Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

İl içi-il dışı-özür durumu vb yer değiştirmeler kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, vekalet gönderdikleri kişiler aracılığıyla ilişik kesmek istemelerine rağmen ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince bu talepleri zaman zaman kabul edilmemektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 06 Temmuz 2022 12:00
Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?

İl içi-il dışı-özür durumu vb yer değiştirmeler kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, vekalet gönderdikleri kişiler aracılığıyla ilişik kesmek istemelerine rağmen ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince bu talepleri zaman zaman kabul edilmemektedir.

Fakat 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Yer değiştirmelerde esas alınacak hususlar" başlıklı 55. maddesi 2. fıkrasında"(2) Yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemler Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Yer değiştirme başvuruları duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular ile onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Başvurular şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verilen kişilerce yapılabilir."hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemler (ilişik kesme, göreve başlama gibi) vekalet verilen kişilerce yapılabilmelidir. Bu hükme aykırı davranan il ve ilçe birimi yöneticileri yanlış işlem yapmaktadır.

Önümüz yaz ayında bir çok yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecek bu bağlamda sorunlarda hemen başladı, örneğin Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15.06 2022 tarih ve 51869166 sayılı yazılarıyla vekaletle ilişik kesilip kesilemeyeceğine dair görüş bildirmiştir.

İşte o yazı;

06/10/2009 tarihli ve E-8976 sayılı Başbakanlık Devlet Personel Bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığına sunmuş olduğu görüş yazısına atıfta bulunmuştur.

İşte Devlet Personel Bakanlığının Eski tarihli görüşü;

Devlet Personel Başkanlığı; 657sayılı Devlet Memurları Kanununda, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelikte ve 04/03/2006 tarih ve 26098 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde devlet memurlarının vekaletname ile ilişik kesebileceklerine dair bir hüküm bulunmadığından öğretmenlerin vekaletname ilişik kesmeyeceklerine dair görüş bildirmiştir.

Fakat DPB'nın görüş yazında yer alan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış yerine getirilen 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Yer değiştirmelerde esas alınacak hususlar" başlıklı 55. maddesi 2. fıkrasında "Yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemlerin noter aracılığıyla vekalet verilen kişilerce yapılabileceği" kayıt altına alınmıştır.

Van Milli Eğitim Müdürlüğünün yürürlükte olan yönetmeliğin "Yer değiştirmelerde esas alınacak hususlar" başlıklı 55. maddesi 2. fıkrasından haberi olup olmadığı, haberi varsa neden geçmiş tarihli eski mevzuatta göre verilen DBB'nın görüşüne göre işlem yapmaya çalıştığı anlaşılamamaktadır.

Madde metninde açıkça "Başvurular şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verilen kişilerce yapılabilir."hükmü yer almaktadır. Madde metninin başlığı açıkça "Yer değiştirmelerde esas alınacak hususlar" dır. Bu kadar açık ve net mevzuatı anlamak istememek, yok saymak, memura zorluk çıkartmak anlaşılamamaktadır.

Kısacası yer değiştirmelerde vekaletle işlem yapılması esastır. Yetkililer şunu da bilmelidirler ki, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler. Yönetmelikte geçen "Başvuru" kelimesi müracaatla eşanlamlıdır. Kısacası yer değiştirmelerde Başvuru demek yer değiştirmeye başvurmak demektir, tayini çıkınca ilişik kesmeye başvurmak demektir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz