112'lere personel alınacak

27 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6525 sayılı Kanun ile 112 teşkilatları yeniden yapılandırıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Şubat 2014 21:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
112'lere personel alınacak

27 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6525 sayılı AFAD Kanunu ile 112 Acil Çağrı Merkezleri yeniden yapılandırıldı. Bu yeniden yapılandırma sırasında, Valilerin buraya personel görevlendirebilmesi için yasal alt yapı oluşturulmuştur. Ayrıca bu birimlerin personel açığının karşılanabilmesi için kadro ihdası yapılmıştır.

Yapılan bir diğer düzenlemeye göre, 112'leri meşgul edenlere 250 lira idari para cezası verilecektir.

112'LER İÇİN İHDAS EDİLEN KADROLAR

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TOPLAM
GİH 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü 1 81 81
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 8 8
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 4 27 27
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 27 27
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 159 159
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 318 318
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 318 318
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 318 318
TH Mühendis 3 20 20
TH Mühendis 5 26 26
TH Mühendis 8 50 50
TH Tekniker 3 20 20
TH Tekniker 4 26 26
TH Tekniker 8 50 50
TH Teknisyen 3 50 50
TH Teknisyen 4 150 150
TH Teknisyen 8 250 250
TOPLAM 1898 1898

İHDAS EDİLEN KADROLARIN ASIL KULLANILACAĞINA DAİR KANUNDA YER ALAN MADDE

MADDE 49- 112 Acil Çağrı merkezlerinin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (4) ve (5) sayılı listelerde yer alan kadrolar ile ... ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı ... Bakanlığı bölümüne eklenmiştir. Ekli (4) ve (5) sayılı listelerde yer alan kadrolara yapılacak atama işlemleri, her bir yıl için bu madde ile ihdas edilen toplam kadro sayısının üçte birini geçmemek üzere, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi değildir.

MEMURLAR.NET AÇIKLAMALARI

1- Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir.

2- Yeterli personel bulunmaması halinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilecek. Bu merkezlerin iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

3- Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin tüm özlük haklarını eski kurumundan alacak.

4- 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 250 Türk Lirası idari para cezası verilecek. Tekrarı halinde, bu ceza iki katı olarak uygulanacak.

5- Kanun ile taşra teşkilatına 1.898 kadro ihdas edilmiştir. İhdas edilen kadrolara yukarıda yer verilmiştir. İçişleri Bakanlığı, her yıl bu kadroların üçte birine atama yapabilecektir. Yukarıdaki kadroların derecelerine bakarak, hangi kadrolara naklen hangi kadrolara KPSS ile atama yapılacağını bilmek mümkündür. Lisans kadroları için,
- VHKİ 6, 7, 8 ve 9.
- Mühendis için 5 ve 8,
- Tekniker için 8,
dereceli kadrolara KPSS ile atama yapılabilir.

Diğer kadrolar KPSS ile atama yapılmasına uygun değildir. Memurlar arasından naklen atama yapılması gerekmektedir.

6- Bu kadrolara yapılacak atamalar, Bütçe Kanununda yer alan açıktan atama izni sınırlamasına tabi olmayacaktır.

7- KPSS ile yapılacak alımlar, ÖSYM'nin merkezi KPSS tercih kılavuzunda yer alacaktır.

Bu Habere Tepkiniz