Anasayfa \ Özel Dosyalar \ Genel Dosyalar \ Kazandığınız Davaları Yayınlayalım

Kazandığınız Davaları Yayınlayalım

Ataması iptal edilen zabıta memuru, davayı kazandı
Ataması iptal edilen zabıta memuru, davayı kazandı
Teknisyen, 2008 yılı sicil notunu iptal ettirdi
Teknisyen, 2008 yılı sicil notunu iptal ettirdi
Mahkeme, harcırah beyannamesini resmi nitelikteki bir belge olarak görmedi
Mahkeme, harcırah beyannamesini resmi nitelikteki bir belge olarak görmedi
Kınama cezası alan ve il müdür yardımcılığı görevinden alınan memur, davayı kazandı
Kınama cezası alan ve il müdür yardımcılığı görevinden alınan memur, davayı kazandı
Belediye 4/B'lisi, uzatılmayan hizmet sözleşmesini davasını kazandı
Belediye 4/B'lisi, uzatılmayan hizmet sözleşmesini davasını kazandı
Başhemşirenin, sağlık memurunun amiri olmadığına dair mahkeme kararı
Başhemşirenin, sağlık memurunun amiri olmadığına dair mahkeme kararı
Mahkeme, Sayıştay denetçisine verilen sicili iptal etti
Mahkeme, Sayıştay denetçisine verilen sicili iptal etti
İdare Mahkemesi, becayiş yapan 4/B'liye harcırah verilmeli dedi.
İdare Mahkemesi, becayiş yapan 4/B'liye harcırah verilmeli dedi.
Sözleşmesi feshedilen belediye 4/B'lisi, davayı kazandı
Sözleşmesi feshedilen belediye 4/B'lisi, davayı kazandı
İnfaz ve Koruma Memurunun kendi isteği dışında tesis edilen naklen atamasını Danıştay durdurdu
İnfaz ve Koruma Memurunun kendi isteği dışında tesis edilen naklen atamasını Danıştay durdurdu
Araştırma görevlisi 35. maddeden yararlandırılmama işlemine açtığı davayı kazandı
Araştırma görevlisi 35. maddeden yararlandırılmama işlemine açtığı davayı kazandı
Ankara idare mahkemesi, koruma ve güvenliğin sendika üyesi olabileceğine karar verdi
Ankara idare mahkemesi, koruma ve güvenliğin sendika üyesi olabileceğine karar verdi
Sayıştay denetçisi, yurtdışında görevlendirilmeme işlemine açtığı davayı kazandı
Sayıştay denetçisi, yurtdışında görevlendirilmeme işlemine açtığı davayı kazandı
Memuriyetten atılan hizmetli davayı kazandı
Memuriyetten atılan hizmetli davayı kazandı
Ceza infaz kurumunda 2. müdürlüğe düşürülen memur, davayı kazandı
Ceza infaz kurumunda 2. müdürlüğe düşürülen memur, davayı kazandı
Yardımcı Doçent, mecburi hizmet davasını kazandı
Yardımcı Doçent, mecburi hizmet davasını kazandı
İlk KEY listesinde adı çıkmayan memur açtığı davayı kazandı
İlk KEY listesinde adı çıkmayan memur açtığı davayı kazandı
Emekli olan, ancak maaş için yaşı bekleyen astsubayın sağlık giderinin karşılanması gerektiğine dair mahkeme kararı
Emekli olan, ancak maaş için yaşı bekleyen astsubayın sağlık giderinin karşılanması gerektiğine dair mahkeme kararı
Hizmet sözleşmesi uzatılmayan belediye sözleşmelisi davayı kazandı
Hizmet sözleşmesi uzatılmayan belediye sözleşmelisi davayı kazandı
Geçici görevlendirilen hastane müdür yardımcısının ek ödeme katsayısına dair mahkeme karar
Geçici görevlendirilen hastane müdür yardımcısının ek ödeme katsayısına dair mahkeme karar
Hastane müdür yardımcısı, fazla ödeme diye tahsil edilen paranın iadesi için açtığı davayı kazandı
Hastane müdür yardımcısı, fazla ödeme diye tahsil edilen paranın iadesi için açtığı davayı kazandı
Kusurlu işlemde, kesin kabul tutanağını imzalayan doktor davayı kazandı
Kusurlu işlemde, kesin kabul tutanağını imzalayan doktor davayı kazandı
Fiilen görev yapmayan başhekim yardımcılarının döner sermayesi (Konya İd. Mah. kararı)
Fiilen görev yapmayan başhekim yardımcılarının döner sermayesi (Konya İd. Mah. kararı)
Mahkeme, 'geçimsiz' denilip sicili düşürülen memuru haklı buldu
Mahkeme, 'geçimsiz' denilip sicili düşürülen memuru haklı buldu
Süt İzni Saatine İdare Karar Veremez
Süt İzni Saatine İdare Karar Veremez
Ders yükünün ve ek ders görevinin eşit dağıtılmasına ilişkin Sivas İd. Mah. kararı
Ders yükünün ve ek ders görevinin eşit dağıtılmasına ilişkin Sivas İd. Mah. kararı
Mahkeme, kaymakamın verdiği aylıktan kesme cezasını iptal etti
Mahkeme, kaymakamın verdiği aylıktan kesme cezasını iptal etti
Görevden alınan şube müdürü davayı kazandı
Görevden alınan şube müdürü davayı kazandı
İlksan'a ödediği aidatları mahkeme kararıyla geri aldı
İlksan'a ödediği aidatları mahkeme kararıyla geri aldı
Memur, yazıişleri müdürlüğüne atanmak için açtığı davayı kazandı
Memur, yazıişleri müdürlüğüne atanmak için açtığı davayı kazandı
Mahkeme, harcırahların peşin olarak ödenmesi gerektiğine karar verdi
Mahkeme, harcırahların peşin olarak ödenmesi gerektiğine karar verdi
Vekil ebe ve hemşirelerin sendika üyesi olabileceğine dair mahkeme kararı
Vekil ebe ve hemşirelerin sendika üyesi olabileceğine dair mahkeme kararı
Milletvekilliği seçimi için görevinden ayrılan memurun maaş mağduriyetini Danıştay giderdi
Milletvekilliği seçimi için görevinden ayrılan memurun maaş mağduriyetini Danıştay giderdi
Mahkeme, 85 olarak verilen sicil notunu iptal etti
Mahkeme, 85 olarak verilen sicil notunu iptal etti
Sosyologların ek ders ücreti alabileceğine ilişkin idare mahkemesi kararı
Sosyologların ek ders ücreti alabileceğine ilişkin idare mahkemesi kararı
Vekil memurun yıllık izni ücretli olmalı
Vekil memurun yıllık izni ücretli olmalı
5393/49'a göre istihdamda, sözleşmenin feshine bir iptal kararı daha
5393/49'a göre istihdamda, sözleşmenin feshine bir iptal kararı daha
İlköğretim müfettişi, 500 TL manevi tazminat cezası ödeyecek
İlköğretim müfettişi, 500 TL manevi tazminat cezası ödeyecek
Sağlık raporu alan koruma ve güvenlik personeli, hizmetli yapılabilir mi?
Sağlık raporu alan koruma ve güvenlik personeli, hizmetli yapılabilir mi?
Muvafakat verilmemesi işlemindeki tutarsızlık iptal edildi
Muvafakat verilmemesi işlemindeki tutarsızlık iptal edildi
Diyanet'in yeterlik sınav mülakatına, ilk iptal kararı çıktı
Diyanet'in yeterlik sınav mülakatına, ilk iptal kararı çıktı
Ziraat teknisyeni isteği dışında tesis edilen naklen atama davasında, davayı kazandı
Ziraat teknisyeni isteği dışında tesis edilen naklen atama davasında, davayı kazandı
Askerde olduğu için 4/B'li ataması iptal edilen diş hekimi, davayı kazandı
Askerde olduğu için 4/B'li ataması iptal edilen diş hekimi, davayı kazandı
Laboratuvar teknisyenine verilen aylıktan kesme cezası iptal edildi
Laboratuvar teknisyenine verilen aylıktan kesme cezası iptal edildi
Mahkeme, gar şefinin uzun süreli görevlendirme işlemini iptal etti
Mahkeme, gar şefinin uzun süreli görevlendirme işlemini iptal etti
Maaştan yapılan yersiz kesinti için yasal faiz verilmesi gerektiğine dair mahkeme kararı
Maaştan yapılan yersiz kesinti için yasal faiz verilmesi gerektiğine dair mahkeme kararı
Öğretim üyesi, promosyon davasını kazandı
Öğretim üyesi, promosyon davasını kazandı
Yanlış ödenen vekalet ücretinin ne kadar süre sonra geri istenemeyeceğine dair Danıştay kararı
Yanlış ödenen vekalet ücretinin ne kadar süre sonra geri istenemeyeceğine dair Danıştay kararı
Müdüre, kasten görevini yapmamaktan dolayı verilen ceza yargıdan döndü
Müdüre, kasten görevini yapmamaktan dolayı verilen ceza yargıdan döndü
İcap nöbeti ücretinde, evde tutulan sürenin de dikkate alınması gerektiğine dair Muğla İdare Mahkemesi kararı
İcap nöbeti ücretinde, evde tutulan sürenin de dikkate alınması gerektiğine dair Muğla İdare Mahkemesi kararı