral)
İnternet Adresi:http://www.osym.gov.tr


1. GENEL BİLGİLER
1.1. Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (Uzman Öğretmenlik- 2005-KBYS);
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
c) Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olan bir sınavdır.

1.2. 2005-KBYS sadece uzman öğretmenliğe yükselme amacıyla düzenlenmiştir.

1.3. Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayan öğretmenler sınavdan muaf olduklarından bu sınava katılmayacaklardır.

1.4. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan gerekli koşulları taşıyanlar 2005-KBYS'ye başvurabileceklerdir.

1.5. KBYS'ye ilişkin başvurular bu Kılavuzda yazılı yöntemle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak, sınav ÖSYM tarafından yine bu Kılavuzda yazılı esaslara göre yapılacaktır.

1.6. KBYS sonuçları uzman öğretmenliğe yükselmede değerlendirme ölçütlerinden biri olacaktır.

1.7. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu Kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

1.8. Alanında tezli yüksek lisans veya doktora eğitimi ifadesinde geçen ?alanında? ibaresinden öğretmenliğe en son atanılan alan anlaşılacaktır. Tezli yüksek lisans veya doktora eğitiminin alanında olup olmadığının belirlenmesinde ise Talim ve Terbiye Kurulu'nun ilgili kararlarında atamaya esas olan alanlar için belirlenen aylık karşılığı okutacakları dersler ölçüt alınacaktır.

1.9. Eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora eğitiminin belirlenmesinde, eğitim bilimleri alanında görülmüş olan tezli yüksek lisans veya doktora eğitimleri dikkate alınacaktır.

1.10. Tezsiz yüksek lisans eğitimleri hiçbir şekilde sınavdan muaf olma hakkı vermeyecektir. Tezsiz yüksek lisans eğitimi yapmış olmalarına karşın, bu sertifika veya belgelerini tezli yüksek lisans yapmış gibi sınavdan muaf olarak yükselmede kullananların sağladıkları haklar geçersiz sayılacağı gibi, ilgili mevzuat çerçevesinde haklarında yasal işlem yapılır.

1.11. Bu Kılavuz sadece uzman öğretmenlik sınavını kapsamakta olup, kurumlar bazında ve alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere sınava girecekler ve sınavdan muaf olanlar bakımından uzman öğretmen ve başöğretmen kontenjanlarının da yer alacağı ?Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlendirme Kılavuzu? daha sonra yayımlanacaktır.

2. BAŞVURU
2.1. Başvuru Koşulları
2005-KBYS'ye başvurabilmek için,
a) Hâlen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda bulunuyor olmak,
b) En az lisans mezunu olmak,
c) Başvuru süresinin son günü itibarıyla adaylık dönemi hariç öğretmenlikte 7 (yedi) yıl kıdemi bulunmak koşulları aranacaktır.

2.2. Başvuru İşlemleri
2.2.1. Sınava başvurmak isteyen adaylar başvurularını 12-30 Eylül 2005 tarihleri arasında internet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan http://personel.meb.gov.tr ve http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

2.2.2. Başvurular fotoğraflı olarak alınacaktır. Fotoğrafların, son üç ay içinde çekilmiş, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olması zorunludur. Adayların başvuru formunda kayıtlı fotoğrafları yoksa fotoğrafları, başvuru onaylama işleminden önce onay verecek yetkili tarafından elektronik ortamda aktarılacaktır. Adaylar, isterlerse kendileri 5KB geçmemek üzere fotoğraflarını tarayıcıdan tarayıp disket, cd gibi dijital ortamda başvurularını onaylatacakları yetkiliye onaylama işleminden önce teslim edebileceklerdir.

2.2.3. Başvuruların geçerli olabilmesi için sınav ücretinin bu Kılavuzda yazılı banka şubelerinden birine yatırıldığını gösteren banka dekontunun bir nüshasının, başvurunun son günü olan 30.09.2005 Cuma günü saat 17:00'a kadar başvurunun onayı sırasında teslim edilmesi gerekmektedir. Sınav ücretleri, ATM, internet, PTT veya diğer bir havale yoluyla gönderilmeyecektir.

2.2.4. Uzman öğretmenlik sınavı başvuruları, Bakanlıkça düzenlenen en son atama kararnamesindeki öğretmenlik alanı esas alınarak yapılacaktır.

2.3. Başvuru Formunun Doldurulması

2.3.1. http://ilsis.meb.gov.tr ya da http://personel.meb.gov.tr adresindeki elektronik başvuru formuna T.C. Kimlik Numarası, öğretmenlik alanı ve görevli olduğu kurum adı seçilerek girilecektir.

MEB'de görevli adayların İLSİS veri tabanında kayıtlı bazı bilgileri otomatik olarak ekrana gelecektir. Veri tabanında eksik ve yanlış bilgileri bulunan adaylar, okul/kurum müdürlükleri veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvurarak güncelleme yaptırabileceklerdir.

Özel öğretim kurumlarında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adayların elektronik başvuru formunda kimlik bilgileri dışındaki bilgi alanları boş olacaktır. Adaylar boş olan alanlara bilgilerini girebileceklerdir. Nüfus bilgilerinde yanlışlık olan adaylar, nüfus müdürlüklerine başvuracaklardır.

Elektronik başvuru formunda tüm bilgi başlıklarının doldurulması zorunludur. Veri tabanından alınan bilgilerin dışında işlenecek bilgiler tamamen beyana dayalı olup, doğruluğundan adaylar ve onay veren makam sorumlu olacaktır.

2.3.2. Elektronik başvuru formu; kimlik bilgileri, görev bilgileri, öğrenim durumu bilgileri, kıdem (hizmet süresi) bilgileri, sınav merkezi tercihi, adres bilgileri, banka dekontu bilgileri ve başvuru onay bilgilerinden oluşmaktadır.

a) Kimlik Bilgileri: Bu alanda; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı, baba adı, cinsiyeti ve doğum tarihi bilgileri olacaktır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olup, MEB kadrolarında öğretmen olarak görev yapan adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine İLSİS özlük modülünde kendilerine verilmiş olan geçici T.C Kimlik Numaralarıyla elektronik başvuru formuna giriş yapabileceklerdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olup, özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen olarak görev yapan adaylar, onay verecek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine nüfus cüzdanları ile başvuracaklardır. Onay verecek yetkili bu kapsamdaki öğretmenlerin kimlik bilgilerini Nüfus Bilgileri Formuna işledikten sonra adaylar elektronik başvuru formuna giriş yapabilecekleridir.

b) Görev Bilgileri: Öğretmenlik alanı, alan kodu, görev yaptığı okul/kurum adı, görevli olduğu il/ilçe adı gibi bilgiler olacaktır.

c) Öğrenim Durumu Bilgileri: Lisans mezunu olunduğunun beyan edileceği alandır.

d) Kıdem (Hizmet Süresi) Bilgileri:

? Kıdemde esas alınacak hizmet süreleri;
1. Halen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan daha önce öğretmen unvanını kazandıktan sonra, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcısı kadroları ile MEB'in diğer hizmet sınıflarına dâhil kadrolara atanmış olanların atandıkları görevlerde geçen hizmet süreleri,

2. Özel öğretim kurumlarında öğretmen unvanıyla geçen hizmet süreleri (Özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin kıdemlerinin belirlenmesinde ilgili il millî eğitim müdürlüğünce düzenlenecek hizmet çizelgelerinde belirtilen göreve başlama-ayrılma arasında geçen süreler esas alınacaktır.),

3. Halen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,

4. Yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman ile 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre araştırma görevlisi olarak en az iki yıl çalıştıktan sonra Bakanlığın asıl öğretmen kadrosuna atananların, iki yılı hariç olmak üzere yüksek öğretim kurumlarında geçen hizmet süreleri.

? Kıdemde esas alınmayacak hizmet süreleri;
1. Aday olarak geçirilen hizmet süreleri (Herhangi bir nedenle öğretmenlik bakımından birden fazla adaylık sürecine tabi tutulan öğretmenlerin sadece ilk adaylık süreçleri kıdemde esas alınmayacaktır.),

2. Yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü dâhil, aylıksız izinde geçirilen süreler,

3. Öğretmenliğe atanmadan önce geçirilen hizmet süreleri,

4. Sözleşmeli, vekâleten, ek ders ücreti karşılığı ve benzeri hizmet süreleri.

e) Sınav Merkezi Tercihi: Adaylar, sınava girmek istedikleri illerden 1'inci ve 2'ncisini sınav merkezi olarak ekranda gösterilen listeden tercih edeceklerdir. Sınav merkezi tercihlerinde sonradan değişiklik yapılması mümkün değildir.

f) Engel Durumu: Engelli adayların durumlarına uygun bir sınav salonu veya görevlinin bulundurulması amacıyla, ilgili kutucuğu ve engel durumlarını seçenekler arasından işaretlemesi gerekmektedir.

g) Adres Bilgileri: Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Sınav Sonuç Belgesinin gönderilmesi istenen ev adresi; mahalle, sokak, numara, semt/ilçe, posta kodu yazılmak suretiyle açıkça belirtilecektir. İl adı ile trafik kodu butonlar kullanılarak işaretlenecektir. Adaylar telefon numaraları ile e-posta adreslerini de yazabileceklerdir.

h) Banka Dekontu Bilgileri: Bu alan, adayların ücretini yatırdığını gösteren banka dekontu bilgilerinden oluşmaktadır. Banka dekontunu, MEB'de çalışan adaylar görevli oldukları ve başvurularını onaylatacakları okul/kurum müdürlüklerine; özel öğretim kurumlarında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylar ise il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Müdürlüklerce, banka dekontunun tarih ve numarası başvuru formunun ilgili bölümüne işlenerek saklanacaktır.

i) Başvuru Onay Bilgileri: Bu bölüm imza ve onay bilgilerini içermektedir. MEB'de görevli adaylar fotoğraflarını ekletmek, banka dekontunu teslim etmek, başvuru formlarını onaylatmak ve imzalamak, kendilerinde kalacak bölümü almak amacıyla okul/kurum müdürlüklerine başvuracaklardır.

Özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylar, öncelikle görevli oldukları kurum yöneticiliklerinden başvuru formlarının onaylı bir çıktısını daha sonra yapılacak işlemlerde kullanılmak üzere alacaklardır. Bu adaylar, fotoğraflarını ekletmek, banka dekontu ve görevli oldukları kurum yöneticiliklerinden aldıkları onaylı başvuru formu çıktısını teslim etmek, başvurularını elektronik ortamda da onaylatmak amacıyla onay verecek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine (Bu il/ilçeler elektronik başvuru formunda belirtilmiştir.) başvuracaklardır.

Hangi il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatma işlemi yaptıracaklarsa başvuru formuna işaretleyeceklerdir.

Başvuru formunun geçerli sayılabilmesi için adaylar tarafından da imzalanmış olması şarttır.

2.4. Başvuruların Geçersiz Olacağı Durumlar
a) Başvurular öngörülen şekilde ve belirtilen süreler içinde yapılmamışsa,
b) Başvuru koşullarından herhangi biri sağlanmamışsa,
c) Elektronik başvuru formundaki bilgiler tam ve doğru olarak doldurulmamışsa,
d) Elektronik başvuru formunda fotoğraf yoksa veya bu fotoğraf istenilen nitelikleri taşımıyorsa,
e) Elektronik başvuru formunun ilgili bölümleri imzalanmamışsa,
f) Sınav ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu başvuru onayı sırasında teslim edilmemişse başvurular geçersiz sayılacak ve belgeler işleme alınmayacaktır. Bu adaylar sınava katılmış ve istenilen düzeyde puan almış olsalar bile başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

3. SINAV
3.1. Sınava Girme

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavına (KBYS) girebilmek için adayların bu Kılavuzun önceki kısımlarında açıklanmış olan başvuru işlemlerini tamamlamış olmaları ve bu Kılavuzun son sayfasında yer alan ?Sınav Ücretinin Yatırılacağı Bankalar? başlıklı listede gösterilmiş olan bankaların şubelerinden birindeki ÖSYM hesabına, başvuru süresi içinde, sınav ücreti olarak 30,00 YTL yatırarak alacakları iki nüsha banka dekontundan birini Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerine teslim etmiş olmaları gereklidir. Sınav ücretini yatırmayan adayların, diğer başvuru gereklerini yerine getirmiş olsalar bile, sınava alınmaları mümkün değildir. Sınav ücretinin yatırılması için banka yetkilisine sınavın adının, T.C. Kimlik Numarasının ve adsoyadın verilmesi yeterli olacaktır.

KBYS'ye girebilmek için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adayların fotoğraflı kimlik bilgilerinin, sınav yeri tercihlerinin ve diğer bilgilerinin elektronik ortamda ÖSYM'ye verilmiş olması zorunludur.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından aday ile ilgili olarak ÖSYM'ye bildirilen bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan ÖSYM sorumlu olmayacaktır.

3.2. Sınavın Tarihi, Yeri ve Süresi
KBYS, 27 Kasım 2005 Pazar günü, 81 il merkezinde tek oturumda uygulanacaktır. Sınav saat 09:30'da başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

3.3. Sınavın Kapsamı
Sınavda adaylara Türkçe; Pedagojik Formasyon; Genel Kültür; Millî Eğitim Mevzuatı, Eğitim Yönetimi ve Eğitim Sistemi İle İlgili Temel Bilgiler olmak üzere dört test uygulanacaktır. Bu testlerin kapsamı EK-1'de yer almaktadır. Testlerde kapsama giren alanları temsil eden sorular bulunacak, ancak, kapsamdaki her alandan soru bulunması gibi bir zorunluluk olmayacaktır.

3.4. Sınavda Uygulanacak Testler
Yukarıda sözü edilen dört testte adaylara çoktan seçmeli toplam 180 soru sorulacaktır. Bu soruların testlerin ağırlıklarına göre sayıları şöyledir:
Türkçe: 54;
Pedagojik Formasyon: 72;
Genel Kültür: 36;
Millî Eğitim Mevzuatı, Eğitim Yönetimi ve Eğitim Sistemi İle İlgili Temel Bilgiler: 18

Bu dört test adaylara bir kitapçık halinde verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Soru kitapçıkları farklı türde basılacaktır. Farklı türdeki soru kitapçıklarında sorular birbirinin tamamen aynı olacak, ancak soruların sıralanışı değişebilecektir. Bu nedenle, her soru kitapçığı türünün cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın üzerinde ve iç sayfalarında büyük harflerle basılı olacaktır. Adayların soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numaralarını, ad-soyadlarını yazmaları ve kendilerine verilen soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına işaretlemeleri zorunludur.

3.5. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler
a) 2005-KBYS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ: Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayın bilgisayarca basılmış fotoğrafı bulunacaktır. Belgenin üzerinde, adayın kimlik bilgileri ile sınav tarihi ve saati, sınava girilecek bina, salon ve sıra numarası yazılı olacaktır. Bu belge sınava girerken tanınmanızı sağlayacağından yırtılmamış, üstündeki bilgiler okunaklı ve net bir görünümde olmalıdır. Bu nedenle belgenizin yıpranmaması için gerekli özeni gösteriniz. Bu belgenin aslı dışındaki belgeler (fotokopi, faks vb.) kabul edilmez. Bu belge sınavdan önce adayların adreslerine ÖSYM tarafından postayla gönderilecektir.

b) FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Sınava girebilmek için 2005- KBYS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, MEB tarafından verilen soğuk damga ile onaylı Personel Kimlik Kartı, eğer MEB Personel Kimlik Kartı yoksa adayın kimliğini gösteren fotoğraflı ve soğuk damga ile onaylı bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) gerekmektedir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga bulunan ve resmî bir kuruluştan alınan kimlik belgeleri de kabul edilebilir. Resmî bir kuruluştan alınmış olsa bile üzerinde soğuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi üzerindeki fotoğrafınız eski yıllara aitse bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacağını göz önünde tutunuz. Nüfus cüzdanınızda fotoğraf yoksa, nüfus memurluğuna başvurarak nüfus cüzdanınıza yeni çekilmiş bir fotoğrafınızın yapıştırılıp onaylanmasını sağlayabilirsiniz.

c) BİR FOTOĞRAF: Sınavda salon görevlileri 2005-KBYS Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizdeki fotoğrafın sizi tanımada yeterli olmadığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri sizden, sizi kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla her adayın yanında bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadını yazmalıdır.

2005-KBYS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Aday, başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Başı örtülü adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların sınav binasına cep telefonuyla girmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınava girerken yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu araç ve gereçlerin de bulundurulması gerekir: en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşunkalem (mümkünse 2B; değilse B veya HB), yumuşak, leke bırakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtıraş.

3.6. Sınavın Uygulanması
Sınav saat 09:30'da başlayacaktır. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama zamanından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi Salon Başkanına aittir. Gerekli kimlik kontrolleri, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Özel Kimlik Belgesi kullanılarak yapıldıktan sonra fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Salona yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra Salon Başkanı sınavda uygulanacak kuralları adaylara okuyacak ve cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları da dağıtılacak, adaylara verilen soru kitapçığı üzerindeki kitapçık türü, cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana adaylar tarafından işaretlenecektir. Soru kitapçığı türü belirtilmeyen cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi mümkün olamayacağından adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Soru kitapçıkları üzerinde ayrılmış olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdıktan sonra sınav başlatılacaktır.

Sınavın süresi 3 saat olacaktır. Sınavın ilk doksan ve son onbeş dakikasında adaylar sınav salonunu terk edemeyeceklerdir. Sınavın bitiminde cevap kâğıtları ile soru kitapçıkları toplanacak ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak paketlenecektir. Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmaz.

Engelli adaylara sınavın uygulanması:
Engelli adaylar başvururken engel durumlarını Millî Eğitim Bakanlığına bildirmek zorundadırlar. ÖSYM bu adayları ayrı salonlarda sınava alacak ve gerekli okuyucu/işaretleyici yardımını sağlayacaktır.

3.7. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar
Adayların sınava, çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla girmeleri; sınav süresince, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, hesap makinesi, sözlük vb. yardımcı araçlar kullanmaları, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Bu nedenle, adayların sınav salonunda bulunması yasak olan aracı/cihazı sınav binasına getirmemeleri ve yanlarında bulundurmamaları gerekir.

2005-KBYS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, cevap kâğıdı veya soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca, bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, kopya alma veya verme girişiminde bulunmaması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması, kendisine verilen soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere ad, soyad ve T.C. Kimlik Numarası ile salon numarası bilgilerini yazması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak salon görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu halde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları halde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları Merkezimizce geçersiz sayılacaktır.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM'ce geçersiz sayılacaktır.

3.8. Sınavın Bitiminde Yapılacak İşlemler
Her adayın kullandığı soru kitapçığı, cevap kâğıdı ile adaya ait sınava giriş ve kimlik belgesi salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı, cevap kâğıdı veya sınava giriş ve kimlik belgesinden herhangi birini almayı unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday derhal gerekli uyarıda bulunmalı ve yukarıda sayılan belgelerinin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır.

Sınav merkezlerinden ÖSYM'ye gelen sınav evrakı paketleri görevli ekipler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında belgesi eksik çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgiişlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduğu sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adayların, kopya girişiminde bulunmamaları ve başkalarının kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kâğıtlarının başka adaylarca görülmesinden sakınmaları gerekir.

3.9. Sınavın Değerlendirmesi
3.9.1. Cevap kâğıtları optik okuyucularla okunarak her adayın doğru ve yanlış cevap sayısı bulunacak ve dört yanlış bir doğruyu götürecek şekilde dört testin her birinin ham puanı hesaplanacaktır. Her test ayrı olmak üzere, ham puanlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara çevrilecek ve her dağılım en yüksek puan 100 olacak şekilde doğrusal bir dönüştürmeye tabi tutulacaktır. Bu şekilde dört testten elde edilecek puanlar, testlerin ağırlıkları ile çarpılacak ve sonuçlar toplanarak adayların KBYS puanları hesaplanmış olacaktır.

Bu hesaplamada Türkçe; Pedagojik Formasyon; Genel Kültür; Millî Eğitim Mevzuatı, Eğitim Yönetimi ve Eğitim Sistemi İle İlgili Temel Bilgiler Testlerinin ağırlıkları, sırasıyla, 0,3 ; 0,4 ; 0,2 ; 0,1 olacaktır.

3.9.2. Sınavda başarılı olabilmek için en az 60 KBYS puanı almak şarttır.
3.9.3. 60 ve üzerinde KBYS puanı almış olmalarına rağmen kontenjan yetersizliğinden dolayı unvan verilemeyenlerin puanları iki yıl süreyle geçerlidir. Bu adaylar, puanlarını yükseltmek
istemeleri halinde tekrar sınava girebilirler, değerlendirmede puanı yüksek olan sınavın sonucu esas alınır. 60'ın altında KBYS puanı alanlar da daha sonraki sınavlara girmek üzere başvurabilirler.

3.10. Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi
Sınav sonuçları adayların adreslerine 2005-KBYS Sınav Sonuç Belgesinin gönderilmesi suretiyle bildirilecektir. Adaylar sınav sonuçlarını MEB Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.meb.gov.tr ve ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adreslerinden de öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuçları ÖSYM tarafından Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü, il millî eğitim müdürlükleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da elektronik ortamda bildirilecektir.

3.11. Sınav Sonuçlarının İncelenmesi ve Belge Çıkarma İstekleri

3.11.1. Adaylar, nedenini belirtmek suretiyle sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyebilirler. Bu adaylar isteklerini mutlaka bu Kılavuzun sonundaki ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği?ni veya fotokopisini kullanarak ÖSYM'ye bildireceklerdir. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 3,00 YTL ücret yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.Adaylar doldurdukları dilekçeyi PTT kanalıyla ?ÖSYM Sınav Hizmetleri Bölümü?ne gönderebilirler ya da şahsen Bilkent'teki ÖSYM Merkez Binasına getirebilirler.

Kendisi ile ilgili sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 15 gün içinde bir dilekçe ile başvurmalıdırlar. Süre hesabında dilekçeye ÖSYM Genel Evrak Birimince basılan tarih damgası esas alınır. İnceleme istekleri, ÖSYM'ye ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Sonuçlar, adaylara ve toplu liste halinde MEB Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Sınav evrakı ÖSYM'de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir. ÖSYM'de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organları dışında, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.

3.11.2. Merkezimiz tarafından adaylara gönderilen 2005-KBYS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, 2005-KBYS Sınav Sonuç Belgesi vb. belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasından ÖSYM sorumlu değildir. Belgeleri ellerine geçmeyen veya belgelerini aldıktan sonra kaybeden adaylar, mutlaka bu Kılavuzun sonundaki ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği?ni veya fotokopisini kullanarak ÖSYM'ye başvuracaklardır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için adayların, yenisini çıkartmak istedikleri her belge için ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 3,00 YTL ücret yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Adaylar doldurdukları dilekçeyi PTT kanalıyla ?ÖSYM Sınav Hizmetleri Bölümü?ne gönderebilirler ya da şahsen Bilkent'teki ÖSYM Merkez Binasına getirebilirler. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi için gönderilen dilekçeler, sınava bir hafta kalıncaya kadar ÖSYM'ye ulaştığı takdirde işleme konur ve istenen belgeler postalanır. Daha sonra gelen dilekçeler işleme konmaz. Sınava bir haftadan daha az bir süre kaldığında KBYS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurular işleme alınabilir.

Dilekçeyle başvurma yolunu seçen adayların zamanı iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine zamanında ulaşıp ulaşamayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarına olacaktır.

4. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
4.1. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu Kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

4.2. Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

5. MÜDÜRLÜKLERCE YAPILACAK İŞLER
5.1. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince; özel öğretim kurumlarında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adayların, görevli oldukları kurum yöneticiliklerince onaylatılmış elektronik başvuru formları çıktısı teslim alınacak, adayların fotoğrafları elektronik ortamda eklenecek, banka dekontu teslim alınacak, banka dekontu tarih ve numarası işlenecek, Kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurulmuş başvuru formları elektronik ortamda da onaylanacaktır. Adaylara bilgisayar çıktısı verilmeyecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olup, MEB kadrolarında öğretmen olarak görev yapan adayların T.C. Kimlik Numarası yerine İLSİS özlük modülünde kendilerine verilmiş olan geçici T.C. Kimlik Numaraları ile başvuru formuna giriş yapmaları geçerli olacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olup, özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen olarak görev yapan adaylar, onay verecek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine nüfus cüzdanları ile başvuracaklardır. Onay verecek yetkili bu kapsamdaki öğretmenlerin kimlik bilgilerini Nüfus Bilgileri Formuna işleyeceklerdir. Adayların T.C. Kimlik numarası yerine nüfus cüzdanlarında yazılı numara 11 basamaklı ise o numarayı yazacaklardır.

11 basamaklı değilse başına 9 koyarak 11 basamaklı hale getirecekler ve bu numaraları T.C. Kimlik Numarası alanına yazacaklardır. Adaylar, bu numara ile elektronik başvuru formuna giriş yapabileceklerinden, numara adaylara yazılıp verilecektir.

5.2. Okul/kurum müdürlüklerince; kurumlarında görev yapan adayların, fotoğrafları elektronik ortamda eklenecek, banka dekontu teslim alınacak, banka dekontu tarih ve numarası işlenecek, İLSİS özlük veri kayıtları kontrol edilecek, Kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurulmuş başvuru formları elektronik ortamda onaylanarak bir örneği adaya verilecektir.

5.3. Özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerince; kurumlarındagörev yapan adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıkları (hizmet süresi, öğrenim durumu
vb.), elektronik başvuru formlarının Kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurulup doldurulmadığı kontrol edilecek, başvuru formu bilgisayar çıktısı onaylanarak bir örneği adaya verilecektir.

EK-1

SINAV KONULARI ÇİZELGESİ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV KONULARI
Türkçe Türkçenin Doğru ve Etkili Kullanımı (Anlama, sıralama, Sınıflama, İlişki Kurma, Eleştirme, Tahmin Etme, Analiz-Sentez Yapma ve Değerlendirme)
PEDAGOJİK FORMASYON (Eğitim Öğretim) Eğitim Psikolojisi Zekâ Kuramları
Öğrenme Stilleri
Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir
Sosyal Beceri
Genel-Özel Yetenekler
Sağlık Problemleri ve Cinsel Eğitim
Gençlik Kültürü ve Davranışlar
Eğitim Felsefesi Eğitimin Genel Amaçları
Demokrasi Eğitimi
Uluslararası Anlayış, İş Birliği ve Kardeşlik
Baskı Uygulanmayan Okul Ortamı
Yeni Öğretim Programların Felsefesi
Meslekî Etik
Eğitim Sosyolojisi Kültürün Eğitime Etkisi
Kültürler Arası Etkileşim
Öğrenme Psikolojisi Gestault
Sezgi
Öğrenme Modelleri
Gelişim Psikolojisi Gelişimde Temel Kavramlar
Gelişim İlkeleri
Fiziksel Gelişim
Bilişsel Gelişim
Psiko Sosyal ve Duygusal Gelişim
Ahlak Gelişimi
Dil ve Kavram Gelişimi
Gelişimde Yaşa Bağlı Özellikler
Gelişimi Hızlandıran ve/veya Engelleyen Yetişkin Davranışları

..........

PEDAGOJİK FORMASYON (Eğitim Öğretim) Öğrenme Yaklaşımı, Stratejisi, Yöntem ve Teknikleri Yeni Programların Temel Yaklaşımı
Gerçek Yaşamı Kullanarak Öğrenme
Yeni Programının Temel Becerileri (Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme, İletişim, Araştırma ve Sorgulama, Problem Çözme, Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Girişimcilik, Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma
Öğretme-Öğrenme Süreçleri
Yapılandırıcı Yaklaşım
Disiplinler Arası Yaklaşım
Kavram Öğrenme, Kavram Haritası, Kavram Yanılgısı
Buluş Yoluyla Öğretim
Araştırma ve İncelemeye Dayalı Öğretim
Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme
Çoklu Zeka Kuramı
İşbirliğine Dayalı Öğrenme
Proje Tabanlı Öğrenme
Probleme Dayalı Öğrenme
Beyin Temelli Öğrenme
Etkin Öğrenme
Dramatizasyon
Beyin Fırtınası
Özel Eğitim Gerektiren Çocukların Normal Sınıflarda Eğitimi
Sınıf Yönetimi Sınıf İçinde Karşılaşılan Davranış Problemleri ve Bunlara Karşı Geliştirilecek Önlemler
İletişim
Öğrenci Davranışını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Faktörler
Sınıf Ortamı ve Grup Etkileşimi
Sınıf Yönetimi ve Disiplinle İlgili Kurallar Geliştirme ve Uygulama
Sınıf İçinde Zaman Kullanımı
Sınıf Organizasyonu
Motivasyon
Yeni Bir Döneme Başlangıç
Olumlu ve Öğrenmeye Uygun Bir Ortam Yaratma
Program Geliştirme Program Geliştirmede Temel Kavram, İlke ve Süreçleri (İhtiyaçların Belirlenmesi, Hedefler/Kazanımlar, İçerik, Eğitim Durumları, Değerlendirme)
Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Alanları

........

PEDAGOJİK FORMASYON (Eğitim Öğretim) Ölçme ve Değerlendirme Yeni Program Yaklaşımına Göre Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı
Ölçme
Değerlendirme
Ölçüt
Bağıl ve Mutlak Değerlendirme
Standart Hata /Ölçme Hatası
Geçerlik- Güvenirlik
Sınav Türleri
Öğrenci Seçki Dosyası ve Rubrikler Gibi Yeni Değerlendirme Yaklaşımları
Performans Değerlendirme
Temel İstatistik Kavramlar
Merkezi Ölçüler ve Dağılım Ölçüleri
Korelasyon
Test Geliştirme Süreci
Başarının Ölçülmesi
Madde Analizi
Test İstatistiği
Psikolojik Danışma Rehberlik (PDR) Rehberlik Hizmetlerinin Psikolojik Temelleri ve Yeni Yaklaşımlar
PDR' de Hizmet Türleri
Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları, İşlevleri ve Temel İlkeleri
Rehberlik Servisleri ve Bu Servislerin Görevleri
Bu Serviste Görev Alan Personelin Sorumlulukları
PDR Anlayışına Uygun Düşen Yönetici, Öğretmen ve Uzman Davranışları
Kişiler Arası İletişim
Akademik ve Mesleki Rehberlik Yöntemleri
Bireyin Uyum ve Gelişimini Artırıcı Faktörler
Öğrenciyi Tanıma Teknikleri
Psikolojik Yardımlar
Serbest Zamanları Değerlendirme
Ders Dışı Etkinliklerde Bulunma
Karakter Eğitimi
Eğitim Teknolojileri Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme (İşletim Sistemi, Ofis Yazılımları, Kelime İşlemci, Elektronik Hesap Tablosu)
Bilgiye Erişim Kaynaklarını Kullanabilme(Kütüphane, İntranet, Internet ve Veri Tabanı Yönetimi vb.)
Uzaktan Öğretim
Bilgisayar Destekli Öğretim (Sunu Yazılımlarını Kullanabilme)
Görsel, İşitsel ve Üç Boyutlu Araçlar ve Kullanımı
Öğretme Kaynaklarını ve Öğretim Malzemelerini Değerlendirme ve Seçme

..............

Genel Kültür Türk İnkılâbını Hazırlayan Kurtuluş Savaşı Öncesi Olaylar ve Kurtuluş Savaşı
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
1982 Anayasası ve Temel Yurttaşlık Bilgisi
Eğitimle İlgili Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Kuruluşlar
Coğrafya (Temel Kavram ve Bilgiler, Türkiye Coğrafyası)
Sosyal Konular ve Sorunlar İnsan Hakları
Barış ve Güvenlik
Şiddete Karşı Olma
Güzel Sanatlar Edebiyat
Tiyatro
Müzik
Millî Eğitim Mevzuatı Eğitim Öğretim Sistemi Türk Millî Eğitim Tarihinin Dönüm Noktaları
Millî Eğitim Temel Kanununun Eğitimdeki Önemi ve Yansımaları
Eğitim Plânlamasının Okul Düzeyinde Kullanımı
Eğitim Yönetiminin ve Denetiminin Eğitim ve Öğretim Ortamına Etkileri
Öğretmen Görev, Hak ve Sorumlulukları ile İlgili Mevzuat/Öğretmen Hak ve Sorumluluklarının Yasal Sınırları
Türk Millî Eğitim Sistemi
Eğitim ve Öğretim Ortamında Ulusal Güvenlik
Avrupa ve Avrupa Okulları, AB Öğrenci Transferleri, AB Projeleri, Sokrates, Leonardo Da Vinci, Youth, Erasmus, TIMSS , PISA, PIRLS, Uluslararası Bakalorya gibi Uluslararası Eğitim, Denklik ve Karşılaştırma ile İlgili Temel Bilgiler.

Bu Habere Tepkiniz