1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ek dersle ilgili karar bir an önce yenilenmelidir

Ek derslerle ilgili kararın yapılacak bir çalıştayla, hazırlanan görüş yazıları ve tereddüt edilen hususlarda gözetilerek paydaşların istek ve önerileri de dikkate alınarak toplu sözleşme hükümlerinde elde edilen kazanımların da eklenmesiyle yeniden yazılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
15 Haziran 2020 14:00
Yazdır
Ek dersle ilgili karar bir an önce yenilenmelidir

Yönetici ve Öğretmenlerin ek dersleriyle ilgili hükümler;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişiklikleri ile birlikte ilgili maddeleri,

2- 1964 yılında çıkartılan ve müteakip defalar değişiklikler yapılan 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek Ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun,

3- 439 sayılı Kanuna bağlı olarak en son 2006 yılında yayımlanan ve müteakip defalar değişiklikler yapılan 1.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar,

4- 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 28/8/2019 tarih ve 2019/1 nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı İkinci Bölümünde yer alan ek ders ücretleriyle alakalı hükümler,

5- Kararın açıklaması olan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.02.2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu Genelgesi,

6- 2007 yılından itibaren sürekli olarak Milli Eğitim Bakanlığınca çeşitli il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yüzlerce görüş yazısı bulunmaktadır.

Ek ders görüş yazıları neden tüm il milli eğitimlere yazılmıyor

PEKİ BUGÜNE KADAR KAÇ TANE EK DERSLE İLGİLİ KURALLAR, HUSUSLAR, ESASLAR VEYA KARARLAR YAYIMLANMIŞTIR.

1979 yılına kadar 1964 yılında çıkartılan 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek Ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile yürütülen ek ders konuları ilk defa 1974 yılında çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlemeye kavuşmuştur. Şu an yürürlükte olan ise 1.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karardır.

İşte tarihsel sırasıyla birbirini de yürürlükten kaldıran ek dersle ilgili esaslar veya kararlar;

1- 18.09.1974 tarihli ve 15010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15.7.1974 tarihli ve 7/8649 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Yapan Kurumlarda ve Benzeri Kuruluşlarda Okutulacak Haftalık Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Saptanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararname.

2- 13.07.1978 tarihli ve 16345 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6.7.1978 tarihli ve 7/15876 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Kurumları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Yetiştirme Yurtları ve Benzeri Kuruluşlarda Aylık Maaş Karşılığı Okutulacak Haftalık Ders Saati Sayısı ile Ücretle Okutulacak Haftalık Zorunlu Ek Ders Saatleri Sayısının ve Benzeri Hususların Saptanmasına İlişkin kurallar Hakkında Karar.

3- 24.10.1979 tarihli ve 16794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6.6.1979 tarihli ve 7/18202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütünde Görev Alanlardan Kimlerin, Haftalık Çalışmalarının Ne Kadarının Zorunlu Ek Ders Görevinden Sayılacağı ve Bu Görevler Karşılığı Haftada Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödeneceğine İlişkin Kurallar.

4- 30.04.1981 tarihli ve 17326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30/4/1981 tarihli ve 8/2750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine İlişkin Karar.

8/2750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın "Yürürlük Hükümleri" başlıklı 47. maddesindeki; "Bu esasların yürürlüğe girmesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 89. maddesine dayalı olarak çıkarılan;

a) 15/7/1974 tarihli ve 7/8649 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişiklikleri,

b) 6/7/1978 tarihli ve 7/15876 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişiklikleri,

c) 6/6/1979 tarihli ve 7/18202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişiklikleri,

Yürürlükten kaldırılmıştır." hükümleri ile ilk üç sırada yer verdiğimiz kararlar yürürlükten kaldırılmıştır.

5- 04.12.1983 tarihli ve 18241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3.11.1983 tarihli ve 83/7332 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine İlişkin Karar.

83/7332 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Yürürlükten Kaldırma ve Yürürlük Hükümleri" başlıklı 42. maddesindeki; "30/4/1981 tarihli ve 8/2750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır." hükümleri ile dördüncü sırada yer verdiğimiz karar yürürlükten kaldırılmıştır.

6- 17.3.1986 tarihli ve 19050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25.1.1986 tarihli ve 86/10340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslar.

86/10340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 44. maddesindeki; "3.11.1983 tarihli ve 83/7332 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır." hükümleri ile beşinci sırada yer verdiğimiz karar yürürlükten kaldırılmıştır.

7- 16.12.1998 tarihli ve 23555 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar.

98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Yürürlükten Kaldırılan Hükümler" başlıklı 27. maddesindeki; "Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25.1.1986 tarihli ve 86/10340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslar" ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır." hükümleri ile altıncı sırada yer verdiğimiz karar yürürlükten kaldırılmıştır.

8- 16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Yürürlükten kaldırma" başlıklı 31. maddesindeki; "(1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar" yürürlükten kaldırılmıştır." hükümleri ile yedinci sırada yer verdiğimiz karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Halen 1.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar yürürlüktedir.

Bu kararın en son güncel haline şu an ne Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresindeki mevzuat bölümünden ve devletin resmi mevzuat sitesi olan www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılamamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresinde ek dersle ilgili kararın 2018 yılında güncellenen hali bulunmakta fakat 2018 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yapılan dört değişiklik karar metnine işlenmemiştir.

Kısacası Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar yamalı bohçaya dönmüştür.

En son 2007 yılı ocak ayında yukarıda yer verdiğimiz 2007/19 nolu Genelge ile açıklaması yapılan karar hakkında Bakanlık görüş yazıları yazmaya yetişemez duruma gelmiştir.

En son 2006 yılında kökten yenilen ek dersle ilgi karar artık 2020 yılında bir çok hususu içinde barındırmamakta ve bir çok soruya cevap verememektedir.

Bu nedenle ek dersle ilgili kararın yapılacak bir çalıştayla, hazırlanan görüş yazıları ve tereddüt edilen hususlarda gözetilerek paydaşların istek ve önerileri de dikkate alınarak toplu sözleşme hükümlerinde elde edilen kazanımlarında eklenmesiyle yeniden yazılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
28 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
07:08 - İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi06:57 - Direniş dalgası yayıldı06:40 - FBI ünlü Youtuber'ın evini bastı06:30 - Kıyı Ege'de sıcaklık azalacak - Haritalı06:10 - Utanmaz darbeci: Katile şehit deyip tehdit etti06:06 - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
04:12 - Malkara Cumhuriyet Savcısı Gürbüz görevine başladı01:00 - AB: Üye ülkeler Türkiye ile ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor00:05 - Sözleşmeli personel statüsü devam edecekse bazı düzenlemeler yapılmalı00:05 - Ege Akdeniz turunun en iyi noktaları00:04 - Yanan orman alanlarına villa yapılır mı?00:02 - 7 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
00:00 - Bu kampüste hayat var23:56 - Erkek kısırlığıyla ilişkili yeni bir gen tanımlandı23:30 - Kaymakam tıka basa dolu otobüsü boşalttı23:26 - Bakan Koca: Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım23:12 - AK Partili meclis üyesi belediye çalışanlarınca darp edildi
23:04 - Talip Geylan: Okullarımız ticarethane değil, eğitim yuvasıdır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam