Araştırmacılarla ilgili önerge kabul edildi

Geçtiğimiz hafta gündeme getirmiş olduğumuz araştırmacılarla ilgili düzenleme Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Şubat 2014 18:13, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Araştırmacılarla ilgili önerge kabul edildi

Meclis Genel Kurulunda, Tülay Kaynarca (İstanbul) ve arkadaşla tarafından, 375 sayılı KHK'nın geçici 11. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi yönünde önerge verilmiş ve bu önerge kabul edilmiştir.

İŞTE KABUL EDİLEN ÖNERGE

"Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi "Araştırmacı" unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli "müdür yardımcısı" kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan "Araştırmacı" kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz."

Gerekçe:

6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiş olan ve söz konusu yetki kanunu kapsamına girmediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilen geçici 11 inci madde hükmünün yeniden düzenlenmesini öngören maddede, mevcut madde hükmüne uyum sağlanması ile Araştırmacı unvanlı kadrolara atanmış olanların mali haklarının yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MEMURLAR.NET AÇIKLAMASI

Düzenleme, müdür yardımcısı, eşidi veya daha üst idari görevlerde bulunup da,
1- yeniden teşkilatlanma veya kapatılma,
2- özelleştirme
nedeniyle Araştırmacı kadrolarına atananları kapsamaktadır.

Yapılan düzenlemeye göre, bu kapsama giren araştırmacılar maaş kalemleri arasında yer alan zam ve tazminatlar ile ek ödemelerini "müdür yardımcısı" üzerinden alacaktır.

Bu Habere Tepkiniz