Banka Promosyonlarına İlişkin Komisyon Nelere Dikkat Etmeli?

20 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile bankalardan alınan promosyonların hangi çerçevede personele dağıtılacağı ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu bu genelgeye göre işlemlerin bir komisyon eliyle yürütülmesi gerekmekte olup, memurlar.net olarak oluşturulacak komisyonun nasıl azami faydayı sağlayabileceğine ve nelere dikkat etmesi gerektiğine dair özel bir dosya yayımlıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2008 00:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KOMİSYON

Komisyon 3 kişiden oluşmaktadır.

1- Harcama Yetkilisi

İlgili biriminin harcama yetkilisi komisyon üyesi ve komisyonun başkanıdır.

Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden biri komisyon başkanı olacaktır.

2-Sendika temsilcisi üye

Söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikaca görevlendirilecek temsilci komisyonda olmalıdır.

Yetkili sendikadan üye bulunmadığı durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir.

Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi için oluşturulan komisyonda ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamamı itibarıyla en fazla üyeye sahip olan sendikaca temsilci gönderilecektir.

3-Kamu çalışanı üye

Merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır.

PROTOKOL İMZALAMA YETKİSİ

Protokol, komisyon tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

PROTOKOL SÜRESİ

Protokollerin süresi iki (2) yıldan az beş (5) yıldan çok olamaz

PROMOSYONUN DAĞITIMI

Protokol ile sağlanan promosyon miktarının dağıtımından komisyon yetkilidir.

1- Promosyon, çalışan personelin tamamına dağıtılabilir.

Promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmiştir.

Promosyon, çalışanların hesaplarına eşit miktarda yatırılmalıdır.

Promosyon miktarı 6 aylık periyotlar halinde dağıtılmalıdır.

2-Promosyon miktarını en fazla 1/3'ü birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilir.

Birim ihtiyaçları için miktar, merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılacaktır.

Yapılacak harcamaların birimin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli ve zaruri harcamaları ihtiva etmesi ve

a) Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi,
b) İşyerlerinde verim ve çalışanların memnuniyeti,
c) Sunulan hizmetin kalitesini artırıcı amaçlarla ortak kullanım alanları için sarf edilmesi,
zorunludur.

Ayrılan promosyonun denetimi:

Promosyondan ayrılan miktarından yapılan harcamaların merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından belirlenen amaçlara uygun olarak kullanılması bakımından yıl içinde denetlettirilecektir.

ESKİ PROTOKOLLERİN DURUMU

19 Temmuz 2007 tarihinden önce kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin ödenmesine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili bankalarla yapmış oldukları ve halen yürürlükte bulunan protokoller sürelerinin bitimine kadar geçerli olup uygulanmaya devam edilecektir.

YAPILAN PROTOKOLLERİN DUYURULMASI

Bankalar ile yapılacak protokoller aleniyet ilkesi çerçevesinde kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panoları ve internet siteleri yoluyla ilan edilecektir.

KOMİSYON NASIL ÇALIŞMALIDIR?

A)Komisyon önce sözleşme yapacağı personel için personele ilişkin olarak yıllık verileri tespit etmelidir.

B)Komisyon bankalardan teklif almadan önce hangi şartlar ile teklif alacağını belirlemelidir.

Şart olarak ileri sürülebilecek veya sürülmesi personelin lehine olanlar şu şekil sıralanabilir.

1- Maaş hesaplarından yapılan havale ve eft'lerden ücret alınmaması,
2- Maaş hesaplarından hesap işletim ücreti alınmaması,
3- Maaş hesaplarından hesapları ekstralarından bildirim ücreti alınmaması,
4- Kredi kartı tahsisinde kart ücreti alınmaması,
5- Kredi kartı ekstralarından bildirim ücreti alınmaması,
6- Personelin maaşının kredilendirilmesi
7- Verilecek kredilerden masrafların alınmaması veya normalden az alınması,
8- Personelin internet yoluyla dolandırılması halinde, personel zararının 3 gün içinde karşılanacağı...

C)Şartlar belirlenmesini müteakip komisyon bu hususa ilişkin karar almalıdır. Yani şartlara ilişkin hususlar tutanak altına alınmalıdır.

D)Alınan Karar çerçevesinde bankalara şartları ve bilgileri içerir bir yazı gönderilmeli ve teklif alınmalıdır.

Gelen tekliflerin tatmin edici olması, bankaların serbest olarak rekabetine bağlıdır.

E) Alınan teklifler komisyon toplantısında açıldıktan sonra Komisyonca değerlendirilmelidir.

Komisyonun teklifleri yeterli bulması halinde, personelin lehine en yüksek teklifi veren banka ile sözleşme imzalanması yönünde karar alınması gereklidir.

Komisyon teklifleri açık artıma yolu ile alabileceği gibi kapalı zarf ile teklif alınması mümkün bulunmaktadır.

Komisyon bu yöntemlerden personelin lehine olanı seçmesi gerekir.

Yazılı teklif alınması halinde, gerekirse mevcut teklif veren bankaların yüksek teklif verenlerinden yeni teklif alınması da olumlu sonuç verebileceği değerlendirilmektedir.

Belirtilen yöntemlerden birisinin seçilmesi komisyonun tercihine kalmıştır.

PROMOSYON PROTOKOL'UNU İMZALAYACAK OLAN KİŞİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-İlana çıkılan şartların protokolde yer alıp almadığı,

2- Promosyon ücretlerinin ödeneceği tarihlerinin bulunup bulunmadığını,

3- Kuruma sonradan katılanlara (asker dönüşü veya nakil) kalan promosyon taksitlerinin ödenmesi hususunun bulunması,

hususlarına dikkat etmelidir.

Banka promosyonlarına ilişkin 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi için tıklayınız.

Banka promosyonları 6 taksitte ödenmek zorunda mıdır?

İlçede bir banka varsa ve promosyon vermiyorsa, memurlar ne yapmalıdır?

Askerden dönen memur, daha önce verilen promosyon paralarının dağıtımından yararlanır mı?

Bu Habere Tepkiniz