1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emeklilerin vergi iadesini düzenleyen "Vergi İadesi Genel Tebliği" (Seri No:7)

20 Ağustos 2003 12:17
Yazdır
Maliye Bakanlığından

Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No:7)

2978 sayılı vergi iadesi hakkında Kanunun bazı hükümlerinde 9,42003 tarih ve 4842 sayılı kanunla değişiklikler yapılmış olup bu hükümlerin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yapılan düzenlemeler ile bunların uygulanmasına ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
1- Vergi İade Dönemi
2978 sayılı Vergi İadesi hakkında Kanunun 4. Üncü maddesinin 2. fıkrasının son cümlesinde 4842 sayılı kanunla yapılan değişiklikle vergi iadesi dönemlerini 1 aydan az olmamak üzere yeniden t5espit etmeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu hükme göre, 1,7,2003 tarihinden itibaren sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine 3 er aylık dönemler halinde yapılmakta olan vergi iadesinin yıllık dönem esasına göre yapılması uygun bulunmuştur. Ancak, 2003 yılı Temmuz- Aralık aylarını içeren kıst dönem de yıllık dönem olarak değerlendirilecektir. Buna göre yıllık vergi iade bildirimleri, dönemi takip eden ayın (Ocak ayı) sonuna kadar ilgili banka şubesine verilecektir.
2- Vergi İadesinde Net Gelir ve Ödeme Şekli
a) Net Gelir
1 seri nolu vergi iadesi genel tebliğinde sosyal güvenlik kurullarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların net gelirlerinin ilgililerin 3 ayda elde ettiği aylıkları toplamının teşkil etmekte olduğu açıklanmıştır. Tebliğin birinci bölümünde yapılan belirlemeye paralel olarak 2978 sayılı kanunun 4842 sayılı kanunla değişen hükümlerinin verdiği yetkiye istinaden hak sahiplerinin Ocak-Aralık ayları içerisinde elde ettikleri toplam gelirleri, ilgili dönemin net geliri olarak yeniden belirlenmiştir. Öte yandan 2003 yılının Temmuz-Aralık döneminde elde edilen toplam gelirler de bu dönemin net geliri olarak dikkate alınacaktır.
b) Vergi İadesinin Ödeme Şekli
2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun 4. Üncü maddesinin 2. Fıkrasında 4842 sayılı kanunun 36/8 inci maddesiyle yapılan değişiklikle "... vergi iadesinden mahsup edilmek üzere avans olarak ödeme yaptırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir." Hükmü yer almıştır.
Bu hükme göre sosyal güvenlik kurumlarından aylık alan hak sahiplerinin vergi iadelerinin avans olarak ödenmesi sistemine 1.7.2003 tarihinden itibaren başlanılması uygun bulunmuştur.
Bu çerçevede, hak sahiplerine 1.7.2003 tarihinden itibaren vergi iade bildirimi vermeden, daha sonra hesaplanacak vergi iade tutarlarından mahsup edilmek üzere üçer aylık dönemler halinde elde ettikleri aylıklarının %5'i oranında avans ödemesi yapılacaktır.
Avans ödeme dönemleri Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül aylarını kapsamakta olup, söz konusu ödemeler, avans dönemini takip eden ayın sonuna kadar aylıklarını aldıkları banka şubelerince hak sahiplerine nakden veya hesaplarına alacak kaydedilerek ödenecektir. Ancak, Ekim-Aralık dönemine ilişkin vergi iadeleri, ibraz edilecek bildirim üzerine ödeneceğinden ayrıca bu döneme ilişkin avans ödemesi söz konusu olmayacaktır.
Avans ödemeleri, hak sahiplerinin izleyen yılın Ocak ayında verecekleri bildirim üzerine hesaplanacak vergi iade tutarından mahsup edilecektir.
ÖRNEK: T.C. Emekli Sandığından emekli aylığı alan A şahsı, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2003 aylarında toplam olarak 1.000.000.000.-TL aylık almaktadır. Bu şahsa ilişkin avans ve mahsup işlemleri aşağıdaki belirtilen şekilde gerçekleşecektir.
Temmuz-Eylül/2003 Dönemi Geliri: 1.000.000.000.-TL
Avans Oranı: %5
Avans Miktarı: (1.000.000.000.-X%5): 50.000.000.-TL
Avansın Mahsup İşleminin Yapılacağı Ay: Ocak 2004
Temmuz-Aralık Dönemi Geliri: 2.000.000.000.-TL
Vergi İade Oranı :%5
Toplam İade Tutarı (6 Aylık): 100.000.000.-Tl
Mahsup Edilecek Avans Miktarı: 50.000.000.-Tl
Kalan İade Tutarı (100.000.000.- 50.000.000.): 50.000.000.-TL
3- Banka Şubeleri İle Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Yapılacak İşlemler
Sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar, bir vergi dönemine ait mal ve hizmet alımlarına dair harcama belgelerini bir örnek olarak düzenleyecekleri Ek1'de yer alan vergi iade birimi ile dönemi takip eden ayı (Ocak Ayı) sonuna kadar aylıklarını aldıkları banka şubesine ibraz edeceklerdir. Banka şubelerince, ibraz edilen belge ve bildirimlere göre 1 yıllık dönem dikkate alınarak gerekli kontrol yapıldıktan sonra tahakkuk edecek vergi iade tutarından avanslar mahsup edilerek kalan tutar Şubat ayının sonuna kadar hak sahiplerine nakten veya hesaplarına alacak kaydedilerek ödenecektir. Diğer yandan, banka şubeleri, vergi iadesine ilişkin olarak ödeme yaptıkları kişiler ile süresinde müracaat ederek vergi iadesini almayan kişilerin listelerini ayrı ayrı düzenleyerek kendilerine ibraz edilen belge ve bildirimlerle birlikte ödemelerin yapıldığı ayı takip eden ay içinde ilgili sosyal güvenlik kurumlarına göndereceklerdir.
4- Diğer Hususlar
a) Özel Emekli Sandıklarından Aylık Alan Hak Sahiplerine İlişkin Vergi İadesi
T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile bağ-Kur dışında kalan ve 506 sayılı kanunun 20. Maddesine göre kurulmuş olan özel emekli sandıkları ile diğer özel emekli sandıklarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlarda 2978 sayılı vergi iadesi hakkında kanun hükümleri çerçevesinde vergi iadesinden yararlanmaktadırlar. Bu nedenle, bu kimselere ait vergi iadesi de yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
b) Hak Sahibinin Ölümü Halinde Yapılacak İşlemler
Avans ödemesi, vergi iadesi dönemini izleyen ay olan Ocak ayında verilecek bildirim üzerinden hesaplanacak vergi iade tutarlarından mahsup edilmektedir. Avans ödemesi yapılan hak sahibi, vergi iade bildirimini ibraz edemeden ölmüş ise daha önce avanslar, ölen adına mirasçıları tarafından verilecek vergi iade bildirimi üzerine mahsup edilecektir.
c) Emekli İkramiyesi
Bilindiği gibi, Sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli ikramiyeleri de vergi iadesinin hesaplanmasında net gelir olarak dikkate alınmak suretiyle vergi iadesi yapılmaktadır.
Ancak, emekli ikramiyesi ve bununla birlikte ödenen kıst aylık ödemelerinin avans ödemesine konu edilmesi uygun görülmemiş olup, söz konusu ödemelerin avans ödemesi ile ilgilendirilmemesi gerekmektedir. Dolaysıyla bunlar 9.2.1986 gün ve 190/14 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri Nolu Vergi İadesi Genel Tebliği'nde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde önceden olduğu gibi tahakkuk ettiği üçer aylık dönemin geliri kabul edilerek vergi iadesinin ödenmesine devam edilecektir.
d) Vergi İade Bildiriminin Verilmemesi Durumu
Yukarıda da açıklandığı gibi avans ödemeleri, vergi iade dönemini takip eden ayda verilecek olan vergi iade bildiriminin ibrazı sonucu tahakkuk eden vergi iade tutarlarından mahsup edilmektedir. Ancak, hak sahiplerinin ilgili döneme ait vergi iade bildiriminde bulunmaması veya eksik bildirimde bulunması halinde daha önce yapılan avans ödemesi ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca hak sahiplerinin aylıklarından kesilerek veya sair bir suretle geri alınacak, bu durumda daha önce ödenen avans nedeniyle ilgililer hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmayacaktır.
Tebliğ olunur.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
08:05 - 1 doların sırrını ilk çözen o oldu!08:01 - 18 yaşındaki kızın otobüste akılalmaz ölümü07:52 - NASA'daki Türk profesör anlattı: Her şeyi yutuyor, hiçbir bilgi vermiyor07:35 - 112'ye yapılan ihbar polis harekete geçirdi: 16 gözaltı07:20 - Ankara'da hayvan hırsızlığı operasyonu07:06 - 500 bin atık toplayıcısı belediye ile çalışacak06:51 - Dünya borç batağında06:41 - İncirlik'te 50 nükleer bomba06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:11 - Oruç Reis de yola çıkıyor
02:23 - Varlık barışı 6 ay daha uzatıldı02:17 - Baba, yangında küçük kızını kurtarırken dumanlara yenik düştü01:55 - AYT testindeki bir soru iptal edildi01:25 - 2019 YKS sonuçları, bir gün önce açıklandı/ Tıklayın01:00 - HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı00:05 - Açık arazide çalışan her teknik personel, ek özel hizmet tazminatı alır mı?00:04 - SGK'dan emekli olacak 4/B'li için görüş00:01 - 17 Temmuz 2019'dan önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklarının, kamu çalışan anketini doldurdunuz mu?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam