Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinde Sayıştay mı, Maliye mi Haklı?

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinde Sayıştay mı, Maliye mi Haklı? Öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin olarak çok sayıda dosya yayımladık. Yayımladığımız tüm dosyalarda, gerekçeli olarak bu ödeneğin eylül ayından sonra göreve başlayan öğretmenlere de ödenmesi gerektiğini belirttik. Bu görüşlerimizin dayanağı Sayıştay kararlarıdır. Ancak, Maliye Bakanlığı da, ikilem de kaldığı konularda Sayıştay'dan görüş sormasına rağmen, bu konuda farklı davranmakta ve Sayıştay Kararlarını bilmemezlikten gelmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2005 00:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bilindiği üzere Devlet Memurları Kanununun Ek 32 maddesine göre öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir. Bu madde şu şekildedir:

?Ek Madde 32 ?Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.
Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.?

"Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar"ın tanımlar bölümünde ders yılının tanımı ise şu şekildedir: ?Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,?

Bu hükümlerine göre, Eylül ayından sonra ataması yapılan öğretmenlere hazırlık ödeneğinin ödenmeyeceğine dair açık bir düzenleme bulunmamaktadır.

Sayıştay 3 dairesinin 06.01.1998 tarih ve 209 sayılı, http://www.sayistay.gov.tr/karar/karararamasonuc.asp?id=195 ve Sayıştay Temyiz kurulunun 20.05.2003 tarih ve 26431 sayılı kararlarında http://www.sayistay.gov.tr/karar/karararamasonuc.asp?id=1310 bu ödeneğin Eylül ayından sonra göreve başlayanlara da verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Fakat Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 27.10.2005 tarih ve 22480 sayılı yazıları ile ?05 Eylül ila 30 Eylül tarihleri arasında fiilen görevinin başında bulunan öğretmenlere bu ödeneğin ödenmesi? gerektiğini belirtmiştir. Bu hüküm yukarıda sıraladığımız Sayıştay kararlarıyla çelişmektedir uygulama birliğinin sağlanması için yetkili kurumların bir açıklama yapması gerekmektedir.

T.C.
Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.BMK.022?115905 /22480 22.10.2005
KONU: Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

ÇORUM VALİLİĞİNE

İlgi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlülüğünün 14.10.2005 tarihli ve B.07.4.DEF.0.19.05/1785 sayılı yazısı.

İlgi yazınızdan, Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin ödendiği Eylül ayından önce askere giden veya ücretsiz izne ayrılıp öğretim yılının başladığı eylül ayından sonra fiilen öğretmenlik görevine başlayan personele Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32 nci maddesinde; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil, ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeneceği hükmü yer almıştır.

Buna göre;

a) Yukarıda sözü edilen kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan ve ???????2005 yılı Mali Bütçe kanununa ekli ?K? cetvelinde ödeme tutarı tespit edilen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeme tarihi Milli Eğitim Bakanlığının ???????.sayılı genel yazısıyla 05.09.2005 olarak belirlendiğinden 05 Eylül ila 30 Eylül 2005 tarihleri arasında fiilen görevinin başında bulunan öğretmenlere bu ödeneğin ödenmesi,

b) Askere giden veya aylıksız izne ayrılıp ödemenin yapıldığı aydan sonraki bir tarihte (01ekim 2005 tarihinden sonra) tekrar görevlerine başlayan öğretmenlere ise söz konusu ödeneğin ödenmemesi,

gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Tahir KILIÇARSLAN
Bakan A.
Daire Başkanı


KONUYA İLİŞKİN OLARAK DAHA ÖNCE MEMURLAR.NET'TE YAYIMLANMIŞ DOSYALAR

'Asker Öğretmenler' Hazırlık Ödeneği Alır mı?

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Soruları

On Bin Öğretmene Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Verilir mi?

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine İlişkin Sorunlar

Aylıksız izin halinde öğretim yılına hazırlık ödeneği geri alınır mı?

Yedek Subay Öğretmenlere İlişkin Üç Sorun

Öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin sorunlar ve genel bir açıklama

Vekil Öğretmenler Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Alabilir mi?

Eğitim Hazırlık Ödeneği Aylıksız İzin Dönüşü Sonrası Alınabilir mi?

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber