1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gümrük Bakanlığı görevde yükselme sınavı açtı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevde yükselme sınavı açtı
13 Ocak 2018 00:22
Yazdır
Gümrük Bakanlığı görevde yükselme sınavı açtı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı : 97710 185 - 902.02

Konu : 2018 Yılı Görevde Yükselme Sınav İlanı

DAĞITIM

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Laboratuvar Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Kısım Amiri, Çözümleyici, Memur ve Şoför kadroları için görevde yükselme sınavı yapılması Bakanlık Makamınca uygun görülmüştür.

Görevde yükselme sınavı tüm kadrolar için Bakanlığımızca yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

Atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, derecesi, atama yapılacak yerler, sınava girecek personelde aranacak şartlar, sınav konuları, son başvuru tarihi, yazılı sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCUNDA ATAMA YAPILACAK YERLER, KADROLARIN UNVANI, TEŞKİLATI, SAYISI :

ATAMA YAPILACAK YERLER

UNVANI

TEŞKİLATI

DERECESİ

SAYISI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Şube Müdürü

Merkez

1

1

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Şef

Merkez

3

2

Gümrükler Muhafaza Genel Müd.

Şube Müdürü

Merkez

1

4

Gümrükler Muhafaza Genel Müd.

Şef

Merkez

3

3

Gümrükler Muhafaza Genel Müd.

Bölge Amiri

Merkez

1

3

Gümrükler Muhafaza Genel Müd.

Kısım Amiri

Merkez

3

2

Gümrükler Muhafaza Genel Müd.

Kısım Amiri

Merkez

5

2

Risk Yön. Ve Kont. Genel Müd.

Şef

Merkez

3

3

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Şef

Merkez

3

2

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Şube Müdürü

Merkez

1

1

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Şef

Merkez

3

2

Esnaf ve San.Genel Müd.

Şube Müdürü

Merkez

1

1

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Şube Müdürü

Merkez

1

1

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Şube Müdürü

Merkez

1

2

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Şef

Merkez

3

2

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Şef

Merkez

5

1

Personel Dairesi Başkanlığı

Şube Müdürü

Merkez

1

4

Personel Dairesi Başkanlığı

Şef

Merkez

3

6

Personel Dairesi Başkanlığı

Şef

Merkez

5

2

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Şef

Merkez

3

4

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Şube Müdürü

Merkez

1

3

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Çözümleyici

Merkez

1-4

2

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Şube Müdürü

Merkez

1

2

Merkez Birimleri

Memur

Merkez

6,7,8,10

10

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gümrük Müdürü

Taşra

1

50

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Güm. Muh. Kaç. Ve İst. Md.

Taşra

1

10

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Şube Müdürü

Taşra

1

40

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Personel Müdürü

Taşra

1

10

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Laboratuvar Müd.

Taşra

1

6

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Güm.Müd.Yard.

Taşra

1

34

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Güm.Müd.Yard.

Taşra

2

25

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Güm.Müd.Yard.

Taşra

3

6

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Güm.Müd.Yard.

Taşra

5

15

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Bölge Amiri

Taşra

1

34

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Bölge Amiri

Taşra

2

16

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Şef

Taşra

3-4

96

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Şef

Taşra

5

4

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Kısım Amiri

Taşra

3-4

76

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Kısım Amiri

Taşra

5

4

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Memur

Taşra

7

25

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Şoför

Taşra

5

12

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Tasfiye İşl. Müd.

Döner Sermaye

1

7

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İşletme Müd.Yard.

Döner Sermaye

1

2

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İşletme Müd.Yard.

Döner Sermaye

2

4

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İşletme Müd.Yard

Döner Sermaye

3

1

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Şef

Döner Sermaye

3-4

15

Ticaret İl Müdürlüğü

Şube Müdürü

Taşra (Ağrı, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Erzurum, Karabük, Kırşehir, Tokat, Trabzon,

Yalova)

1

13

Ticaret İl Müdürlüğü

Şef

Taşra (Adıyaman, Amasya Ardahan, Aydın, Bingöl,

Çankırı, Erzincan, Hakkari, Isparta, Karaman, Kırşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ Tokat, Van)

3

13

4

1

5

6

Ticaret İl Müdürlüğü

Şoför

Taşra

10

20

Merkez ve taşra teşkilatı Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Personel Müdürü, Laboratuvar Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Kısım Amiri, Çözümleyici, Memur ve Şoför kadrolarına atanabilmek için;

I- Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti olmak,

c) Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,

ç) Merkez ve taşra teşkilatı Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Personel Müdürü, Laboratuvar Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Kısım Amiri, Çözümleyici, Memur ve Şoför kadroları için belirlenen unvanlara göre tespit edilen sürenin en az 6 ayını merkez veya taşra ya da döner sermaye işletmesi hizmet birimlerinde geçirmiş olmak.

II- Özel Şartlar:

a) Merkez teşkilatı Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl ya da merkez teşkilatında şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az altı yıl ya da mühendis, mütercim, çözümleyici veya programcı kadrolarının herhangi birinde en az yedi yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

YAZILI SINAV KONULARI:

Gümrükler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü:

1- Gümrük Mevzuatı (Kanun, BKK, Yönetmelik, Tebliğler, Genelgeler)

2- Dış Ticaret Mevzuatı,

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

4- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde K Kararname,

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

10- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

11- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

12- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

14- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar,

15- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

16- 176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

17- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,

18- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

19- 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcraİcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine ilişkin tebliğ,

20- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

21- Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin

Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

22- Tır Sözleşmesi ve ilgili mevzuat,

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Şube Müdürü:

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

2- Gümrük Yönetmeliği,

3- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

4- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

5- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2009/15581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 21.10.2009 tarihli 2009/15581 sayılı Kararnamenin Eki,

9- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

10- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

11- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik,

12- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde KarKararname,

13- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

14- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

15- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

16- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

17- Taşınır Mal Yönetmeliği,

18- Adli Kolluk Yönetmeliği,

19- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

20- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

21- Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi,

22- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi

HaHakkında Yönetmelik,

23- Nakit Kontrollerine İlişkin Genelgeler (2016/1 ve 2017/1)

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Şube Müdürü:

1- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,

2- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki Örnek Ana sözleşmeleri,

3- 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun,

4- 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Örnek Ana sözleşmeleri,

5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Başlangıç, Birinci Kitap. İkinci Kitap, Son Hükümler)

6- Bakanlık Temsilcisi Tüzüğü,

7- 2017/1 sayılı Genel Kurulla ilgili Genelge,

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

10- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

11- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

12- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

13- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde KaKararname,

14- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

15- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun.

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü:

1- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu,

2- Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda

BBulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği,

3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

4- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

5- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

6- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

8- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (1-88 arası maddeler),

10- Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği,

11- Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik,

12- Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği,

13- Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti velKatılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları HizmetlerıKarşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik,

14- Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Yönetmeliği,

15- Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği,

16- Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği,

17- Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı,

18- Esnaf ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar,

19- Esnaf ve Sanatkarlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ,

20- Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliğ,

21- Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma Usulü ve Düzenlenecek

Raporlar Hakkında Tebliğ.

22- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

23- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Şube Müdürü:

1- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

2- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Düzenlemeler,

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

5- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

6- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat,

7- 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

8- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

9- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

10- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

11- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

12- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13- 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve ilgili mevzuat,

14- Bütçe Kanunu Uygulaması,

15- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

16- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

17- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun,

18- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat,

19- 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat,

20- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ilgili mevzuat,

21- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve ilgili mevzuat,

22- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat

23- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

24- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik.

Strateji Geliştirme Başkanlığı Şube Müdürü:

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

2- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

4- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

6- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

7- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,

8- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,

9- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

10- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,

11- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

12- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Ekleri Dahil),

13- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

14- Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

15- Elektronik İmza Kanunu,

16- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

17- Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

18- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

19- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,

20- Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği,

21- 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri,

22- Taşınır Mal Yönetmeliği,

23- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik,

24- Performans Programı Hazırlama Rehberi,

25- Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

26- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi,

27- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

28- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

29- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik.

Personel Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve intibak hükümleri,

2- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile Devlet Memurları Hakkında Uygulanan Soruşturma İşlem ve Usulleri, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

3- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

4- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

5- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik,

6- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

7- 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,

8- 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun,

9- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

10- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

11- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

12- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

14- 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

15- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun,

16- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

17- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

18- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği,

19- Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

20- Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik,

21- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

22- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik,

23- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2- 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

3- 4734 Kamu İhale Kanunu,

4- 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

5- 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik.

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8- Bilişim Yönetimi Sistemleri

9- Bilgisayar ve Donanımı Yapısı,

10- Ofis Uygulamaları Yönetimi,

11- Bilgi Güvenliği.

Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü:

1- Hizmet İçi Eğitim Uygulaması, Yönetim ve Teknikleri,

2- Ders ve Eğitim Genel Planı,

3- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,

4- Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Özel Yönetmelik,

5- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Staj Yönergesi,

6- Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde KaKararname,

8- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili

YöYönetmelik,

9- Bütçe Uygulamaları,

10- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Yönetmelikleri,

11- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

12- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yönetmelikleri,

13- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik,

14- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

15- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

16- 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

17- Taşınır Mal Yönetmeliği.

b) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü ve Personel Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı veya araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl çalışmış olmak.

YAZILI SINAV KONULARI:

Gümrük Müdürü:

1- Gümrük Mevzuatı (Kanun, BKK, Yönetmelik, Tebliğler, Genelgeler)

2- Dış Ticaret Mevzuatı,

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

4- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

10- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

11- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

12- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

14- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar,

15- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

16- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

17- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,

18- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

19- 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine ilişkin tebliğ,

20- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

21- Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

22- Tır Sözleşmesi ve ilgili mevzuat,

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürü:

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabın Dördüncü Kısmı,

5- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Birinci ve İkinci Kitapları,

6- 815 sayılı Türkiye sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye(Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat

ve Ticaret Hakkında Kanun,

7- 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

8- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

9- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

10- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik,

11- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat,

12- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

13- 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

14- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar,

15- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

16- Adli Kolluk Yönetmeliği,

17- Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği,

18- Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği,

19- Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik,

20- Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik,

21- Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin

Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

22- Yatlara ilişkin Gümrük Genel Tebliği,

23- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (07.06.2013 tarihli RG)

24- TIR Sözleşmesi ve TIR Uygulama Tebliği,

25- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Bütçesindeki Gizli Hizmet Giderlerinin Kullanımına Ait Yönerge,

26- Pasaport Kanunu,

27- Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi,

28- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği,

29- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği,

30- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik,

31- Nakit Kontrollerine İlişkin Genelgeler (2016/1 ve 2017/1)

Tasfiye İşletme Müdürü:

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği,

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

5- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

6- Tasfiye Yönetmeliği ve ilgili mevzuat,

7- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2018 Yılı Döner Sermaye Bütçesi,

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9- Kamu İhale Genel Tebliği,

10- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

11- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

12- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

13- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

14- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

15- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun,

16- 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,

17- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

18- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

19- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

20- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

21- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

22- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.

23- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü:

1- Gümrük Mevzuatı (Kanun, BKK, Yönetmelik, Tebliğler, Genelgeler)

2- Dış Ticaret Mevzuatı,

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

4- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

10- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

11- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

12- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

14- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar,

15- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

16- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

17- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,

18- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

19- 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine ilişkin tebliğ,

20- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

21- Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

22- Tır Sözleşmesi ve ilgili mevzuat.

Personel Müdürü:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve intibak hükümleri,

2- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile Devlet Memurları Hakkında Uygulanan Soruşturma İşlem ve Usulleri, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

3- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

4- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

5- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik, 10 / 26

6- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

7- 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,

8- 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun,

9- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

10- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

11- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

12- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

14- 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

15- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun,

16- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

17- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

18- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği,

19- Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik,

20- Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik,

21- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

22- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik,

23- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik.

c) Laboratuvar Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin kimya, tekstil, gıda, petrol, fizik mühendisliği bölümlerinden ya da kimya lisans bölümünden mezun olmak.

2) Mühendis veya Kimyager kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak.

YAZILI SINAV KONULARI:

Laboratuvar Müdürü:

1- Gümrük Mevzuatı (Kanun, BKK, Yönetmelik, Tebliğler, Genelgeler),

2- Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,

3- Tarife Mevzuatı (Tgtc, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, İlgili Diğer Mevzuat),

4- Dış Ticaret Mevzuatı,

5- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

10- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

11- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

12- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

13- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

14- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

15- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,

16- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği.

ç) Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Uzman, APK Uzmanı veya Araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az üç yıl, Mühendis olarak en az yedi yıl veya Şef olarak en az altı yıl çalışmış olmak.

YAZILI SINAV KONULARI:

Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü:

1- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Birinci Kitap;

- Birinci Kısım, İkinci Kısım, Üçüncü Kısım, Dördüncü Kısım, Beşinci Kısım (Madde 1-88),

İkinci Kitap;

- Dördüncü Kısım (Anonim Şirketler Madde 329-562 ),

2- 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

3- 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

4- 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

5- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Genel Değerlendirilmesi

6- Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri ile Organizasyon Yapısı,

7- 4703 sayılı Kanun ile İlgili İkincil Mevzuat ve Uygulamaları,

8- Bakanlığın Sorumluluğunda Bulunan Tüketici Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi,

9- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu,

10- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,

11- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu Kapsamındaki Örnek Ana sözleşmeler,

12- 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun,

13- 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Örnek Ana sözleşmeleri,

14- 6102 Türk Ticaret Kanunu (Genel Hükümler),

15- Bakanlık Temsilci Tüzüğü,

16- 2013/3 sayılı Genel Kurulla İlgili Genelge,

17- KOOP-BİS(Kooperatifçilik Bilgi Sistemi) Genelgesi,

18- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

19- 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

20- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

21- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

22- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

23- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun ve ilgili Yönetmelik

24- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

d) Gümrük Müdür Yardımcısı ve İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef veya Kısım Amiri kadrosunda en az üç yıl ya da Muayene Memuru kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak,

YAZILI SINAV KONULARI:

Gümrük Müdür Yardımcısı:

1- Gümrük Mevzuatı (Kanun, BKK, Yönetmelik, Tebliğler, Genelgeler),

2- Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat-İhracat-Transit Ticaret),

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5- 3065 sayılı KDV Kanunu,

6- 4760 sayılı ÖTV Kanunu,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

10- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

11- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

12- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

13- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

14- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

15- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

16- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,

17- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

18- Tır Sözleşmesi ve ilgili mevzuat,

19- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği.

İşletme Müdür Yardımcısı:

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği,

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

5- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

6- Tasfiye Yönetmeliği ve ilgili mevzuat,

7- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2018 Yılı Döner Sermaye Bütçesi,

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9- Kamu İhale Genel Tebliği,

10- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

11- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

12- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

13- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

14- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

15- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun,

16- 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,

17- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

18- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

19- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

20- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

21- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

22- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

23- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

e) Merkez ve Taşra teşkilatı Bölge Amiri kadrosuna atanabilmek için:

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kısım Amiri veya Şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,

YAZILI SINAV KONULARI:

Merkez ve Taşra teşkilatı Bölge Amiri :

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabın Dördüncü Kısmı,

5- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Birinci ve İkinci Kitapları,

6- 815 sayılı Türkiye sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye(Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı

Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun,

7- 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

8- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

9- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

10- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik,

11- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat,

12- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

13- 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

14- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar,

15- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

16- Adli Kolluk Yönetmeliği,

17- Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği,

18- Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği,

19- Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik,

20- Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik,

21- Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin

Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

22- Yatlara ilişkin Gümrük Genel Tebliği,

23- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (07.06.2013 tarihli RG)

24- TIR Sözleşmesi ve TIR Uygulama Tebliği,

25- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Bütçesindeki Gizli Hizmet Giderlerinin Kullanımına Ait Yönerge,

26- Pasaport Kanunu,

27- Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi,

28-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği,

29- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği,

30- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik,

31- Nakit Kontrollerine İlişkin Genelgeler (2016/1 ve 2017/1).

f) Merkez ve Taşra teşkilatı Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Çözümleyici, memur, muhafaza memuru, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, tüketici hakem heyeti raportörü kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak.

YAZILI SINAV KONULARI:

Gümrükler Genel Müdürlüğü Şef:

1- Gümrük Mevzuatı (Kanun, BKK, Yönetmelik, Tebliğler, Genelgeler)

2- Dış Ticaret Mevzuatı,

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

4- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde arKararname,

8- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

9- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

10- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

11- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması H Hakkında Kanun,

12- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,

13- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Şef:

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

2- Gümrük Yönetmeliği,

3- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

4- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

5- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2009/15581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 21.10.2009 tarihli 2009/15581 sayılı Kararnamenin Eki,

9- 4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

10- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

11- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik,

12- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

13- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

14- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

15- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

16- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

17- Taşınır Mal Yönetmeliği,

18- Adli Kolluk Yönetmeliği,

19- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

20- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

21- Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi,

22- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik,

23- Nakit Kontrollerine İlişkin Genelgeler (2016/1 ve 2017/1)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Şef:

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu

2- Gümrük Yönetmeliği

3- 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

4- Dış Ticaret Mevzuatı

5- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

6- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

7- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

8- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

9- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

10- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

11- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

12- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

13- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 15- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

16- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

17- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar

18- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği

19- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği

20- 2 Seri Nolu Tahsilat İşlemleri Tebliği,

21- Dış Ticaret İstatistiklerinin Derlenmesi ve Analiz İşlemleri ,

(Kapsam,Tanımlar, Hesaplama Kuralları,Verinin Niteliği),

22- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği,

23- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

24- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü Şef:

1- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Birinci Kitap;

- Birinci Kısım, İkinci Kısım, Üçüncü Kısım, Dördüncü Kısım, Beşinci Kısım (Madde 1-88),

İkinci Kitap;

- Dördüncü Kısım (Anonim Şirketler Madde 329-562 ),

2- 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin

Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

3- 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

4- 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

5- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu,

6- 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

8- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

9- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

10- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

11- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

12- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun.

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Şef:

1- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,

2- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki Örnek Ana sözleşmeleri,

3- 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun,

4- 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Örnek Ana sözleşmeleri,

5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Başlangıç, Birinci Kitap. İkinci Kitap, Son Hükümler)

6- Bakanlık Temsilcisi Tüzüğü,

7- 2017/1 sayılı Genel Kurulla ilgili Genelge,

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

10- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

11- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

12- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

13- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

14- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

15- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun.

Strateji Geliştirme Başkanlığı Şef:

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

2- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

4- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

6- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

7- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

8- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,

9- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

10- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

11- Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,

12- Elektronik İmza Kanunu,

13- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

14- Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

15- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

16- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,

17- Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği,

18- 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri,

19- Taşınır Mal Yönetmeliği,

20- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik,

21- Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik,

22- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi,

23- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

24- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

25- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik

Personel Dairesi Başkanlığı Şef:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve intibak hükümleri,

2- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile Devlet Memurları Hakkında Uygulanan Soruşturma İşlem ve Usulleri, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

3- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

4- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

5- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik,

6- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

7- 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,

8- 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun,

9- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

10- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

11- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

12- 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

13- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun,

14- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

15- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,

16- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği,

17- Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

18- Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik,

19- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

20- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik,

21- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik,

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şef:

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

2- 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu,

3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

4- Kamu İhale Genel Tebliği ve İhale Uygulamaları

5- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

6- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

7- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

8- 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği,

9- 237 sayılı Taşıt Kanunu,

10- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

11- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

12- 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Kanun,

13- 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar,

14- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

15- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

16- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

17- Taşınır Mal Yönetmeliği,

18- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

19- Muayene ve Kabul Yönetmelikleri,

20- Hizmet alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği,

21- Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik,

22- Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği,

23- Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği,

24- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

25- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Şef:

1- Gümrük Mevzuatı (Kanun, BKK, Yönetmelik, Tebliğler, Genelgeler)

2- Dış Ticaret Mevzuatı,

3- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

4- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

7- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

8- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

9- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

10- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

11- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

12- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,

13- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği.

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Döner Sermaye Şef:

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği,

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

5- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

6- Tasfiye Yönetmeliği ve ilgili mevzuat,

7- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2018 Yılı Döner Sermaye Bütçesi,

8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

9- Kamu İhale Genel Tebliği,

10- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

11- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

12- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

13- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

14- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

15- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun,

16- 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,

17- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

18- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

19- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

20- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

21- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

22- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.

23- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Ticaret İl Müdürlüğü Şef;

1- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Birinci Kitap;

- Birinci Kısım, İkinci Kısım, Üçüncü Kısım, Dördüncü Kısım, Beşinci Kısım (Madde 1-88)

İkinci Kitap;

-Dördüncü Kısım (Anonim Şirketler Madde 329-562 )

2- 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların

Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

3- 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

4- 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

5- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Genel Değerlendirilmesi,

6- Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri ile Organizasyon Yapısı,

7- 4703 sayılı Kanun ile İlgili İkincil Mevzuat ve Uygulamaları,

8- Bakanlığın Sorumluluğunda Bulunan Tüketici Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi,

9- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu,

10- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,

11- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu Kapsamındaki Örnek Ana sözleşmeler,

12- 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun,

13- 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Örnek Ana sözleşmeleri,

14- 6102 Türk Ticaret Kanunu (Genel Hükümler),

15- Bakanlık Temsilci Tüzüğü,

16- 2013/3 sayılı Genel Kurulla İlgili Genelge,

17- KOOP-BİS(Kooperatifçilik Bilgi Sistemi) Genelgesi,

18- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

19- 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

20- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve İlgili Yönetmelik,

21- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

22- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

23- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun ve ilgili Yönetmelik,

24- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

g) Merkez ve Taşra Teşkilatı Kısım Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Çözümleyici, memur, muhafaza memuru, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak.

YAZILI SINAV KONULARI:

Merkez ve Taşra Teşkilatı Kısım Amiri:

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabın Dördüncü Kısmı,

5- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Birinci ve İkinci Kitapları,

6- 815 sayılı Türkiye sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye(Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun,

7- 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

8- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

9- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

10- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik,

11- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat,

12- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

13- 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

14- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar,

15 -Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği,

16- Adli Kolluk Yönetmeliği,

17- Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği,

18- Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği,

19- Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik,

20- Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik,

21- Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

22- Yatlara ilişkin Gümrük Genel Tebliği,

23- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (07.06.2013 tarihli RG)

24- TIR Sözleşmesi ve TIR Uygulama Tebliği,

25- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Bütçesindeki Gizli Hizmet Giderlerinin Kullanımına Ait Yönerge,

26- Pasaport Kanunu,

27- Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi,

28- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği,

29- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği,

30- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik,

31- Nakit Kontrollerine İlişkin Genelgeler (2016/1 ve 2017/1)

h) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve elektronik bölümlerinden veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak.

2) En az iki programlama dilini bildiğine dair belge sahibi olmak,

3) YDS'den veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan ve son müracaat tarihi itibariyle geriye doğru beş yıl içerisinde girilmiş olan sınavlardan en az YDS (D düzeyinde) puan aldığını, bir yabancı dil seviye belgesi ile belgelemek,

4) Programcı olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

YAZILI SINAV KONULARI:

Çözümleyici:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2- 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

3- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik,

4- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

5- Algoritmalar,

6- Program Geliştirme (NET, JAVA),

7- Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle),

8- Uygulama Güvenliği (SQL, Injection),

9- Bilgisayar ve Donanımı Yapısı,

10- Ofis Uygulamaları Yönetimi,

11- Bilgi Güvenliği.

ı) Merkez ve Taşra Teşkilatı Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi veya destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışıyor olmak.

YAZILI SINAV KONULARI:

Merkez ve Taşra Teşkilatı Memur:

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

2- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

3- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu,

6- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

7- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

8- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

i) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2) (E) sınıfı sürücü belgesine (Yeni Sürücü Belgesi sınıflandırmasına göre (DE)) sahip olmak

3) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Kaloriferci, Dağıtıcı, Bekçi ve Hizmetli kadrolarının herhangi birinde çalışıyor olmak.

YAZILI SINAV KONULARI:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü Teşkilatı Şoför:

1- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

2- Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik,

3- 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

6- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

7- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

8- 237 sayılı Taşıt Kanunu.

Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Laboratuvar Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Kısım Amiri, Çözümleyici, Memur ve Şoför kadroları için yapılacak sözlü Sınavlarda adayların;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel Kültür ve genel yetenek düzeyi,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Değerlendirilir.

SINAVA MÜRACAAT:

Başvurular 17 Ocak 2018 tarihinde başlayıp 26 Ocak 2018 tarihi saat 23.59 da sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınava katılacak adayların başvurularını Bakanlığımızın Web sitesinde elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımızın Web sitesinde ilan edilecektir.

Sınava başvuranların, sınava katılmaya hak kazananların listesinin ilanı tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına itiraz dilekçelerini birimlerince EBYS ortamında göndermeleri gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca izin kullanan personel sınava başvurabilir ve katılabilir. Ancak, bir ceza kovuşturması sebebiyle hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personel başvuru yapamaz, sınava katılamaz.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Yapılacak yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav 10 Mart 2018 tarihinde aşağıda belirtilen illerde yapılacaktır.

-Trakya ve Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye),

23 / 26

Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) unvanlarında görevde yükselme sınavına girecek adayların Edirne ilinde,

- GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye), Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) unvanlarında görevde yükselme sınavına girecek adayların Gaziantep ilinde,

- Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye), Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) unvanlarında görevde yükselme sınavına girecek adayların Hatay ilinde,

- Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye), Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) unvanlarında görevde yükselme sınavına girecek adayların Iğdır ilinde,

- İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye), Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) unvanlarında görevde yükselme sınavına girecek adayların İstanbul ilinde,

- Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye), Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) unvanlarında görevde yükselme sınavına girecek adayların İzmir ilinde,

- Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye), Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) unvanlarında görevde yükselme sınavına girecek adayların Mersin ilinde,

- İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye), Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) unvanlarında görevde yükselme sınavına girecek adayların Silopi ilçesinde,

- Doğu Karadeniz ve Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye), Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) unvanlarında görevde yükselme sınavına girecek adayların Trabzon ilinde,

- Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye), Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) unvanlarında görevde yükselme sınavına girecek adayların Van ilinde,

- Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye), Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) unvanlarında görevde yükselme sınavına girecek adayların Antalya ilinde,

- Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye), Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) unvanlarında görevde yükselme sınavına girecek adayların Samsun ilinde,

- Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye), Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) unvanlarında görevde yükselme sınavına girecek adayların Bursa ilinde,

- Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye), Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) unvanlarında görevde yükselme sınavına girecek adayların Kocaeli ilinde,

- Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye), Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) unvanlarında görevde yükselme sınavına girecek adayların Malatya ilinde,

- Merkez teşkilatı Şube Müdürü, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Şef, Memur ve Çözümleyici; Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Laboratuvar Müdürü, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantılarında görev yapan personelden Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri (Taşra), Şef (Taşra ve Döner Sermaye), Kısım Amiri (Taşra), Memur (Taşra) ve Şoför (Taşra) ile Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü, Şef ve Şoför kadroları için görevde yükselme sınavı Ankara ilinde yapılacaktır .

DİĞER HUSUSLAR:

İlanda belirtilen sınavlara başvurma hakkı bulunan unvanlarda görev yapan personelden; 05 Nisan 2014 tarih ve 28963 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce çalışma süresini tamamlamış olmakla birlikte, söz konusu değişiklik Yönetmeliği ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle çalışma sürelerini tamamlamamış olanlar, sınava başvurabileceği unvanlar için çalışma süresi şartını tamamlamış sayılır.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Bölge Amiri ve Kısım Amiri sınavını kazanarak atamaya hak kazananlardan daha önce hastanelerden "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık raporu almayanların atamaları, söz konusu raporun ibrazı halinde gerçekleştirilecektir.

5 inci dereceli kadrolar için sınava girmeye hak kazanan adaylardan, başarı sırasına göre ilanda belirtilen sayı kadar personelin ataması yapılacaktır. Söz konusu derecede başarılı olan diğer adayların 3 üncü dereceli kadrolara atanması hususunda 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi uyarınca dört yıldan az süreli yüksekokul 25 / 26

mezunu olanların 10 yıl, lisans mezunu olanların ise 8 yıllık hizmetinin bulunması gerektiğinden kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

Sınav, merkez, taşra ve ticaret il müdürlükleri Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Personel Müdürü, Laboratuvar Müdürü ve Tasfiye İşletme Müdürü kadroları için klasik, diğer unvanlar için test usulünde yapılacaktır.

Merkez teşkilatındaki Şube Müdürü , Bölge Amiri, Kısım Amiri, Şef, Çözümleyici ve Memur kadroları için yapılacak olan sınavlara son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen atanma şartlarını taşıyan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Döner Sermaye İşletmesi ile Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapan tüm personel,

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile Döner Sermaye teşkilatındaki Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Personel Müdürü, Laboratuvar Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Kısım Amiri, Memur ve Şoför kadroları için yapılacak olan sınavlara ise son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen atanma şartlarını taşıyan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve döner sermaye işletmesi ile merkez teşkilatı kadrolarında görev yapan tüm personel,

Ticaret İl Müdürlüklerindeki Şube Müdürü, Şef ve Şoför kadroları için yapılacak olan sınavlara son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen atanma şartlarını taşıyan Ticaret İl Müdürlüğü ve Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapan tüm personel,

başvurabilir.

Adaylar, sınav ilanında belirtilen görevde yükselme sınavı için belirlenen kadrolardan yalnızca bir unvan için başvuruda bulunabilirler.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olup, görevde bulunanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edileceğinden bu durumda olanların da başvuruları kabul edilecektir.

Söz konusu sınav ilanının tüm personele (izinli, raporlu, geçici görevli vb nedenlerle görevde bulunmayan personelde dahil olmak üzere) duyurulması hususunda birim amirlerince gerekli özenin gösterilmesini rica ederim.

Cenap AŞCI

Müsteşar

DAĞITIM:

Merkez Birimleri.

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri. Ticaret İl Müdürlükleri.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 7 10
Bu haber 49,242 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam