9- Öğretim elemanı, her alanda araştırma yapamayacak

Meclise sunulan tasarıda, öğretim elemanlarının araştırmalarına sınırlama getiriliyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2014 17:43, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
9- Öğretim elemanı, her alanda araştırma yapamayacak

Meclise sunulan tasarıda, öğretim elemanlarının araştırmalarına sınırlama getiriliyor.

Öğretim elemanlarının, yolluk almaksızın rektörün izni ile dışarda yapacağı araştırmalara sınırlama getiriliyor.

2547 sayılı Kanunun ilgili hükmü şu şekildedir:

"Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir."

Tasarıda, yukarıda yer verilen altı çizilen ibare şu şekilde değiştirilmektedir:

"Yükseköğretim Kurulunun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşünü alarak belirleyeceği öncelikli alanlarda araştırma yapmalarına"

Bu yeni düzenlemenin yasalaşması halinde, öğretim elemanları her alanda değil sadece Bilim ve Teknoloji Bakanlığının görüşlerini alarak belirleyeceği alanlarda, araştırma yapmalarına izin vermek için dekan, yüksekokul müdürü veya rektörden izin talep edilebilecektir. Eski hükümde yer alan "araştırmanın gerektirdiği yerde bulunmak" hükmü de kaldırılmaktadır. Buna göre, tasarı aynen yasalaşırsa, öğretim elemanları artık araştırma yapmak için dışarıya çıkamayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber