Advertisement

Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli personele mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Temmuz 2022 00:04
Sözleşmeli öğretmen, 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığının mevzuat sisteminde kayıtlı olan Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinde tüm izin işlemleri yer almaktadır.

Yönergenin "ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sözleşmeli Personelin İzinleri" başlıklı bölümü 23. maddesinde ise mazeret izinleri bulunmaktadır.

İşte o madde;

"Mazeret izni

MADDE 23- (1) Mazeret izinlerinin kullanılmasına ilişkin uyulacak hususlar şunlardır:

a) Kadın sözleşmeli personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Sağlık durumu uygun olduğu takdirde hekimin onayı ile sözleşmeli personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli personelin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

b) Kadın sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir.

c) Erkek sözleşmeli personele, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle doğum tarihinden itibaren iki gün izin verilir.

ç) Sözleşmeli personele, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde evlilik tarihinden itibaren üç gün izin verilir.

d) Sözleşmeli personele, isteği üzerine annesinin, babasının eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ölüm tarihinden itibaren üç gün izin verilir.

(2) Mazeret izni sözleşmeli personele isteği üzerine 6 ncı maddede belirtilen amirler tarafından verilir."

Bu izinleri vermeye yetkili amirler ise yönergenin 6. maddesinde yer almaktadır.

"İzin vermeye yetkili amirler

MADDE 6- (1) İzin vermeye yetkili amirler:

KAPAT [X]

a) (Ek: 13/05/2013-943496 Bakan Onayı) Merkez teşkilatında;

1) Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, bakanlık müşavirleri ve Özel Kalem Müdürüne Bakan,

2) Müsteşar Yardımcıları, İç Denetim Birimi Başkanı ve birim amirlerine Müsteşar

3) (Değişik İbare: 10/04/2015-33052 Bakan Onayı) Daire başkanlarına birim amirleri,

4) Diğer memurlara (Değişik İbare: 10/04/2015-33052 Bakan Onayı) Daire başkanları,

b) Taşra teşkilatında:

1) İl milli eğitim müdürlerine vali, ilçe milli eğitim müdürlerine kaymakamlar,

2) İl milli eğitim müdür yardımcıları (Değişik İbare: 10/04/2015-33052 Bakan Onayı) ile şahsa bağlı eğitim uzmanları ve maarif müfettişlerine il milli eğitim müdürleri,

3) Şube müdürleri, tesis müdürleri ve okul müdürlerine bağlı oldukları il/ilçe milli eğitim müdürleri,

4) Diğer memurlardan il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapanlara şube

müdürleri, eğitim kurumlarında görev yapanlara eğitim kurumu müdürleri,

c) Yurt dışı teşkilatında;

1) Eğitim müşavirlerine büyükelçiler,

2) Eğitim ataşelerine başkonsoloslar,

tarafından verilir."

Fakat Yönergenin "ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sözleşmeli Personelin İzinleri" başlıklı bölümü 23. maddesinde 10 günlük mazeret izin çeşidi bulunmamaktadır.

Aynı yönergenin "Hüküm bulunmayan haller"başlıklı 45 maddesindeki; "(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır." hükümlerine göre ilgili mevzuat olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara bakmamız gerekmektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesi 2. ve 8. Fıkrasında Sözleşmeli öğretmen 10 günlük mazeret izni kullanabilir mi? sorusunun cevabı bulunmaktadır.

İşte o fıkralar;

(Ek: 5/6/2006-2006/10557) Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Ek:14/05/2018-2018/11809) Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.

Dolayısıyla sözleşmeli öğretmene eğitim kurumu müdürü tarafından sözleşmede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilebilir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz