1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular \ Nakil

Nakil

 
00:04
18 Ekim 2020
Memur, üniversiteye öğretim elemanı olarak atanırken muvafakat alır mı?İstifa eden Devlet memurunun üniversite öğretim elemanı olarak atanmasında herhangi bir bekleme süresi uygulanamayacağını değerlendirmekteyiz.
 
 
10:10
16 Nisan 2019
Öğretim elemanlarının kurumlararası geçişlerine dair DPB'den çok önemli görüş!Devlet Personel Başkanlığı, öğretim elemanlarının kurumlararası geçişleri ile ilgili çok önemli bir görüş verdi!
 
 
14:03
14 Şubat 2019
Muvafakat alıp geçiş yapan memur, eski kurumuna nasıl döner?Çalışmış olduğu kurumdan muvafakat alarak başka bir kuruma geçen devlet memuru, eski kurumuna ancak yine kurumların muvafatiyle dönebilir.
 
 
10:01
24 Ocak 2018
Muvafakat isteyen kurum, atamayı yapmak zorunda mıdır?657 sayılı kanununda, muvafakat isteyen kamu kurumunun, muvafakati getiren memurun atamasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmamaktadır. Ama idari istikrar ilkesi gereğince Danıştay bu konuda emsal bir karar vermiş ve atamanın yapılması gerektiğini belirtmiştir.
 
 
10:05
06 Ekim 2017
Babam parkinson hastası, babamın bulunduğu il'e nakil isteyebilir miyim?Devlet memuru, Parkinson hastası babası için, babasının bulunduğu ile tayin isteyebilir mi?
 
 
00:02
21 Şubat 2017
Memurun, zabıta memurluğuna geçişi mümkün mü?Devlet memurunun, zabıta memurluğuna geçişi mümkün mü?
 
 
12:21
28 Mart 2016
Cezaevi personelinin beklediği nakil ilanı yayımlandıAdalet Bakanlığı, cezaevi personeli için nakil ilanını yayımladı.
 
 
01:47
15 Temmuz 2015
Eşler farklı kurumdaysa, kim kime tabi olur?Ayrı kurumlarda çalışan memurların eş durumu nakilleri nasıl olur?
 
 
00:03
31 Mayıs 2015
Görevden ayrılma ve ilişik kesme işlemleri...MEB, il içi öğretmen atama sonuçlarını açıklamaya başladı.
 
 
12:01
15 Temmuz 2014
Muvafakat vermeyen kuruma, tazminat şokuİstanbul İdare Mahkemesi zamanında muvafakatı vermeyen idarenin, maddi tazminata mahkum edilmesine karar verdi.
 
 
10:35
20 Mayıs 2014
Memurluğa, sınavsız geçiş hakkı olan kamu statüleri...Memurluğa, sınavsız atanma hakkı olan diğer kamu personeli kimlerdir?
 
 
15:11
15 Mart 2014
Eş durumu naklinde, 5 mesleğe özel ayrıcalıkEş durumu tayinlerinde 5 grup kamu personeline özel ayrıcalık tanınmıştır.
 
 
10:05
25 Şubat 2014
Eş durumu tayininde 'ek gösterge'nin önemiDevlet Personel Başkanlığı, zorunlu yer değiştirme yönetmeliği kapsamında bulunmayan memurların eş durumu tayinleri konusunda önemli bir görüş verdi.
 
 
27 Ocak 2012 12:33
Başka bir kuruma geçişte işlem basamakları
Bir çok memurlar.net üyesi zaman zaman, başka bir kuruma naklen geçişin nasıl olacağı konusunda soru yöneltmektedir. Bu husus, 657 sayılı Kanunda veya başka bir yönetmelikte tek tek yazmamaktadır. Bu nedenle, bu soruya özel bir bilgilendirme yapmak uygun olacaktır. İşlem basamaklarının ne olduğu hakkında bilgi için tıklayınız.
 
 
01 Temmuz 2009 11:07
Üniversiteler ve belediyelerde çalışmak nakli zorlaştırıyor
Bir kamu kurumunun farklı farklı illerde teşkilatının olması ve personel sayısının çok fazla olması nakli kolaylaştırmaktadır. Zira bu kurumlarda nakiller belli prensiplere bağlanmakta ve yılın belirli dönemlerinde şartları uyan adayların nakil talepleri alınarak sonuçlandırılmaktadır. Ancak, üniversite veya belediyelerde çalışanlar açısından nakil çok daha zordur, bu durum 4/B'liye becayiş imkanı vesilesiyle bir kez daha ortaya açık olarak çıkmıştır.
 
 
28 Ağustos 2008 07:10
Askeri kurumlarda çalışan sivil memurların tayin sorunu
 
 
21 Kasım 2007 00:09
Aynı Kurum/ Başka Kurum Ne Demektir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı hükümlerinde "aynı kurum" veya "başka kurum" ifadeleri yer almaktadır. örneğin 54'üncü maddeye göre aday memurlar "başka kurumlara" nakil olamamakta, 73. maddeye görede becayiş taleplerinin "aynı kurum" içinde olması gerekmektedir. Bu konuya ilişkin hazırladığımız ve nakiller bağlamında önem taşıyan dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
25 Ekim 2007 15:00
2008 Yılında Da Nakil Zor Olacak
Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki nakil işlemleri 657 sayılı Kanunun 74. maddesi çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak, Maliye Bakanlığının 2006 yılındaki bütçe kanununa koydurduğu, 2007 yılında devam ettirdiği bir uygulama, 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısında aynen yer almıştır. Bu uygulama gereğince naklen alınan personel sayısı açıktan atama izin sayısından düşüldüğü için kamu kurumları artık çok az naklen personel almaktadır. Bu uygulama en çok da naklen öğretmen alımında yaşanmaktadır.
 
 
25 Ağustos 2007 22:24
Eş Durumunda 90 Km. Sınırı...
Memurlar ve özellikle de öğretmenler arasındaki, en büyük şehir efsanelerinden birisi, eş durumu atamalarında 90 km. sınırı olduğuna dair söylentilerdir. Eş durumu tayini yapmak isteyen memur veya öğretmenler hayatlarında, bir defa dahi olsa, bu şekilde bir ifade duymuştur. Ne Danıştay kararlarında ne de bize ulaşan idare veya bölge idare mahkemesi kararlarında, eş durumu tayinlerini 90 km. ile sınırlandırına bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.
 
 
12 Ocak 2007 15:20
'Kamuda Nakil', 2007'de De Zor Olacak
2006 yılında başlatılan bir uygulamaya 2007 yılında devam edilecek... 2006 yılında başlatılan uygulamada, naklen geçen memur sayısının, kamu kurumlarına tahsis edilen atama izin sayısından düşülmesi karara bağlanmıştı. Bu uygulama 2007 yılında da aynen devam edecek... Konuya ilişkin düzenleme 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer almıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
00:15
15 Eylül 2006
Danıştay'dan Eğitim Durumundan Nakle Yeni AçılımEğitim durumundan dolayı nakil istenip istenemeyeceği dair ayrıntılı dosyamızı 2004 yılında yayımlamıştık... Bu dosyamızda yaptığımız açıklamada, 657 sayılı Kanunda, eğitim durumundan nakle imkan tanıyan bir düzenlemenin olmadığını beyan etmiştik. Danıştay, bu konuya ilişkin olarak ilk kez farklı bir karar vermiştir. Danıştay, kararında, Anayasa'da güvence altına alınan "kimsenin eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamayacağı" hükmü gereğince, Hacettepe Üniversitesinin muvafakat vermeme yönündeki işleminin iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
11 Temmuz 2006 00:08
Emniyet ve MEB, eş durumdan naklen atamada kurumlararası koordinasyonu sağlayamadı
Farklı kurumlarda çalışan memurların eş durumundan naklen atamalarının nasıl olacağı 657 sayılı Kanunun 72'nci maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, kamu kurumlarının gerekli koordinasyonu sağlama mecburiyeti bulunmaktadır. Yine Bakanlar Kurulu, yaptığı belirlemede, zorunlu yer değiştirmeye tabi olup olmamaya göre farklı kurumlarda çalışan personelin naklen atamalarının nasıl yapılacağını açık bir şekilde düzenlemiştir. Ancak hem MEB'in hem de Emniyet'in söz konusu bu düzenlemeye uymadığı görülmektedir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
13 Mart 2006 00:11
Yeni Açıktan ve Naklen Atama Genelgesi
Yeni açıktan ve naklen atama genelgesi 10.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu bu genelge, açıktan ve naklen atamaların dayanağını oluşturan 2005/28 sayılı Başbakanlık Genelgesini yürürlükten kaldırmıştır. Bu genelge ile daha önce Bütçe Kanunu ile yetkisinin mülga olduğunu belirttiğimiz Başbakanlık, bazı yetkileri yine kendi uhdesine almıştır. Detay için başlığa tıklayınız.
 
 
04 Ocak 2006 00:51
2006 Yılında, Kurumlararası Nakil Artık İmkansız Gibi
2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanununda çok önemli bir hüküm yer almaktadır. Bu hüküm nedeniyle artık kurumlararası nakil yapmak çok zor bir hale gelmiştir. Bu durum Bütçe Kanununun 23'üncü maddesi ve bu maddede yer alan teknik terimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yorumlanması halinde anlaşılabilmektedir. Detay için başlığa tıklayın.
 
 
12 Kasım 2005 11:58
Yeni Atama ve Nakil Genelgesi
Memurların açıktan ve naklen atanmalasına ilişkin bu yılın üçüncü Başbakanlık genelgesi yayımladı. Bilindiği üzere daha önceki 2005/8 ve 2005/25 sayılı Başbakanlık genelgeleri hakkında, akademik personelin açıktan ve naklen atanmasına izin şartı getirdiği için, Danıştay tarafından yürürlüğü durdurma kararı verilmişti. Bu yeni genelgede akademik personelin açıktan ve naklen atanmasına, izin sınırı, getirilmemektedir. Diğer hususlar önceki genelgeler ile aynıdır. Genelgenin yorumu için başlığa tıklayınız.
 
 
28 Eylül 2005 11:09
Memur Atamalarının Durdurulduğuna Dair Haberler Yanlıştır
Pazar günü yeni bir genelge yayımladı. Bu genelge, açıktan ve naklen atamalara belirli bir düzen getirmektedir. Ancak, ilgi çekici başlıklar atmak isteyen gazeteciler ve internet haber siteleri yüzünden sitemizin mail trafiği artmıştır. Memurlar.net olarak 26 Eylül tarihinde hem genelgenin tam metnini hem de genelgeye ilişkin yorumumuzu yayımlamıştık. Ancak gelen soruların yoğunluğu nedeniyle şu açıklamaları zorunlu olarak bir kez daha yayımlıyoruz.
 
 
26 Eylül 2005 10:31
Naklen ve Açıktan Atamaya Yeni Düzen
25.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık genelgesi açıkta ve naklen atamalara yeni bir düzen getirmiştir. Söz konusu genelge sitemiz editörlerince, "Hangi atamalar durdurulmadı?", "Akademik personelin geçişi yeniden sınırlandı", "Araştırma görevlisi ve yardımcı doçent atamaları için yine izin alınacak", "Özerk kurumlara naklen geçişlerde eski sisteme devam edilecek" ve "İstisnai kadrolara yapılacak atamalar ile istifa sonrası dönüşlerde izin alınacak" olmak üzere 5 ana başlık altında incelenmiştir. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
29 Mart 2005 10:18
Açıktan ve Naklen Atama İşlemlerinde Merkeziyetçilik Arttı
Açıktan ve naklen yapılacak atamalara ilişkin usuller 2004/18 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre yürütülmektedir. Bugün, yayımlanan 2005/8 sayılı yeni Başbakanlık Genelgesine göre yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ilişkin iki yeni düzenleme yapılmıştır. Bunun dışında 2004/18 sayılı Başbakanlık genelgesinde yer alan açıktan ve naklen atama usulü aynen korunmuştur. Devamı için başlığa tıklayın.
 
 
07 Kasım 2004 06:33
Maliye Bakanlığına Naklen Geçiş Şartları
Personele verilen ek ücret ödemeleri memurların Maliye Bakanlığına yönelmesine sebep olmaktadır. Artan nakil talepleri nedeniyle de, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığından sonra Maliye Bakanlığı da kurumlar arası naklen atamalara ilişkin belirli standartlar getirmiştir. Ancak, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığında geçişler ya sınavla veya kur'a ile olmakta iken Maliye Bakanlığında bu yönde bir kriter geliştirilememiştir. Yine de unvan, çalışma süresi, yaş gibi belirli konularda genel standartlar geliştirilmiştir. Söz konusu standartları görmek için tıklayınız.
 
 
09 Haziran 2004 00:00
Yeni Naklen Atama Usulü (2003/42 sayılı Genelge Kaldırıldı)
2003/42 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince naklen atamalar ikinci bir talimata kadar durdurulmuştu. Bu sınırlama hem kurum içi naklen atamalar hem de kurumlar arası naklen atamalar için söz konusudu. Memurlar açısından oldukça sıkıntı yaratan bu uygulama bugün itibariyle istisnalar dışında kaldırılmıştır. Buna göre, genel ve katma bütçeli idareler, fonlar, döner sermayeler, kefalat sandıkları, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleri personelinin sayılan kurumlar arasındaki naklen atanmalarında sadece muvafakat alınması yeterlidir. Ayrıca herhangi bir yerden izin alınmayacaktır.
 
 
09 Haziran 2004 00:00
Özerk Kamu Kurumlarına Naklen Yapılacak Atama Usulü
Diğer kamu kurumlarında memur olarak çalışırken BDDK, Kamu İhale Kurumu, SPK, Tütün Kurumu gibi üst kurullara naklen atanmak isteyen personele ilişkin işlemler de 2004/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, personelin çalıştığı kuruluş tarafından DPB ve Maliye bakanlığından izin alındıktan sonra ayrıca muvakat işleminin tamamlanması için Başbakanlıktan izin alınacaktır. Yani bu konudaki eski uygulama aynen korunmuştur.
 
 
16 Ekim 2003 21:40
Nakillerle İlgili Genel Açıklamalar
657 sayılı Kanuna tabi memurların 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakilleri ile 657 sayılı Kanuna tabi olmayan kurumlarda çalışan personelin 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarında yaşanan prosedüre ilişkin açıklamalar bu bölümde yer almaktadır. Bu konuda sizler için hazırlamış olduğumuz özel dosya için tıklayın.
 
SON HABERLER
01:51 - Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği01:46 - Altun'dan Macron açıklaması: Avrupa için ciddi bir tehdit01:45 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Asla geçit vermeyeceğiz00:57 - İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı00:32 - Çataklı: Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz00:27 - Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir
00:25 - Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı00:24 - Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz00:22 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:12 - 27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:05 - Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?00:01 - 27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
23:52 - Iğdır'da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu23:46 - Emniyet, GYS'ye başvuru uygun görülenleri açıkladı23:42 - Belediye Başkanı'nın çarptığı bisikletli turist öldü23:40 - AİHM Kılıçdaroğlu'nun yaptığı itirazı karara bağlayacak23:36 - Yunanistan Başbakanı'ndan 'Türkiye'yi kısıtlayın' çağrısı
23:36 - İlk sosyal medya videosunda Fatih Altaylı'yı unutmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam