1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkeme, kaymakamın verdiği aylıktan kesme cezasını iptal etti

28 Mart 2010 00:01
+Aa- Yazdır
T.C.
SİVAS
İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2009/1232
KARAR NO : 2010/234

DAVACI : SUAT ÇELİK'İ TEMSİLEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET
ÇALIŞANLARI SENDİKASI
VEKİLİ : AV. HAŞİM ÖZDAL,
Çarşıbaşı Mahallesi Ziyabey Sokak Yuvam Apt Kat:2 Daire :5
Merkez/SİVAS
DAVALI : DOĞANŞAR KAYMAKAMLIĞI Doğanşar/SİVAS
DAVANIN ÖZETİ : Sivas İli, Doğanşar İlçesi, Doğanşar Devlet Hastanesi'nde Sağlık Grup Başkanı ve Hastane Başhekimi olarak görev yapan davacı Sendika üyesinin, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 16.11.2009 gün ve 510 sayılı davalı idare işleminin; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulu kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler ile il disiplin kurulu kararına dayanan hallerde valiler tarafından verebileceği, soruşturma dosyasının Sivas Valiliği'ne gönderilmesi gerekirken gönderilmediği, Kaymakamlık İdare Kurulunun Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermeye yetkisinin olmadığı, 06.09.2009 tarihinde kayınbabasının üzerine ağaç düşmesi nedeniyle rahatsızlanması sonucu ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılması sonrasında Doğanşar Kaymakamından izin almaya çalıştığı ancak Kaymakam'a ulaşamadığı, pazar günü olması nedeniyle de kaymakamlıkta kimsenin bulunmadığı, Sivas İl Sağlık Müdürünü cep telefonundan arayarak konu hakkında bilgi verdiği ve İl Sağlık Müdürü'nün izin vermesi üzerine Ordu İli'ne gittiği, dolayısıyla mazeretsiz ya da izinsiz olarak 07-08-09/09/2009 tarihlerinde izinsiz göreve gelmediği iddiasının yerinde olmadığı, 10.09.2009 tarihinde ise Sivas İli'nde yapılacak olan misafir anne projeli toplantıya katılmak için yola çıktığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Soruşturma raporunda aylıktan kesme cezası teklif edildiğinden ceza verme yetkisinin disiplin amirinde olduğu, Doğanşar gibi küçük bir ilçede Kaymakama ulaşılamamasının mümkün olmadığı, yasal olarak ilçelerde izin verme yetkisinin kaymakamda olduğu, İl Sağlık Müdüründen alınan iznin hukuki geçerliliğinin bulunmadığı, mazeretinin görevi bırakması ve izinsiz ayrılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı, yapılması gerekenin mazeret izni alınmasından ibaret olduğu, hukuka uygun tesis edildiği, yasal dayanaktan yoksun davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Sivas İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, Sivas İli, Doğanşar İlçesi, Doğanşar Devlet Hastanesi'nde Sağlık Grup Başkanı ve Hastane Başhekimi olarak görev yapan sendika üyesinin, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 16.11.2009 gün ve 510 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-b maddesinde, "Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek" fiili kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren hallerden sayılmış, 125/E-k maddesinden sonra gelen 2. paragrafında ise; geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanın uygulanacağı kuralı yer almıştır.
Aynı Yasanın değişik 126. maddesinde uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler tarafından verileceği kurala bağlanmıştır.

Dava Dosyasının incelenmesinden, davacı Sendika üyesinin Sivas İli, Doğanşar İlçesi, Doğanşar Devlet Hastanesi'nde Sağlık Grup Başkanı ve Hastane Başhekimi olarak görev yaptığı, 07-08-09-10/09/2009 tarihlerinde göreve gelmediğinin hastane personeli ve Doğanşar Kaymakamı tarafından tutanağa bağlanması üzerine disiplin soruşturması açıldığı, soruşturma sonucu düzenlenen raporda özetle; 10.09.2009 tarihinde misafir anne projesi kapsamında izinsiz Sivas İline gittiğinin anlaşıldığından 657 sayılı Kanun'un 125/A-b maddesi uyarma cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, geçmiş yıl sicillerinin olumlu olması nedeniyle herhangi bir ceza verilmesine gerek bulunmadığı yönünde teklif getirildiği, 07-08-09/09/2009 tarihlerinde özürsüz ve kesintisiz göreve gelmemesi (Ordu İli'ne gitme) nedeniyle fiilin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiği, ancak, davacının geçmiş yıllar sicillerinin olumlu olması, daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olması ve 2005 yılında takdir belgesi almış olması nedeniyle bir alt ceza olan aylıktan kesme cezasının teklif edildiği, getirilen teklif doğrultusunda disiplin amirince 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Dava konusu olayda; davacı Sendika üyesi hakkında disiplin cezasına konu eylemi nedeniyle disiplin soruşturması açıldığı, soruşturma sonucu eyleme uyan fiilin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiği, ancak, geçmiş yıl sicillerinin olumlu olması nedeniyle aylıktan kesme cezası teklif edilmişse de, incelemeye konu fiilin kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren bir fiil olması nedeniyle soruşturmacının alt ceza önerisinin, dosyanın disiplin kurulunun önüne gitmesine engel olamayacağı, alt ceza önerisini tartışacak yerin disiplin kurulu olduğu ve kurulun soruşturmacı önerisi ile bağlı olmadığı dikkate alındığında, 657 sayılı Yasa'nın yukarıda yer alan hükmü gereği, eyleme uyan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının davalı idare disiplin kurulu kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirce bir karar verilmesi gerekirken, davacının geçmiş hizmetlerinin olumlu olması nedeniyle bir alt ceza verilmesi yoluyla aylıktan kesme cezası vermeye yetkili bulunan disiplin amirince bir alt ceza uygulanarak doğrudan 1/30 oranında aylıktan kesme cezasının tesis edildiği görülmüştür.

Bu durumda, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını doğrudan vermeye yetkili olmayan disiplin amiri tarafından, bir alt ceza uygulanarak anılan cezanın 1/30 oranında aylıktan kesme cezası olarak uygulanması yolunda oluşturulan dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 54,70 TL yargılama gideri ile 500,00 TL avukatlık ücretinin davalı idarece davacıya verilmesine, artan posta avansının isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 03/03/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye
RECEP Y. KORKMAZ ADNAN ŞAHİN VEDAT YILDIRIM

37790 101630 101712

YARGILAMA GİDERLERİ :
Yargı Harcı : 33,70 TL
Posta Gideri : 21,00 TL :
TOPLAM : 54,70 TL

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
17:03 - 'Hastalananların aşılanması varyantlara karşı koruyucu olacaktır'16:52 - Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti16:26 - 5 aydır aranan 16 yaşındaki kız çocuğu bulundu16:03 - Sosyal medyada satılan gıda ürünleri büyük risk taşıyor16:00 - 'Çarşamba gününe kadar çamur yağışları devam edecek'15:57 - Tamir için gelen su tesisatçısı, köye koronavirüs bulaştırdı
15:39 - Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek15:38 - Polis merkezi önünde bıçaklı kavga: 4 kişi yaralı15:34 - Bakan Varank'tan Altaylı'ya: Bu çok bilmişe cevap vereceğim15:28 - İstanbul Valisi: Bakkala, manava gidiyorum diyerek gezmeyin15:21 - Savunma Sanayii Başkanı Demir'e 'Yılın Bürokratı' ödülü15:19 - Times: İngitere Karadeniz'e iki savaş gemisi gönderecek
15:11 - En çok aşı Samsun, Trabzon ve Ordu'da yapıldı14:58 - Topraksız çilek üretip yılda 300 bin lira kazanıyor14:52 - Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama14:49 - Türk bilim insanlarından ayçiçeğinde dünyada ses getiren çalışma14:40 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
14:37 - 'Bu yıl 4 İHA ile yangına hassas orman bölgelerimizi gözetleyeceğiz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam