Rektörlük seçimlerine dair son durum

703 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeye göre Rektörlük seçimlerinde son durum

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Temmuz 2018 13:44, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2018 13:46
Rektörlük seçimlerine dair son durum

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile Rektörlük seçimleri bir kez daha düzenlenmiştir. Aşağıda eski ve yeni sisteme dair özet bilgilere yer verilmiştir:

2016 yılında çıkarılan 676 nolu KHK Değişikliği öncesindeki durum

Rektör:
Madde 13 -
a) (Değişik:17/8/1983 - 2880/7 md.) (Değişik birinci paragraf: 18/6/2008-5772/2 md.) Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim
üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan altı kişi aday olarak seçilmiş sayılır. Yükseköğretim Genel Kurulunun bu adaylar arasından seçeceği üç kişi Cumhurbaşkanlığına sunulur. Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini seçer ve rektör olarak atar. Yeni kurulan üniversitelere rektör adayı olarak
başvuran profesörler arasından Yükseköğretim Genel Kurulunun seçeceği üç aday Cumhurbaşkanlığına sunulur.
Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini seçer ve rektör olarak atar. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının
seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyet tarafından yapılır.
Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak rektör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz.

29 Ekim 2016 tarihli 676 nolu KHK ile getirilen düzenleme

MADDE 85- 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasında Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır."

9 Temmuz 2018 tarihli 703 sayılı KHK'nın 135. maddesi

13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder."

DEĞERLENDİRME

İlk durumda; üniversite öğretim üyeleri 6 tane profesör seçiyor YÖK bunların içinden seçeceği 3 adayı Cumhurbaşkanına sunuyordu.

İkınci durumda; öğretim üyeleri seçimi kalkmış. YÖK tarafından önerilen profesör olarak en az 3 yıl görev yapmış 3 aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır.

Son durum; ne YÖK öneriyor, ne de profesör şartı var. Belki öğretim üyesi bile olmayabilir. Kısa ve net: Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır.

Bu Habere Tepkiniz