Mahalli İdareler Kontrolörleri İller İdaresine atandı

Lağvedilen Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü personeli olan Mahalli İdareler Kontrolörleri, Bakanlık tarafından İller İdaresi Genel Müdürlüğüne atandı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Ağustos 2018 09:19, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2018 12:19
Mahalli İdareler Kontrolörleri İller İdaresine atandı

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü lağvedilmiş ve Kararnamenin 100'üncü maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Yapılan bu düzenleme ile Mahalli İdareler Kontrolörlerinin de Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışması öngörülmüş ancak merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki vesayet yetkisinin İçişleri Bakanlığında kalması sebebiyle Mahalli İdareler Kontrolörlerinin yeniden İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışması amacıyla 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenleme yapılmıştır. Ancak yapılan bu düzenleme ile Mahalli İdareler Kontrolörlerinin İçişleri Bakanlığı içerisinde hangi pozisyonda çalışacağı belirtilmemiştir.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün lağvedilmesi neticesinde Mahalli İdareler Kontrolörlerinin doğal bağlarının bulunduğu ve bünyesinde çalışabileceği başkaca bir genel müdürlük kalmamıştır. Nitekim İçişleri bakanlığı hizmet birimlerinde üç adet Genel Müdürlük bulunmaktadır. Bunlar İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğüdür. Bu üç genel müdürlüğün de 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde görev ve yetkileri sayılmış olup hiçbirisi Kontrolörlerin çalışma alanına girmemektedir. 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi incelendiğinde kontrolörlerin mevcut tüm görev ve yetkileri Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Ancak Bakanlığın tasarrufu ile Mahalli İdareler Kontrolörleri İller İdaresi Genel Müdürlüğüne atanmış bulunmaktadır. Bu haliyle Kontrolörlerinin mahalli idareler üzerinde denetim, teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi kalmamıştır. Nitekim İçişleri Bakanlığının mahalli idareler üzerindeki vesayet yetkisi tümü ile Teftiş Kurulu bünyesine verilmiştir. 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre İller İdaresi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerine bakıldığında vesayet yetkisi ile ilgili bir hüküm olmadığı görülmektedir. Yeni bir düzenleme yapılmadığı müddetçe Mahalli İdareler Kontrolörleri yetkisiz kalmıştır.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber