MEB; zorunluda engelleri kaldırdı

Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu hizmet alanlarındaki okullara gitmek isteyen öğretmenlerin önüne konan engelleri kaldırdı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Haziran 2014 00:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
MEB; zorunluda engelleri kaldırdı

Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu hizmet yükümlüsü olan öğretmenlerin il içinde zorunlu hizmet olan okullara gitmek istemelerine engel oluyor ve il dışında da olsa zorunlu hizmetini tamamlamak isteyen öğretmenlerden il dışı yer değiştirme başvurularında bulundukları ilde 3 yıl çalışma şartı arıyordu.

Bu konuları; "MEB; zorunlu hizmete gitmek isteyen öğretmenlere engel oluyor" ve "Zorunluya gitmek isteyen öğretmene neden engel olunuyor?" haberlerimizde gündeme getirmiştik.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Sayın Hamza Aydoğdu'nun atanması ile birlikte ilk müjdeli haber, "MEB, zorunluda da doğru yolda" haberimizde yer aldığı üzere; Milli Eğitim Bakanlığının İl Milli Eğitim Müdürlüklerine göndermiş olduğu 16.05.2014 tarihli e-mailinde belirtilmiş, Bu e-maile göre zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin başvurularının reddedilmesi istenerek "zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenlere il içinde zorunlu hizmet alanlarına il dışı başvurularında yer değiştirme hakkı verileceği" duyurulmuştu.

"MEB, zorunluda da doğru yolda" haberimizde Sayın Hamza Aydoğdu'ya yine çağrıda bulunarak;

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler" başlıklı 25. maddesi 6. fıkrası; "(6) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına da atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Ancak zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar." hükümleri bulunduğunu ve bu hükümlerde hiçbir süre kısıtlaması olmamasına rağmen 3 yıl şartının aranmasında kamu yararı bulunmadığını belirterek,

"Bırakın 3 yılını doldurmayan öğretmenler de bulundukları ilde zorunlu hizmetini yapmak için zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirebilsin, zorunlu hizmetini tamamlasın inanın bundan devlette kar eder, millette kar eder, öğrencide kar eder. Bu tür okullara göndermek için öğretmen bulma zorluğu yaşayan il milli eğitim müdürlükleri de rahatlar. Kısacası MEB gönüllü olarak ben zorunlu hizmete gitmek istiyorum diyen öğretmenlere engel olmasın." şeklinde çağrıda bulunmuştuk.

"2014 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru"sunun 1. maddesi (b) bendindeki; "b) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ile başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilir. Bu kapsamdaki öğretmenlerde bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresi aranmaz; bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar bulundukları yerde görevlerine devam edeceklerdir." açıklamaları ile çağrımıza uyarak il içinde ya da il dışında zorunlu hizmete gitmek isteyen öğretmenlerden bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresi şartını kaldırmıştır.

İller arası ve zorunlu çalışma yer değiştirme duyurusu

Bu konuda duyarlılık gösteren MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza AYDOGDU'ya teşekkür ederken Becayiş'i de gündeme almasının ayakta alkışlanacak bir durum olduğunu belirtmek isterim.

Örneğin; zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmen ile zorunlu hizmet alanındaki öğretmenler arasında becayiş yapılabilmesi için duyuruya çıkılması ile zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler köy ve beldelere giderken köy ve beldelerdeki öğretmenlerde şehir merkezlerine yer değiştirebileceklerdir.

Yine eşi ve kendisi sınıf öğretmeni olan iki öğretmenimizden bayan olan köyde, erkek olan şehirde ise eşler arasında becayiş yapılabilmesi için duyuruya çıkılması da aile açısından çok yerinde bir uygulama olacaktır.

Zorunlu hizmet yükümlülüğü ile ilgili sorulara cevaplar

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz