MEB'e bağlı kurumlardaki hangi işçilere yemek verilir, hangilerine yemek yardımı yapılır? Tatillerde yemek ücretleri ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı; MEB'e bağlı kurumlardaki hangi iççilere yemek verilir, hangilerine yemek yardımı yapılır? Tatillerde yemek ücretlerinin ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazıları yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 16:00, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 16:46
MEB'e bağlı kurumlardaki hangi işçilere yemek verilir, hangilerine yemek yardımı yapılır? Tatillerde yemek ücretleri ödenir mi?

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonları arasında imzalanan "Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü (IV)"nün uygulanmasına ilişkin Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası 19.10.2022 tarihli ve 3861 sayılı yazısı gereğince 01.01.2021-31.12.2022 Yürürlük Süreli T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarına Bağlı (10 No.lu İş Kolunda Faaliyet Gösteren) İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi'nin 29'uncu maddesinde; "İşçilere; işyerinde fiilen çalıştıkları günlerde bir öğün, 2000 kalorilik doyurucu yemek, ücretsiz verilir.

Ancak, yemek saatinde işyeri dışında görevli olanlara, Ramazan ayında oruç tutanlara, sağlık kurulu raporu ile perhizli olduğunu belgeleyenlere ve yemek çıkarılması veya verilmesi mümkün olmayan işyerlerinde çalışan işçilere fiilen çalıştıkları her gün için sözleşmenin birinci yılı birinci altı ayında 14,54 TL/Gün, sözleşmenin birinci yılı ikinci altı ayında 15,27 TL/Gün yemek yardımı yapılır.

Bu ödeme, toplu iş sözleşmesinin ikinci yılı birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanacaktır." denilmektedir. Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta olan işçilere "fiilen çalıştıkları günlerde bir öğün ücretsiz olarak yemek verilir" hükmü İşletme Toplu İş Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Ayrıca, yemek ücretinin yalnızca yemek çıkarılması veya verilmesi mümkün olmayan kurumlarımızda çalışan işçiler ile yemek çıkarılan veya verilen yerlerde yemek saatinde işyeri dışında görevli olanlar, Ramazan ayında oruç tutanlar ve sağlık kurulu raporu ile perhizli olduğunu belgeleyenlere ödeneceği hükmü yer almaktadır.

MEB bu husustaki sorulara iki adet resmi yazıyla cevap vererek; "Bu konuda, yürürlükte olan İşletme Toplu İş Sözleşmesi'nin ilgili maddesi ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir." demiştir.

İşte o görüş yazıları;

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarına Bağlı (10 No.lu İş Kolunda Faaliyet Gösteren) İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi için tıklayınız.

Toplu İş Sözleşmesinin uygulanması ve diğer esaslar için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber