Advertisement

Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Personel Genel Müdürlüğü; "İsteğe ve mazerete bağlı yer değiştirme suretiyle başka yere ataması gerçekleşen öğretmenlerin, ilişik kesebilmeleri konusunda valiliklerinizce gerekli kolaylığın gösterilmesi," derken Daire Başkanı; "yer değiştirme suretiyle ataması gerçekleşen öğretmenlerin vekaleten ilişik kesme ve vekaleten göreve başlamalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmiştir." şeklinde görüş yazısı yayınladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 29 Ağustos 2022 09:40
Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

"Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?"haberimiz de Van Milli Eğitim Müdürlüğünün ret cevaplarına da yer vererek İl içi-il dışı-özür durumu vb yer değiştirmeler kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, vekalet gönderdikleri kişiler aracılığıyla ilişik kesmek istemelerine rağmen ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince bu taleplerinin zaman zaman kabul edilmediğini gündeme getirmiştik.

Bu haberimiz ürerine Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü daire başkanı imzalı, resmi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden yaz tatilinde yer değiştirme suretiyle atananların eski görev yerlerinden o ilde noterde vekaletname verdikleri kişiler aracılığı ile il içi ve il dışı yer değiştirmelerine sürekli görev yollukları, ilişik kesme ve göreve başlama işlemlerinin yapılıp yapılamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 17.08.2022 tarih ve 40670430 sayılı sayılı görüş yazısında; "Konu hakkında 2009 yılında Bakanlığımızca mülga Devlet Personel Başkanlığından görüş talebinde bulunulmuş olup anılan kurumun görüş yazısı ekte gönderilmiştir. Söz konusu yazıda gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gerek Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte gerekse o dönemde yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde vekaleten ilişik kesilebileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığından yer değiştirme suretiyle atama işlemi gerçekleşen öğretmenlerin vekaleten ilişik kesmelerinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Görüş yazısının yazıldığı tarihten günümüze kadar gelen süreçte 657 sayılı Kanunda ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte vekaleten ilişki kesme veya vekaleten göreve başlamaya ilişkin bir düzenleme yapılmamış olup günümüzde yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde de konu hakkında bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu bağlamda yer değiştirme suretiyle ataması gerçekleşen öğretmenlerin vekaleten ilişik kesme ve vekaleten göreve başlamalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmiştir." açıklamasında bulunulmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün daire başkanı imzalı 17.08.2022 tarih ve 40670430 sayılı sayılı görüş yazısında; 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Yer değiştirmelerde esas alınacak hususlar" başlıklı 55. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemler Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Yer değiştirme başvuruları duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular ile onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Başvurular şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verilen kişilerce yapılabilir." hükmüne neden yer verilmediği, hükmün yönetmelikte neden yer aldığı? açıklığa kavuşturulmamıştır.

"Yönetmelikte açık hüküm olmasına rağmen MEM'ler vekaletle neden ilişik kesmez?" haberimiz de tüm detaylarını açıkladığımız üzere Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Yer değiştirmelerde esas alınacak hususlar" başlıklı 55. maddesi 2. fıkrasında "(2) Yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemler Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Yer değiştirme başvuruları duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular ile onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Başvurular şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verilen kişilerce yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemler (ilişik kesme, göreve başlama gibi) vekalet verilen kişilerce yapılabilmelidir. Bu hükme aykırı davranan il ve ilçe birimi yöneticileri yanlış işlem yapmaktadır.

Madde metninde açıkça "Başvurular şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verilen kişilerce yapılabilir."hükmü yer almaktadır. Madde metninin başlığı açıkça "Yer değiştirmelerde esas alınacak hususlar" dır. Bu kadar açık ve net mevzuatı anlamak istememek, yok saymak, memura zorluk çıkartmak anlaşılamamaktadır.

Kısacası yer değiştirmelerde vekaletle işlem yapılması esastır. Yetkililer şunu da bilmelidirler ki, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler. Yönetmelikte geçen "Başvuru" kelimesi müracaatla eşanlamlıdır. Kısacası yer değiştirmelerde Başvuru demek yer değiştirmeye başvurmak demektir, tayini çıkınca ilişik kesmeye başvurmak demektir.

Bu gelişmeler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tüm illere e-mail atarak "İsteğe ve mazerete bağlı yer değiştirme suretiyle başka yere ataması gerçekleşen öğretmenlerin, ilişik kesebilmeleri konusunda valiliklerinizce gerekli kolaylığın gösterilmesi," demiştir.

İşte o e-mail;

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz