Banka Promosyonları ile Makam Aracı Alınamaz

Son bir kaç yıldır gündeme gelen ve geçen yıl yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile bir usul ve esas getirilen banka promosyonları konusundaki yanlış uygulamalar devam etmektedir. En yaygın yanlış uygulama ise banka promosyonlarından, birim personelinin ihtiyaçlarına kullanılmak için alınan üçte birlik payın, makam arabası satın alınması için harcanmasıdır. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ocak 2008 07:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

GENELGE NE DİYOR?

Basında zaman zaman promosyonlar konusunda çeşitli sorunlar olduğu dile getirilmektedir.

Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı Genelgesi ile promosyonlar konusu düzenlenmiştir.

Başbakanlık Genelgesinin 4. maddesinde konuya ilişkin şu açıklamaya yer verilmiştir.
?Yapılan protokoller uyarınca, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilecektir. Bu tutarlar, merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılacaktır. Yapılacak harcamaların birimin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli ve zaruri harcamaları ihtiva etmesi; çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, işyerlerinde verim ve çalışanların memnuniyeti ile sunulan hizmetin kalitesini artırıcı amaçlarla ortak kullanım alanları için sarf edilmesi zorunludur. Bu tutarların belirlenen amaçlar dışında kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek ve yıl içinde yapılan harcamalar merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından denetlettirilecektir."

4. maddede yer alan açıklama, birim personelinin ihtiyacı için ayrılan payın kötüye kullanılacağını öngördüğü için detaylı bir düzenlemeye gitmiştir. Buna göre, eğer banka promosyonun tamamı personele verilmeyecekse, ayrılan üçte birlik payın birim personeli ihtiyaçları için kullanılması gerekmektedir.

PEKİ NE DEMEKTİR "BİRİM PERSONELİ İHTİYACI"?

Bu konuda yine ilgili hükümde gerekli açıklama yapılmıştır. Buna göre, üçte birlik payın birimin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli ve zaruri harcamaları ihtiva etmesi gerekmektedir. Bunlar da;
- Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi,
- İşyerlerinde verim ve çalışanların memnuniyeti ile sunulan hizmetin kalitesini artırıcı amaçlarla ortak kullanım alanları için sarf edilen harcamalardır.

MAKAM ARACI ALINABİLİR Mİ?

Genelge hükümlerine göre üçte birlik payın, makam aracı gibi birim personelinin ihtiyacı olmayan giderlere harcanmaması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amirdedir. Bu yetkililerin gerekli denetimi yapması gerekmektedir. Aksi halde, ileride çıkacak bir sorunda sorumlu olabileceklerdir.

Bu Habere Tepkiniz