Kariyer meslek mensuplarının maaşları eşitlendi. Yeni maaşlar...

Kamu kurumlarında çalışan uzman ve uzman yardımcılarının maaşları kurumdan kuruma farklılık göstermekteydi. Bugün yayımlanan 666 sayılı KHK ile, kariyer meslek mensupları bağlamında; hem kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsü hem de tüm mali ek ödeme kalemleri kaldırılmıştır. Üst kurullarda çalışan meslek mensupları da Başbakanlık uzmanlarıyla eşitlenmiştir. Yapılan düzenleme sırasında kariyer meslek mensupları açısından maaş sistemi değiştirilmiştir. Sadece ücret ve tazminat göstergesi üzerinden maaş alınacaktır.

Üst düzey bürokratlar ve kariyerler, net maaşını nasıl hesaplamalı?

Haber Giriş : 03 Kasım 2011 12:53, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Tazminatlardan yalnız damga vergisi kesilmektedir.

2- Ücretlerden ise emekli keseneği düşüldükten sonra (193 sayılı kanun gereği indirelecek olan) gelir vergisi ve damga vergisi kesilecektir. (Dikkat: Bu miktar herkes için farklıdır. Bordronuzdaki oranları aşağıdaki miktarlara uygulayarak net maaşınızı bulabilirsiniz.)

3- 193 sayılı kanun uyarınca asgari geçim indirimi ilavesi ayrıca yapılmalıdır.

4- Aile yardım ödeneği dahil değildir.

5- Bu düzenleme 15.01.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

6- Şuanki ücreti aşağıdaki yeni ücretten fazla olanlar eski maaşlarını almaya devam edecektir. Eski maaş şuanki maaşla eşit hale geldiği veya düşük kaldığı durumda ise mali haklar yeni maaştan verilecektir. Düşük olanlar ise 15/01/2012'den itibaren bu maaşları alacaktır.

YENİ ÜCRETLER

Sıra No Kadro Unvanı Ücret Göstergesi Tazminat Göstergesi Ücret miktarı (TL) Tazminat miktarı (TL)
1 Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ile uzman stenograf ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin ?II- Tazminatlar? kısmının ?A- Özel Hizmet Tazminatı? bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan;
Kadro Derecesi 1 olanlar 46.450 25.560 2.994,17 1.647,60
Kadro Derecesi 2 olanlar 43.400 23.870 2.797,56 1.538,66
Kadro Derecesi 3 olanlar 40.850 22.475 2.633,19 1.448,74
Kadro Derecesi 4 olanlar 39.300 21.625 2.533,28 1.393,95
Kadro Derecesi 5 olanlar 37.950 21.000 2.446,26 1.353,66
Kadro Derecesi 6 olanlar 36.800 20.250 2.372,13 1.305,32
Kadro Derecesi 7 olanlar 35.550 19.550 2.291,55 1.260,19
2 1 inci sırada sayılanların yardımcıları ve stajyerleri 30.575 16.800 1.970,86 1.082,93
3 Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanlardan;
Kadro Derecesi 1 olanlar 37.250 20.500 2.401,14 1.321,43
Kadro Derecesi 2 olanlar 35.650 19.650 2.298,00 1.266,64
Kadro Derecesi 3 olanlar 34.400 18.925 2.217,42 1.219,91
Kadro Derecesi 4 olanlar 33.150 18.250 2.136,85 1.176,40
Kadro Derecesi 5 olanlar 32.650 17.950 2.104,62 1.157,06
Kadro Derecesi 6 olanlar 31.450 17.300 2.027,27 1.115,16
Kadro Derecesi 7 olanlar 30.250 16.650 1.949,92 1.073,26
4 3 üncü sırada sayılanların yardımcıları 25.875 14.225 1.667,90 916,94

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI BÖLÜMÜNDEKİ Ğ BENDİNİN YENİ HALİ

657 sayılı Kanunun 152. maddesinin II-Tazminatlar kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatları Bölümünün" (ğ) bendi şu şekildedir:

?ğ) Adalet Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Başbakanlık Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Hazine Uzmanları, İçişleri Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, İstihdam Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Maliye Uzmanları, Marka Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Millî Eğitim Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Patent Uzmanları, Sağlık Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, TİKA Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları ve bunların yardımcıları için % 130 una,?

ÜST KURUL PERSONELİ İÇİN NOT:

375 sayılı KHK'nın ek madde 11'in (b) bendi şu şekildedir:

"5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez ve bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. "

Bu madde gereğince üst kurul uzmanlarının maaşlarının da, yukarıdaki maaşlar gibi olacağını düşünmek gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz