Anasayfa \ Özel Dosyalar \ Genel Dosyalar \ Kazandığınız Davaları Yayınlayalım

Kazandığınız Davaları Yayınlayalım

KPSS puanıyla kadroya atanan öğretmen, açtığı davayı kazandı
KPSS puanıyla kadroya atanan öğretmen, açtığı davayı kazandı
Zabıta komiserliğine görevlendirilen itfaiyeci fazla çalışma davasını kazandı
Zabıta komiserliğine görevlendirilen itfaiyeci fazla çalışma davasını kazandı
Orman mühendisi, eş durumu nakil davasını kazandı
Orman mühendisi, eş durumu nakil davasını kazandı
Eş durumundan 2010 yılında atanan 4/B'li öğretmen, harcırah davasını kazandı
Eş durumundan 2010 yılında atanan 4/B'li öğretmen, harcırah davasını kazandı
İlçe MEM, 4/B'liye promosyon vermedi. Açılan davayı kaybetti
İlçe MEM, 4/B'liye promosyon vermedi. Açılan davayı kaybetti
Sağlık Bakanlığı, ek ödeme riskli birim davasını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, ek ödeme riskli birim davasını kaybetti
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen, harcırah davasını kazandı
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen, harcırah davasını kazandı
Nakil olan 4/B'li personele harcırah verilmesi gerektiğine dair Yozgat İd. Mah. kararı
Nakil olan 4/B'li personele harcırah verilmesi gerektiğine dair Yozgat İd. Mah. kararı
Görevine son verilen sözleşmeli personel davayı kazandı. Açılan kalınan sürenin de ücreti alınacak
Görevine son verilen sözleşmeli personel davayı kazandı. Açılan kalınan sürenin de ücreti alınacak
KEY ödemelerinin yapılamamasından kurumlar sorumlu
KEY ödemelerinin yapılamamasından kurumlar sorumlu
Röntgen teknisyeninin haftalık çalışma süresinin 35 saat olarak belirlenmesine iptal kararı
Röntgen teknisyeninin haftalık çalışma süresinin 35 saat olarak belirlenmesine iptal kararı
Orman Bölge müdürünün, mühendisin nakil talebini reddetme yetkisi yok
Orman Bölge müdürünün, mühendisin nakil talebini reddetme yetkisi yok
Becayiş yapan 4/B'liye harcırah verilmesi gerektiğine dair Erzurum 2. İdare Mah. kararı
Becayiş yapan 4/B'liye harcırah verilmesi gerektiğine dair Erzurum 2. İdare Mah. kararı
4 Haziran'dan önce atanmamış olan Tarım Bakanlığı 4/B'lisi kadro davasını kazandı
4 Haziran'dan önce atanmamış olan Tarım Bakanlığı 4/B'lisi kadro davasını kazandı
Öğretmen, il içi nakil davasını kazandı
Öğretmen, il içi nakil davasını kazandı
Hizmetli, fiili hizmet zammı davasını kazandı
Hizmetli, fiili hizmet zammı davasını kazandı
Vali yardımcısı, gelir vergisi davasını kaybetti
Vali yardımcısı, gelir vergisi davasını kaybetti
İşe başlatılmayan 4B'li, çalışmadğı dönemin maaş davasını da kazandı
İşe başlatılmayan 4B'li, çalışmadğı dönemin maaş davasını da kazandı
Mahkeme, müdür yardımcılığından alınıp öğretmenliğe yapılan atama işlemini iptal etti
Mahkeme, müdür yardımcılığından alınıp öğretmenliğe yapılan atama işlemini iptal etti
İl içi öğretmen naklinde, görevlendirme süreleri de dahil edilecek
İl içi öğretmen naklinde, görevlendirme süreleri de dahil edilecek
Mahkeme, okulu yönetemediği gerekçesiyle müdürlükten öğretmenliğe yapılan atama işlemini iptal etti
Mahkeme, okulu yönetemediği gerekçesiyle müdürlükten öğretmenliğe yapılan atama işlemini iptal etti
Harcırah Kanununun 42. maddesinde yer alan 1 yıllık süre nasıl anlaşılmalıdır?
Harcırah Kanununun 42. maddesinde yer alan 1 yıllık süre nasıl anlaşılmalıdır?
Mahkemeden, yüksek lisans yapan öğretmene uzman öğretmenlik hakkı
Mahkemeden, yüksek lisans yapan öğretmene uzman öğretmenlik hakkı
Mahkeme, velinin görüşü alınmadığı için, öğrenciye verilen cezayı iptal etti
Mahkeme, velinin görüşü alınmadığı için, öğrenciye verilen cezayı iptal etti
Memurun hilesi yok ise, hatalı ödeme ancak 60 gün içinde geri alınabilir
Memurun hilesi yok ise, hatalı ödeme ancak 60 gün içinde geri alınabilir
Mahkeme, yurt yönetim memurunun geçici görevlendirme işlemini iptal etti
Mahkeme, yurt yönetim memurunun geçici görevlendirme işlemini iptal etti
Mahkeme, ebelerin hemşirelik kurslarına başvuramayacağına karar verdi
Mahkeme, ebelerin hemşirelik kurslarına başvuramayacağına karar verdi
Memuriyete girmeden önce üniversite mezunu olduğu için yapılamayan intibak davasını kazandı
Memuriyete girmeden önce üniversite mezunu olduğu için yapılamayan intibak davasını kazandı
Mutemet ücreti alınamayacağına dair Danıştay kararı
Mutemet ücreti alınamayacağına dair Danıştay kararı
Belediye sözleşmelisi 4/B'li yeni bir pozisyona geçemez
Belediye sözleşmelisi 4/B'li yeni bir pozisyona geçemez
Mahkeme, ayakta tedavi halinde ek ders ücreti kesilmesi kararını düzeltti
Mahkeme, ayakta tedavi halinde ek ders ücreti kesilmesi kararını düzeltti
Hemşire, kınama cezasını mahkeme kararıyla iptal ettirdi
Hemşire, kınama cezasını mahkeme kararıyla iptal ettirdi
YİBO'lara 76. maddeden atanan bayan müdür yardımcıları yargıdan döndü
YİBO'lara 76. maddeden atanan bayan müdür yardımcıları yargıdan döndü
Sözleşmeli iken kadrolu atanan, alamadığı yolluğunu mahkeme kararıyla aldı
Sözleşmeli iken kadrolu atanan, alamadığı yolluğunu mahkeme kararıyla aldı
Danıştay: İlköğretim okulu branş öğretmenlerine 4357'den ceza verilemez
Danıştay: İlköğretim okulu branş öğretmenlerine 4357'den ceza verilemez
Mahkeme, doğrudan Rektör tarafından ceza verilmesini, yetki yönünden iptal etti
Mahkeme, doğrudan Rektör tarafından ceza verilmesini, yetki yönünden iptal etti
Askerden dönen personele promosyon verilmesi gerektiğine dair mahkeme kararı
Askerden dönen personele promosyon verilmesi gerektiğine dair mahkeme kararı
Temyize gidildiği gerekçesiyle, idare mahkemesi kararı uygulanmayabilir mi?
Temyize gidildiği gerekçesiyle, idare mahkemesi kararı uygulanmayabilir mi?
Diyarbakır'da, 76. madde atamasında, 2 yıl sonra gelen iptal kararı
Diyarbakır'da, 76. madde atamasında, 2 yıl sonra gelen iptal kararı
MEB, 4/B'linin sağlık durumu naklinde yine 1 yıl şartı aradı. Yine iptal edildi
MEB, 4/B'linin sağlık durumu naklinde yine 1 yıl şartı aradı. Yine iptal edildi
Danıştay'dan saymanlarla ilgili önemli karar
Danıştay'dan saymanlarla ilgili önemli karar
Vergi denetmeni, ayrı bir çalışma gerekiyor, diye reddedilen bilgi edinme talebi davasını kazandı
Vergi denetmeni, ayrı bir çalışma gerekiyor, diye reddedilen bilgi edinme talebi davasını kazandı
Referandum ve 657'deki değişiklik sonrası, idari yargıda ilk 'kınama cezası' kararı
Referandum ve 657'deki değişiklik sonrası, idari yargıda ilk 'kınama cezası' kararı
Ek Ders-Öğrencilerin gelmemesi nedeniyle ders işleyemeyen öğretmenin ek ders ücretinin kesilemeyeceği hakkında mahkeme kararı
Ek Ders-Öğrencilerin gelmemesi nedeniyle ders işleyemeyen öğretmenin ek ders ücretinin kesilemeyeceği hakkında mahkeme kararı
Uzman öğretmenlikte bir dava daha kazanıldı
Uzman öğretmenlikte bir dava daha kazanıldı
Sözleşmesi uzatılmayan belediye personeli, davayı kazandı
Sözleşmesi uzatılmayan belediye personeli, davayı kazandı
Sözleşmeliye yolluk davasında bir karar da Adana'dan...
Sözleşmeliye yolluk davasında bir karar da Adana'dan...
Mahkeme, soruşturmacı ile ceza verenin aynı olduğu disiplin cezası işlemini iptal etti
Mahkeme, soruşturmacı ile ceza verenin aynı olduğu disiplin cezası işlemini iptal etti
Lojman tahsisinde egitim öğretim sınıfına öncelik verilemeyeceğine dair Elazığ 1. İd. Mak. kararı
Lojman tahsisinde egitim öğretim sınıfına öncelik verilemeyeceğine dair Elazığ 1. İd. Mak. kararı
Branş öğretmeni, meslek lisesine müdür olabilir mi?
Branş öğretmeni, meslek lisesine müdür olabilir mi?