Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Toplu Sözleşmeye göre; başarı ve üstün başarı belgesi verilen sözleşmeli öğretmenlere ödül verilmemesini toplu sözleşme hükmünde "ödül" ibaresinin yazım eksikliğinden yada MEB'in yorum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 15 Ağustos 2022 14:00
Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?

Sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden üstün başarı belgesi alanların, Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin 11 inci maddesine istinaden ödüle teklif edilip edilemeyeceği hususunda MEB görüş yazısı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 22.07.2022 tarih ve 53980315 sayılı görüş yazısında;

"25 Ağustos 2021 tarih 31579 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı 3 üncü Kısmının, "Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı 2 nci Bölümünün, "Sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün başarı belgesi verilmesi" başlıklı 30- (1) inci maddesinde; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilen personele, Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge hükümleri çerçevesinde başarı ve üstün başarı belgesi verilebileceği hüküm altına alınmış, ödül verilmesine dair bir hükme yer verilmemiştir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Toplu Sözleşmeye göre; başarı ve üstün başarı belgesi verilen sözleşmeli öğretmenlere ödül verilmemesini toplu sözleşme hükmünde "ödül" ibaresinin yazım eksikliğinden yada MEB'in yorum eksikliğinden kaynaklandığı kanaatindeyiz.

Yoksa hem başarı ve hem de üstün başarı belgesi alan öğretmede "ödül" verilmemesinin bir mantığı bulunmamaktadır. Yönergeye göre alması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz