1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli \ 657 - 4/B

657 - 4/B

 
11:30
03 Ekim 2020
Farklı bölümlerden mezun olan aynı unvanlı personel becayiş yapabilir mi?Sözleşmeli personel bakımından, becayiş yapmak isteyen personelin görev yaptığı yerde fiilen bir yıl çalışmış olması, aynı unvana sahip olması, 4 Sayılı Cetvelde aynı unvan olsa bile hizmete alınmada farklı öğrenim şartı öngörülmüş ise (ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi) öğrenim durumlarının da aynı olması gerektiğini, aynı kıdeme sahip olma koşulu getirilemeyeceğini, bütün koşullar sağlansa bile talebin gerçekleşmesinin sözleşmeli personel için kurumun takdirine, memurlar bakımından atamaya yetkili amirin onayına bağlı olduğunu vurgulamak isteriz.
 
 
10:02
28 Eylül 2020
Kariyer mesleklere atanma hakkı kazanan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?Kesintisiz en az iki yıl hizmeti bulunan 4/B'li sözleşmeli personelin; kurumların memur kadrolarına veya kariyer meslekler olarak bilinen A grubu kadrolara atanmaya hak kazanması halinde sözleşmesini tek taraflı feshetmesi gerekmekte olup, böyle bir durumda bir ay önceden kurumuna haber vermek koşuluyla sözleşmesini fesheden personele iş sonu tazminatının ödenmesi gerekmektedir.
 
 
00:01
28 Eylül 2020
4/B'li personel hakkında 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılabilir mi?Danıştay 1. Dairesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ön inceleme yapılabileceğine hükmetti.
 
 
15:11
24 Ağustos 2020
Sözleşmeli personel kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?4/B statüsünde sözleşmeli olarak çalışanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler dışındaki kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir.
 
 
00:03
11 Ağustos 2020
4/B'li büro personeline, ikinci görev olarak mühendislik görevi verilirse, ücret ödenebilir mi?Sözleşmeli personele başka bir kadro veya pozisyona ait görev verilebilir mi? Bu görev karşılığında ücret ödenebilir mi?
 
 
00:03
21 Temmuz 2020
4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin İş Sonu tazminatıyla ilgili çok önemli görüş yazısıCumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin iş sonu tazminatında emsali devlet memurlarına emekli ikramiyesinin geçilemeyeceğini belirtti.
 
 
14:04
17 Temmuz 2020
Sözleşmeli personelin yol izni var mı?Bu dosyada sözleşmeli personelin yol izninin olup olmadığı ile 657 ve 926 sayılı Kanundaki benzer düzenlemelere yer verilmiştir.
 
 
14:05
14 Temmuz 2020
657/4B'li personelin emekliliği nasıl olur?4B'li personel emekli olduğunda tazminat alır mı? Alırsa tazminatı nasıl hesaplanır?
 
 
00:04
13 Temmuz 2020
Sözleşmeli personel mehil izni kullanır mı?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda kurum içi yer değişikliği yapan sözleşmeli personelin mehil izni kullanabileceği hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda atama onayı tebliğ edilen personel çalıştığı birimden ayrılışının yapıldığı günü takip eden ilk iş günü yeniden sözleşme imzalayarak yeni biriminde göreve başlamak durumunda kalmaktadır.
 
 
15:14
11 Haziran 2020
4/B'li personele nöbet ücreti ödenmezAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4/B'li sözleşmeli personele nöbet ücreti ödenmeyeceği yönünde görüş verdi.
 
 
10:00
08 Mayıs 2020
Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin EsaslarSözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yapılan tüm değişiklikler, ekli Word dosyasına, memurlar.net tarafından eklenmiştir.
 
 
00:03
10 Mart 2020
Hangi personel sözleşmesini feshederse tazminat ödemek zorunda?Kamu kurumlarında birden fazla sayıda sözleşmeli personel istihdam edilmekte olup, bu yazıda tazminat ödeme yükümlülüğü öngörülenlere yer verilecektir.
 
 
00:02
26 Şubat 2020
Özel sektörde geçen süreler sözleşmeli personele fayda sağlar mı?Sözleşmeli sağlık personeli atanan bir kişi, daha önce özel bir hastanede sağlık personeli olarak görev yapmışsa, bu süreler yıllık izninde ve sözleşme ücretinde dikkate alınacak mıdır?
 
 
00:04
10 Şubat 2020
4/B Sözleşmeli personele emeklilikte yolluk ödenir mi?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında çalışan sözleşmeli personele, emeli olması halinde, emeklilik tazminatı verilmez.
 
 
10:05
14 Ocak 2020
Mahalli idarelerde görev yapan tam zamanlı sözleşmeli personelin ücreti düşürülebilir mi?5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre istihdam edilen belediye personelinin ücretleri için tavan belirlemesi yapılmasına rağmen taban belirlememesi yapılmamıştır. Bu konuda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı karar alabilme haklarına sahip olmasına rağmen her iki kurum da bir karar almamıştır.
 
 
17:00
10 Ocak 2020
Devlet sanatçılığında adam/ay hesabıyla sözleşmeli dönemi başladıDevlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüklerinde sözleşmeli sanatçılar artık yıllık sözleşme yerine adam/ay hesabıyla sınırı süreli/kısmi zamanlı çalıştırılacaklar...
 
 
00:02
10 Ocak 2020
Doğumla ilişkili izinler, sözleşmelinin 3+1 hizmet süresinde değerlendirilir mi?Doğuma bağlı olarak kullanılan izinler, Sözleşmeli personelin, 3+1 hizmet süresinde kısmen değerlendirilmektedir.
 
 
16:30
08 Ocak 2020
6 yılını dolduran sözleşmeli veteriner hekimin ücreti artar mı?4/B ücret skalasına göre sözleşmeli personele aynı unvanda beşer yıllık periyotları tamamladığında ilave bir artış yapılmaktadır. Bu konuda idarelerin takdir hakkı bulunmamaktadır.
 
 
00:05
16 Aralık 2019
Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenmesinin hukuken mümkün olduğuna dair görüş verdi.
 
 
14:04
10 Aralık 2019
Sözleşmeli personelin harcırahına dair görüş yazısı, 2020 yılından sonra geçerli olmayacakMilli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 12.11.2019 tarihinde, Şanlıurfa Valiliğine yazıda, yer değiştiren sözleşmeli öğretmenlere harcırah ödenmemesi gerektiğini belirtmiş ve bu görüşünü 2014 tarihli Maliye Bakanlığı yazısına dayandırmıştı. Ancak, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Maliye'nin 2014 tarihli bu görüş yazısının bir hükmü kalmayacak.
 
 
00:03
09 Aralık 2019
Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremezÖnce Uşak Belediyesi sonra da Hatay Samandağı Belediyesinde, yıl sonu geldiği için, yıllık düzenlenen sözleşmelerin yenilenmeyeceği personele tebliğ edilmiştir. Bu uygulamanın diğer bazı belediyelerde de uygulanacağı ifade edilmektedir. Belediyelerin sadece takdir haklarını gerekçe göstererek sözleşmeli personelin sözleşmesini fesih etmesi mümkün değildir. Bu türden tüm işlemler yargıdan dönecektir.
 
 
14:03
20 Kasım 2019
İşe başlamadan önce doğum yapan sözleşmeli personele, doğum izni verilmez mi?
 
 
00:03
18 Kasım 2019
Yıl içinde, 5 yılını dolduran sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenebilir mi?Yıl içinde 5 yıllık hizmet süresini doldurduğu için sözleşme ücreti değişecek personel için yılının sonunun beklenmesine gerek bulunmamaktadır.
 
 
09:21
13 Kasım 2019
Sözleşmeli personele, yeni ücretsiz izin hakkıDaha önce, doğum, evlat edinme ve askerlik nedeniyle sözleşmeli personele tanınan ücretsiz izin hakkına yeni bir hak daha eklendi.
 
 
14:05
11 Kasım 2019
Sözleşmeli personelin mesai saatleri içinde il dışından aldığı rapor geçerli midir?Sitemize gelen maillerde sıkça sorulan sorulardan biri de, sözleşmeli personelin il dışından aldığı hastalık raporlarının geçerli olup olmayacağı hususudur.
 
 
10:10
08 Kasım 2019
TYP çalışma süresi, sözleşmeli hizmet süresinden sayılır mı?Daha önce TYT kapsamında bir kamu kurumunda hizmeti olanlar, sözleşmeli olarak çalışmaya başladığında, TYP süreleri sözleşmeli hizmet süresinde dikkate alınmalıdır.
 
 
14:06
14 Ekim 2019
Hizmet sözleşmesini fesih eden 4/B'liye iş sonu tazminatı ödenir mi?Sözleşmeli (4/B) personel, hizmet sözleşmesini her zaman fesih edebilir mi? Sözleşmesini fesih eden 4/B'liye iş sonu tazminatı ödenebilir mi? memurlar.net olarak, sSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler doğrultusunda bu konuyu ayrıntılı olarak ele alacağız.
 
 
00:04
04 Ekim 2019
Sözleşmeli personel askere giderken ücretini brüt tutar üzerinden mi geri öder?Sözleşmeli personel olarak görev yaparken, askerlik hizmetini yapmak üzere görevden ayrılanlar, görevde olunmayan döneme ait ücretlerini net tutar üzerinden değil brüt tutar üzerinden geri öderler.
 
 
11:10
01 Ekim 2019
4/B'linin aldığı hastalık raporu, 3+1 süresinde değerlendirilir mi?Sözleşmeli personel olarak çalışanlar, hastalık raporu aldığında, bu sürelerin, kadroya geçişte aranan sürelerde de aynen değerlendirilir.
 
 
00:03
30 Eylül 2019
Yıllık iznini bitiren sözleşmeli personele mazeret izni verilir mi?Adalet Bakanlığı, yıllık iznini bitiren 4/B'li sözleşmeli personele, Esaslarda yer alan mazeretlerin dışında ayrıca mazeret izni verilemeyeceğini belirtti.
 
 
10:45
27 Eylül 2019
Danıştay'dan, 4/B'linin iş sonu tazminatı için önemli kararDanıştay 12. Dairesi, hizmet sözleşmesi fesih edilen veya yenilenmeyen 4/B'linin, iş sonu tazminatı alabilmesi aynı kurumda çalışması gerektiğine yönelik ibareyi iptal etti
 
 
10:00
10 Eylül 2019
Sözleşmeli personelin yer değiştirme hakkı yok mu?Sözleşmeli öğretmen, sağlık ve diyanet personeli dışındaki sözleşmeli personelin yer değiştirme işlemleri 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarına göre yapılmaktadır.
 
 
10:30
22 Temmuz 2019
Sözleşmeli mühendise vekalet görevi verilebilir mi?Devlet Personel başkanlığı, geçen ay, Karayolları Genel Müdürlüğüne verdiği görüş yazısında, sözleşmeli personele vekaleten bir görev verilemeyeceği belirtildi.
 
 
00:04
17 Temmuz 2019
SGK'dan emekli olacak 4/B'li için görüşSGK, emekli olacak sözleşmeli 4/B'liye verilecek iş sonu tazminatının emsali personele bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçemeyeceğini belirtti.
 
 
10:06
16 Temmuz 2019
İçişleri'ndeki 4/B'li personel, Valilik onayıyla ilçelerde görevlendirilebilirİçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü illere gönderdiği yazıda, DPB'nin görüşüne binanen, sözleşmeli personelin valilik onayıyla diğer ilçelerde görevlendirilebileceğini belirtti.
 
 
14:01
17 Haziran 2019
Sözleşmeli personel, görevden uzaklaştırılabilir mi?Devlet Personel Başkanlığı, 657 sayılı Kanunun 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasının yasal mevzuat çerçevesinde uygun olmadığını, sözleşmelerinin ise askıya alınabileceğine yönelik görüş verdi.
 
 
14:05
14 Haziran 2019
Sözleşmeli personele vekaleten müdürlük görevi verilebilir mi?Devlet Personel Başkanlığı görüşlerine göre 4/B'li sözleşmeli personele vekaleten müdürlük görevinin verilmesi mümkün değildir.
 
 
14:05
30 Ocak 2019
Sözleşmeli personel, sağlık raporu alırsa, rapor parası nasıl hesaplanır?4/B'li sözleşmeli personelin, hastalık raporu alması halinde, 3. günden itibaren iş göremezlik ödeneğine yani rapor parasına hak kazanır. İlk iki gün için ise rapor parası verilmemektedir. Rapor parası ayaktan tedavilerde, günlük kazancın üçte ikisi tutarındadır.
 
 
14:03
18 Aralık 2018
Üniversitelerdeki 4/B'lilerin Sağlık Bakanlığına geçişi için önemli görüşDevlet Personel Başkanlığı, üniversite hastanelerinde çalışan 4/B'lilerin yılın sonunda sözleşmelerini yenilememeleri halinde, Sağlık Bakanlığına atanabilecekleri yönünde görüş verdi.
 
 
00:02
07 Aralık 2018
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri5393 sayılı Kanunda yer alan hüküm gereğince, 5393'e tabi sözleşmeliler hakkında önce 5393 sayılı Kanun, hüküm bulunmaması halinde ise 4/B sözleşmeli personel esaslarında yer alan hükümlerin uygulanması gerekmektedir.
 
 
14:03
05 Aralık 2018
Kamu kurumları yer değiştirme işlemi yapmadan da, 4/B'li personel alabilir mi?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3. maddesinde yer alan hüküm, kamu kurumlarının önce yer değiştirme yapması daha sonra 4/B'li personel alım ilanına çıkması şeklinde yorumlanmaktadır. Bu doğru bir sonuç mudur?
 
 
10:03
12 Kasım 2018
Sözleşmeli personel 3 yılını doldurunca, tayine hak kazanır mı?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hüküm gereğince, en az 3 yılını dolduran sözleşmeli personelin, kurum için tayin talebinde bulunması mümkündür. Ancak bunun için kamu kurumlarının usul ve esas belirlemesi, ayrıca geçiş yapılmak istenen yerde aynı unvanda boş pozisyon bulunması gerekmektedir.
 
 
10:02
22 Ağustos 2018
Sözleşmeli personel şef olarak görevlendirilebilir mi?Bir belediyede sözleşmeli personel olarak işe başlayan birisi, belediye tarafından şeflik görevini yürütmek üzere görevlendirebilir mi?
 
 
16:12
02 Ağustos 2018
4/C'den 4/B'ye aktarılan personel ne zaman emekli edilir?4/C kapsamında iken 4/B kapsamın aktarılan personel 65 yaşını beklemeden yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte resen emekli edilmektedirler.
 
 
14:56
21 Haziran 2018
4/B sözleşmeli personelin, KPSS puanıyla sık sık yer değiştirip kadroları boş bırakmasının önüne geçilecekÇalışan 4/B'li personelin, KPSS puanıyla başka bir 4/B'li unvana atanmada, artık öğrenim durumu itibariyle ihraz edilecek unvan şartı getirildi. Bu uygulama sayesinde yüksek puan alan KPSS adaylarının sık sık yer değiştirmesinin önüne geçilmiş olacak
 
 
10:55
21 Haziran 2018
Sözleşmeli personel ücretine esas hizmet süresinde yapılan düzenlemeResmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, sözleşmeli personelin ücretine esas hizmet süresinde, toplu sözleşmeye paralel değişiklik yapıldı
 
 
08:59
21 Haziran 2018
8 başlıkta, 4/B'li sözleşmeli personelin izinlerinde yapılan değişikliklerSözleşmeli personelin izinlerinde, devlet memurları ile aynı düzenlemeler yapıldı
 
 
00:24
20 Haziran 2018
Sözleşmeli personelin ücretsiz doğum izni hakkı var mı?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1 maddesine göre 4/B'li sözleşmeli personelin ücretsiz doğum izni hakkı bulunmaktadır.
 
 
18:50
02 Haziran 2018
Hangi halde sözleşmesini fesih eden 4/B'li 1 yıl bekleme süresine takılmaz?Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yer alan hüküm gereğince, 3 durumda, sözleşmesini fesih eden 4/B'li 3 yıl çalışmış olma şartına takılmaz
 
 
09:33
23 Mayıs 2018
Mutemet, doğum yapan 4/B'linin iş göremezlik raporu için onay vermeyebilir mi?Mutemet, doğum yapan 4/B'linin iş göremezlik raporu için onay vermeyebilir mi?
 
SON HABERLER
03:39 - Vali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması: Birinci hedefimiz01:51 - Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği01:46 - Altun'dan Macron açıklaması: Avrupa için ciddi bir tehdit01:45 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Asla geçit vermeyeceğiz00:57 - İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı00:32 - Çataklı: Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz
00:27 - Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir00:25 - Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı00:24 - Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz00:22 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:12 - 27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:05 - Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?
00:01 - 27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Iğdır'da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu23:46 - Emniyet, GYS'ye başvuru uygun görülenleri açıkladı23:42 - Belediye Başkanı'nın çarptığı bisikletli turist öldü23:40 - AİHM Kılıçdaroğlu'nun yaptığı itirazı karara bağlayacak
23:36 - Yunanistan Başbakanı'ndan 'Türkiye'yi kısıtlayın' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam