1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ 2011 \ Sözleşmeliye kadro

Sözleşmeliye kadro

 
00:11
08 Nisan 2015
5 yıl nakil yasağı için dava açılmalıKadroya geçen sözleşmelilere getirilen 5 yıl nakil yasağı için idari yargıda dava açılmalı
 
 
04:27
02 Ağustos 2013
Torba Kanun Resmi Gazete'deKamuoyunda "Torba Kanun" olarak adlandırılan ve çok sayıda kanunda düzenleme öngören "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
 
17:21
19 Eylül 2012
Kadroyu gün farkıyla kaçıran sözleşmelilere 2. kötü haber4 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 632 sayılı KHK, sözleşmelilere kadro hakkı verir iken, bazı sözleşmeliler gün farkıyla mağdur olmuştu. Adalet Bakanlığında çalışmakta olan ve kadroyu gün farkıyla kaçıran sözleşmeli personelin açtığı davanın olumsuz sonuçlandığını, 7 Haziran 2012'de ziyaretçilerimizle paylaşmıştık. Benzer bir karar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında çalışan sözleşmeli personel için de çıkmıştır.
 
 
21:55
07 Haziran 2012
Danıştay'dan, gün farkıyla kadroyu kaçıran sözleşmeli personele kötü haberHatırlanacağı üzere, 632 sayılı KHK ile 4 Haziran 2011 tarihinde çalışmakta olan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Bir kısım sözleşmeli personel, onayları bu tarihten önce olmasına rağmen göreve başlaması 4 Haziran'dan sonraya sarkmıştır. Bunlar dava açmış, bazı idare mahkemeleri lehe karar vermiştir. Ancak Danıştay lehe verilen kararı iptal etmiştir. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
31 Ağustos 2011 15:57
SGK'dan, 632 ile kadroya geçenlerin emeklilik işlemlerine ilişkin yeni genelge
 
 
17:08
27 Temmuz 2011
Kadroya geçen sözleşmelilerin derece/kademe işlemleri4 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 632 sayılı KHK'ya göre, sözleşmelilerin kadroya geçirilme işlemlerinin 60 gün içinde tamamlanması gerekmektedir. İlgili KHK'da hizmet sürelerinin değerlendirilmesine yönelik olarak sadece "öğrenim durumuna göre yükselinebilecek dereceyi" aşmamak kaydı konulmuştur. KHK'da başkaca bir sınırlama bulunmamaktadır. Burada şöyle bir sorun bulunmaktadır. İşe alınırken lise düzeyinde olup daha sonra bir üst öğrenimi bitiren sözleşmeli personel kadroya nasıl geçirilecektir. Bu sorun, DPB ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak kılavuzda da açıklığa kavuşturulmamıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
19:05
01 Temmuz 2011
Kadroya atanacak sözleşmelilerin sosyal güvenlik işlemlerine dair genelgeSosyal Güvenlik Kurumu, 632 sayılı KHK ile kadroya geçen sözleşmelilerin emeklilik durumlarına ilişkin bir genelge yayımladı. Yayımlanan genelgede, daha önce memurlar.net'in belirtmiş olduğu hususlar aynen yer almıştır. Buna göre, 1- 1/10/2088 tarihinden önce 4/B'li ve 4924'lü olanlar hakkında, yaşlılık aylığı bağlanmasında, 5434'ün mülga 39 uncu maddesi ile geçici 205 inci maddesindeki yaş ve hizmet sürelerine bakılacaktır. 2- 1/10/2008'den önce hiç hizmeti bulunmayanlar 5510'a tabi olacak ve bunlar hakkında değişen bir durum olmayacaktır. Genelgenin tam metni için başlığa tıklayınız.
 
 
27 Haziran 2011 16:27
Kadroya geçmeyi düşünmeyen 4924'lü personel, doğuya gönderilecek
 
 
27 Haziran 2011 14:57
Adalet Bakanlığı'ndan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmaları hakkında duyuru
 
 
10:40
23 Haziran 2011
Resmi açıklama: 632 ile kadroya geçenler 'aday memur' değilDün, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı, sözleşmelilerin kadroya geçişini düzenleyen 632 sayılı KHK'yı açıklayan bir rehber yayımladı. Yazı uzun olduğu için bazı ziyaretçilerimiz, bu dosyaya bakmamış olabilir. Ancak söz konusu ortak açıklamada çok önemli bilgiler bulunmaktadır. Bunlardan birisi de, memurlar.net'in daha önce gündeme getirdiği "aday memurluk" hususudur. Rehberde, "632 ile kadroya geçecek sözleşmeliler için aday memurluk hükümlerinin uygulanmayacağı" hüküm altına alınmıştır.
 
 
14:21
22 Haziran 2011
Maliye ve DPB'den, kadroya geçişinin uygulanması için açıklamaMaliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçirilmesini öngören 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) Uygulamasını göstermek üzere, kamu kuruluşlarına yönelik bir Uygulama Rehberi hazırladı. Sözleşmelilerin memur kadrolarına nasıl atanacakları ile mali ve sosyal hakları konusunda ayrıntılı açıklamaların yer aldığı rehber için başlığa tıklayınız.
 
 
07:59
22 Haziran 2011
Sözleşmeliler, hangi memur kadrolarına atanacak?Sözleşmelilere kadro verilmesini öngören 632 sayılı KHK, 4 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. O günden sonra en hızlı davranan MEB oldu, sonrasında diğer kurumlar genelge yayımlandı. KHK'da yer alan hüküm gereğince uygulamaki sorunları Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı çözecektir. Bu iki kurum, 22 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede önemli bir tebliğ yayımlandı. Bu tebliğde hangi sözleşmeli pozisyonlarda yer alanların hangi unvanlı memur kadrolarına atanacağı tek tek belirtilmiştir. Tebliği görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
17 Haziran 2011 20:38
Adalet Bakanlığı'ndan sözleşmelilerin kodroya geçirilmesine ilişkin yazı
 
 
15 Haziran 2011 15:47
Diyanet'ten kadroya geçecek sözleşmelilere ilişkin açıklama
 
 
14 Haziran 2011 09:23
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 4/B'lilerin kadroya geçişi için duyuru yayımladı
 
 
14 Haziran 2011 07:40
Kadroya geçince maaşı düşecek olan sözleşmeliler
 
 
11:05
08 Haziran 2011
Sözleşmeli öğretmenler tercihlerini MEBBİS'ten yapacakDün yayımladığımız bir haberde, 2011 yılında hala yazılı dilekçe ile başvuru alınmamasının uygun olmayacağını belirtmiştik. MEB illere gönderdiği resmi yazıda; başvuruları MEBSİS üzerinden alacağını açıkladı. Buna göre şuan çalışmakta olan sözleşmeli öğretmenler 8 Haziran 2011 tarihi saat 15:00 ile 13 Haziran 2011 saat 17:00 arasında başvuru yapacak. İllere gönderilen yazının resmi hali için başlığa tıklayınız.
 
 
00:08
06 Haziran 2011
Sözleşmeliye kadro verildi. Bundan sonra Maliye Bakanlığının dayatmalarına izin verilmemeli190 bin sözleşmelinin memur kadrolarına atanmalarına imkan tanıyan düzenleme, 4 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Ancak yayımlanan düzenleme, bütünüyle palyatif ve geçici bir tedbirdir. Kamu personel sisteminde yaşanan asli sorunlara çözüm getirmekten uzaktır. 7 yıllık uygulama sonunda gelinen nokta, tüm sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmaları olduğu için, bu düzenleme milat kabul edilerek, Türkiye Cumhuriyeti Devletine yakışır yeni bir bakış açısı hakim kılınmalıdır
 
 
23:09
05 Haziran 2011
Kadroya atanacaklara aday memurluk hükümleri uygulanmayacak4 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 632 sayılı KHK sonrasında, en çok sorulacak konulardan birisi de, kadroya atanacakların aday memurluk hükümlerine tabi olup olmayacağıdır. Memurlar.net olarak bu konuya ilişkin değerlendirmeyi de yine, yayımlanan 632 sayılı KHK'da yer alan hükümlere göre yapacağız. KHK'da yer alan hükümlerden yola çıkarak yaptığımız değerlendirmeye göre atananlara aday memurluk hükümlerinin uygulanmaması gerekmektedir. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
00:35
05 Haziran 2011
Bir kez daha kapsam dışını açıklıyoruz632 sayılı KHK, 4 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu KHK ile 657 sayılı Kanuna geçici 37. madde eklenmiştir. İlk gün yapmış olduğumuz değerlendirmede, söz konusu düzenlemenin sadece 4/B'li olarak çalışanlar ile 4924 saylı Kanuna tabi olarak çalışanları kapsadığını belirtmiştik. Çok sorulacağı için de, mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin kapsam dışında olduğunu belirtmiştik. Bu değerlendirmemize katılmayan sendikalar oldu. Bu nedenle bu dosyamızda bu konuyu biraz daha açacağız.
 
 
04 Haziran 2011 23:08
Kadroya atanan sözleşmeli öğretmenler zorunlu hizmetten muaf tutulmalıdır
 
 
04 Haziran 2011 22:37
Sözleşmeli personelin kadroya atanması için örnek dilekçe
 
 
04 Haziran 2011 14:05
Kararname yayımlandı... Sözleşmeli öğretmenlikle ilgili merak edilen 2 soruya yanıt
 
 
13:27
04 Haziran 2011
Sözleşmeliye kadro kararnamesi yayımlandı, hiçbir şart yer almadıSözleşmeli olarak çalışanlara kadro veren kanun hükmünde kararname, 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Kararnamede yer alan hükümlere göre düzenleme sadece 4/B'li olarak çalışanlar ile 4924'e tabi olarak çalışan sözleşmeli personeli kapsıyor. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel kapsam dışında bırakıldı. KHK'da yer alan hükümlere göre, memur kadrosuna atanabilmek için herhangi bir şart yer almıyor. Tüm detaylar için başlığa tıklayınız.

* Kararname yayımlandı...Sözleşmeli öğretmenlikle ilgili merak edilen 2 soruya yanıt
* Sözleşmeli personelin kadroya atanması için örnek dilekçe

 
 
12:49
04 Haziran 2011
Sözleşmelilerin kadroya atanmasına imkan veren KHK'nın tam metniYıllardır beklenen sözleşmeli personele müjde bugün itibariyle geldi. Sözleşmeli çalışanların kadroya alınması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname 4 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Karaname eile 657 sayılı Kanuna geçici bir madde eklendi. İşte 4/B'lileri kadroya geçiren o kararname.
 
SON HABERLER
19:34 - Hobi için başladı, şimdi tanesini 2 bin liradan satıyor19:33 - Caminin bahçe duvarını avuç içiyle boyadı, gözaltına alındı19:31 - Nisan ayı yağış raporu korkuttu: Son 50 yılın en düşüğünde19:13 - Polis memurundan örnek davranış18:47 - Merkel: Almanya'da üçüncü dalgayı kırmış görünüyoruz18:45 - Pazara maskesiz girmeye çalıştı, 'benim yasal hakkım' dedi
18:43 - Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi18:39 - Anneler Günü ve Bayram tuzağına dikkat! Mağdur olmayın18:31 - Erişim yasağı kaldırıldı: Getcontact yeniden Türkiye'de18:24 - Meteorolojiden 10 ilimiz için zirai don uyarısı18:21 - Seyyah, neyzen ve yazar Ömer Çakıroğlu vefat etti18:19 - Baraj kapağını tamir ederken nehre düşen işçi vefat etti
17:39 - Sivaslı halk ozanı hayatını kaybetti17:36 - Hindistan cevizi yağında bilinmeyen tehlike17:35 - Süpürgesiyle akrobatik hareketler yapan temizlik işçisi gülümsetiyor17:32 - MEB, 'resim yarışması' iddialarını yalanladı17:11 - Diş eti iltihabı Covid-19'dan ölme riskini 9 kat artırıyor
17:10 - 'Doğu Anadolu Gözlemevi'ne yurt dışından proje yağıyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam