1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen \ Çeşitli Konular

Çeşitli Konular

 
14:00
02 Mart 2020
Norm fazlası olan öğretmenler istediği zaman emekli olabilir mi?Kendi norm fazlası yada branşında norm fazlası olan tüm öğretmenler, emeklilik için gerekli olan yaş şartı ve fiili hizmet süresini tamamlamaları kaydıyla Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunabilirler.
 
 
19:00
29 Şubat 2020
Sağlık özrü olan öğretmen istediği zaman emekli olabilir mi?Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalanan, görevini sürdürmesine engel ve/veya hayati öneme haiz olan bir hastalığa yakalan öğretmenler, Eşi, annesi, babası, çocuğu ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin hastalığının tedavisi süresince, bakım ve desteğine ihtiyacı olması halinde öğretmenler; emeklilik için gerekli olan yaş şartı ve fiili hizmet süresini tamamlamaları kaydıyla Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunabilirler.
 
 
00:02
24 Şubat 2020
Bir okulda yönetici olan öğretmen, istediği zaman emekli olabilir mi?Bir okulda yönetici olan öğretmenler, emeklilik için gerekli olan yaş şartı ve fiili hizmet süresini tamamlamaları kaydıyla Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunabilirler.
 
 
16:05
15 Ocak 2020
Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme imzalanması sırasında damga vergisi alınabilir mi?Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinden damga vergisi alınamaz.
 
 
11:10
29 Aralık 2019
Özel Eğitim Öğretmenleri DYK'da görev alabilirler mi?Özel eğitim öğretmenleri; destekleme ve yetiştirme kursları e-Kurs Modülündeki mevcut derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 no'lu kararda ifade edilmiş olan okutabilecekleri dersler kapsamında destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alabilecekler.
 
 
11:00
28 Aralık 2019
Uzman öğreticilikte geçen süreler; kademe ve derece yükselmesi ile hizmet puanında değerlendirilir mi?Özel okul ve dershanelerde öğretmen ve uzman öğretici olarak geçen hizmet süreler; kademe ilerlemesinde ve derece yükselmesi ile hizmet puanında değerlendirilir mi?
 
 
13:56
09 Aralık 2019
Öğretmenin mesai saatleri dışında düzenlenen toplantılara katılmaması disiplin suçu teşkil eder mi?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile memurların haftalık çalışma saatlerinin düzenlendiği, ancak özel Kanun ve Yönetmelikler uyarınca farklı çalışma saatleri düzenlenebileceği, bu çerçevede ilköğretim okulu öğretmenleri için Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek ders saatlerine ilişkin bakanlar kurulu kararı ile özel düzenlemeler yapıldığı, bu çerçevede ilköğretim okulu öğretmenlerinin çalışma sürelerinin haftalık toplam 30 saat (18-12) olarak belirlendiği, diğer yandan günlük ders ve teneffüs sürelerine ilişkin düzenlemelerin de Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer aldığı görülmektedir.
 
 
14:08
13 Kasım 2019
Açılan destekleme ve yetiştirme kursları kapatılabilir mi?Usulüne uygun olarak açılmış olan kurslar her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10'un altına düşmesi durumunda kapatılabilir. Bunun haricinde ise kapatılamaz.
 
 
10:05
30 Ekim 2019
Destekleme kursu ek ders ücretleri, okullarda alınacak diğer görevleri olumsuz etkiliyorDestekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmenlerin hem ek dersleri artırımlı ödenmekte hem de ekstra hizmet puanı verilmektedir. Ancak bu uygulama, okullarda alınacak diğer görevleri olumsuz etkilemektedir. Öğretmenler DYK görevi talep ederken, yüz yüze eğitim, ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) ve belletici ve nöbetçi belletici gibi görevleri istememektedir.
 
 
10:50
13 Ekim 2019
Hangi okullarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılabilir, kimler katılabilir?Resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılan DYK kurslarına kimler katılabilir?
 
 
11:59
11 Ekim 2019
Ders saatleri bitince başlayan eğitim faaliyetlerinde nöbetçi öğretmenin görevi devam eder mi?Okulun normal ders saatleri bitince öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla belirlenen süre bitiminde nöbetçi öğretmenlerinde görev süresi bitecektir.
 
 
09:40
11 Ekim 2019
Öğretmenler, sınıf/şube rehber öğretmenliği görevini almak istemeyebilir mi?Öğretmenlere okul yönetimince sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde öğretmenlerin bu görevleri kabul edip etmemesi kendi inisiyatifinde değildir.
 
 
00:05
02 Ekim 2019
İmam hatip lislerinde, bazı derslere öncelikle olarak hangi alan öğretmenleri girer?Din Öğretimi Genel Müdürlüğü il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Yazıya göre, İmam Hatip Liselerinde, "İslam Kültür ve Medeniyeti" ile "Osmanlı Türkçesi" dersleri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerince, İhtiyaç olması halinde "İslam Kültür ve Medeniyeti" dersi Tarih Öğretmenlerince, İhtiyaç olması halinde "Osmanlı Türkçesi" dersi Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerince, 9 ve 10. sınıflarda yer alan "Arapça" dersi Arapça Öğretmenlerince, 11 ve 12. sınıflardaki "Mesleki Arapça" dersi İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerince,İhtiyaç olması halinde "Arapça" dersi İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerince, İhtiyaç olması halinde "Mesleki Arapça" dersi Arapça Öğretmenlerince okutulacak...
 
 
13:05
09 Ağustos 2019
Rehber öğretmenlerin günlük ve haftalık çalışma süresi ne kadardır?Rehber öğretmenler kanuni ve hukuki olmayarak günde 2 saat fazla çalıştırılmaktadırlar.
 
 
10:05
04 Ağustos 2019
Öğretmenlere, seminer döneminde mesleki çalışma haricinde görev verilebilir mi?Öğretmenlere; temmuz ayının ilk iş gününden eylül ayının ilk iş gününe kadar geçen sürede ve ara dinlenme tatillerinde mesleki çalışma haricinde görev verilebilir mi?
 
 
11:20
03 Ağustos 2019
Ücretli öğretmen olarak görevlendirilen emeklilerin aylıklarında kesinti yapılır mı?Emeklilerin ek ders ücreti karşılığı ücretli öğretmen olarak görevlendirilmelerinde emekli aylıklarında kesinti yapılamaz.
 
 
00:05
23 Mayıs 2019
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?Milli Eğitim Bakanlığı nöbetçi rehber öğretmenin boş derse girdirilip girdirilemeyeceğine dair görüş yazış yayımladı.
 
 
12:18
13 Ocak 2019
Özel eğitim sınıfı hangi okullarda açılabilir?Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumları haricinde özel eğitim sınıfı açılamaz.
 
 
11:15
30 Kasım 2018
Öğretmenlerin mesai takipleri imza çizelgesi kullanılarak yapılamazÖğretmenler derslerinin olduğu saatlerde işledikleri dersleri ders defterine yazmakta ve ders defterlerini imzalamaktadırlar. Ayrıca nöbetçi öğretmenler nöbetçi oldukları gün sabah ve akşam nöbet defterlerini imzalamaktadırlar. Dolayısıyla öğretmenlerin mesai takiplerinin imza çizelgesi ile takip edilmesine gerek bulunmamaktadır.
 
 
00:02
27 Kasım 2018
Öğretmenler, dernek kurabilir mi?Mevzuatımızda öğretmenlerin dernek kurması veya kurulmuş bir derneğe üye olmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.
 
 
00:05
31 Ekim 2018
Doğum izni kullanan öğretmenin 15 Haziran- 15 Eylülde başlayış ayrılma yapması etik mi?Doğumdan sonra aylıksız izin kullanan öğretmenlerin 15 Haziran'da işe başlayıp, 15 Eylül'de görevden ayrılış yapması etik midir?
 
 
00:05
29 Ekim 2018
Ortaöğretimde yapılan haftalık ders programları düzenlenirken uyulacak kriter değişiklikleri ilköğretimde de yapılmalıdırOkul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin de yapılan düzenlemenin bir benzeri yapılmalı ve haftalık ders programı hazırlanırken engelli öğretmenler, engelli çocuğu bulunanlar, süt izni kullananların özel durumu dikkate alınmalıdır.
 
 
14:03
18 Ekim 2018
Okul Öncesi Öğretmenlerine teneffüs (dinlenme) hakkı verilmeli mi?Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi öğretmenlerinin teneffüs (dinlenme) hakkı bulunmamaktadır.
 
 
10:03
13 Ekim 2018
Rehber öğretmenlere, hükümlüye rehberlik etme ve çocukların ifadelerinin alımında resen görev verilemezRehber öğretmenler özellikle mesai saatleri dışında Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda hükümlüye rehberlik etme ve çocukların ifadesinin alınması işlerinde resen görevlendirilebilir mi?
 
 
10:30
29 Eylül 2018
Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine resen görevlendirme yapılabilir mi?MEB, hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde görevlendirmeyi resen yapabilir mi? Resen görevlendirmeleri bir gün öncesinden bildirebilir mi?
 
 
10:44
18 Haziran 2018
Ücretli öğretmenin, prim ödeme gün sayısı nasıl hesaplanır?Ek ders karşılığı eğitim kurumlarında görevlendirilecek öğretmenlerin sigorta prim ödeme gün sayısının hesaplanmasının nasıl yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığının başvurusu üzerine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir.
 
 
16:00
16 Mayıs 2018
MEB, seminer tarihinde ilk kez, Cumartesi ve Pazar günlerine çalışma koyduMesleki (seminer) çalışmalar tarihinde ilk defa 09 Haziran Cumartesi ve 10 Haziran Pazar günlerine seminer çalışması konuldu.
 
 
00:02
19 Mart 2018
Öğretmen tarafından dersler doldurulmadan ücretli öğretmene ders verilemezYönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesi, ücretli öğretmen görevlendirmesini "Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde" şartına bağlamıştır.
 
 
10:05
07 Şubat 2018
Derse branş öğretmeni girdiğinde sınıf öğretmenine hangi görevler verilebilir?İlkokullarda Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, alan öğretmenlerince okutulduğunda sınıf öğretmenleri bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim ve öğretim görevlerini yapar. Bu görevlerin genel çerçevesi, 2010/28 sayılı genelge ile belirtilmiş olup, okulların bu Genelgeye uyması gerekmektedir.
 
 
15:02
09 Ocak 2017
Milli eğitimde disiplin işlemlerinde dair özel dosyaMilli Eğitim Bakanlığındaki disiplin işlemlerine dair özel dosya
 
 
00:51
10 Kasım 2016
Batman'da çalışmak isteyen öğretmenden Bakana mektup
 
 
09:31
25 Ocak 2016
Velinin yaraladığı öğretmen ne yapmalıdır?Bu yazımızda, memurlara hakaret etmenin, memuru tehdit etmenin veya memuru yaralamanın cezai karşılığına yer vereceğiz.
 
 
09:29
17 Nisan 2015
Müdürler, tüm öğretmenleri değerlendirecekMEB'in yer değiştirme yönetmeliğinde yer alan hükme göre, okul müdürleri öğretmenleri eğitim öğretim dönemi sonunda değerlendirmeye tabi tutacak.
 
 
08:41
17 Nisan 2015
Fen liselerine nasıl atama yapılacak?17 Nisanda yayımlanan yönetmelikte 4 liseye nasıl atama yapılacağı açıklandı.
 
 
23:52
30 Haziran 2014
Norm kadroların tespitinde sorumluluk kimlere aittir?
 
 
00:10
09 Ocak 2013
Öğretmene nöbet görevi yasal mıdır?Öğretmenlere verilen nöbet görevi, mevzuat hiyerarşisinde bir üst hukuk normu olan kanunda yer almıyorken, yönetmelikte yer almakta....
 
 
11 Ekim 2012 00:56
Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi hangi durumlarda yapılır?
 
 
19 Haziran 2012 00:05
Rehber öğretmenlerin yer değiştirmeleri hakkında MEB'in yapması gerekenler
 
 
10 Haziran 2012 23:16
Yatılı okul yöneticileri haftada kaç saat ek ders ücretinden yararlandırılır?
 
 
23:14
10 Haziran 2012
Norm kadro açığı olmayan okula öğretmen atanabilir mi?
 
 
10 Haziran 2012 22:25
İl eğitim denetmenleri, özel hukuka tabi tüzel kişiliklerden evrak isteyebilirler mi?
 
 
10 Haziran 2012 22:22
Okullar için... Kurum Tipi Nedir, Nasıl Belirlenir?
 
 
02 Nisan 2012 09:30
Bayan öğretmenler erkek pansiyonunda belletici/nöbetçi olarak görevlendirilemezler
 
 
18 Mart 2012 21:22
Yargı kararı ile öğretmen veya yönetici okula dönerse norm fazlası kim olur?
 
 
14 Şubat 2012 00:19
Öğretmen norm kadroları, farklı zamanlarda belirlenebilir mi?
 
 
13 Şubat 2012 23:24
Okul Bütçeleri ve Ödenek Talebi Nasıl Yapılır?
 
 
30 Ağustos 2009 00:25
Son Dönemdeki Yönetici Atama Yönetmeliği Tarihi
2004 yılında bu yana birçok Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliklerin bazı maddeleri yargı tarafından iptal edildi, inanılmaz uygulamalara sahne oldu. Danıştay tarafından her defasında yürütmesi durdurulan yönetmelikler çerçevesinde yapılan atama işlemlerinin tamamı durdurulduğu gibi yürütmesi durdurulan yönetmeliğe göre yapılan tüm atamalar da iptal edildi. Bu kapsamda çoğunluğu 2007 yılında olmak üzere 35.000 civarında yöneticinin atamaları iptal edilerek, yerlerine de hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için geçici görevlendirmeler yapıldı. Bu durumdan eğitim öğretim olumsuz etkilendi. Ama 13 Ağustos 2009 tarihli 27318 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe konulan yönetmelik kamuoyunda beğenildi. Bu konuda yaptığımız tespit ve eleştiriler için başlığa tıklayınız.
 
 
29 Ağustos 2009 23:35
MEB, yönetici atama yönetmeliğindeki değişiklikte hata yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı, 29 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı düzenleme ile "Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliği"ni yargı kararına uygun olarak değiştirmiştir. Ancak değişiklik yapılırken önemli bir hata yapılmıştır. Söz konusu bu hata nedeniyle yönetmelikte yeniden değişiklik yapılması muhtemeldir, aksi halde çok sayıda kafa karışıklığı yaşanacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
29 Ağustos 2009 23:00
Anaokullarında Kız Meslek Lisesi mezunları görevlendirilemeyecek
29/08/2009 tarih ve 27334 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli Veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman Ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik değiştirilmiştir. Değişikliğe göre Kız meslek liselerinin çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi ile çocuk gelişimi ve bakımı bölümlerinden mezun olup Bakanlıkça düzenlenecek en az 60 saatlik eğitim programında başarılı olanlar, artık okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilemeyecekler. Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak sadece yüksek öğretim kurumlarının okul öncesi eğitimi öğretmenliği bölümünden mezun olanlar görevlendirilebileceklerdir. Ayrıntılar için tıklayınız.
 
 
29 Ağustos 2009 10:13
Öğretmenlerin Yer Değiştirmesinde Üç Sorun
"MEB, özür grubu için tekrar başvuru alacak" başlıklı haberimizde kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için yeniden özür grubu başvurusu alınacağını duyurmuştuk. Milli Eğitim Bakanlığı'nı, yer değiştirme işlemlerinde; 1- zorunlu hizmetinin bitimine 6 aydan az süre kaldığı gerekçesiyle yer değiştirme isteğinde bulunamayanlar, 2- Göreve başlama tarihi itibarıyla en az bir yılını doldurmadığından yer değiştirme isteğinde bulunamayanlar ve 3- Anayasal zorunluluk olmasına rağmen il emri olamaması nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunamayanların sorunlarını çözüm bulmaya çağırıyoruz. Ayrıntılar için tıklayınız.
 
SON HABERLER
12:56 - Gümüşhane'de iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü12:53 - RTÜK'ten Halk TV ve Tele 1'e uygulanan müeyyidelerle ilgili açıklama12:49 - Belediye Başkanı'nın makamında dinleme cihazı bulundu12:46 - Konya'da bir mahalle karantinaya alındı12:36 - Edirne'de FETÖ operasyonunda eski akademisyen gözaltına alındı12:36 - Bir ayda 16 şiddet olayında 27 sağlık çalışanı mağdur oldu
12:31 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 205 bini geçti12:20 - Yargıtay'dan emsal 'pazar izni' kararı12:08 - DSÖ, koronavirüs tedavisinde umut verici sonuçlar ortaya koyan tek ilacı açıkladı12:03 - Adıyaman'da dev çekirge görüldü11:59 - Yurt dışından gelen ve giden yolculara 3 saatte Kovid-19 testi11:58 - Havai fişek fabrikasında çalışan Nahide Cancı patlamayı anlattı
11:56 - Bebek katili YPG/PKK'ya haziranda ağır darbe11:55 - TBMM yeni Başkanı'nı seçecek11:54 - Türkiye'de günde ortalama 7 saat 29 dakika internette geçiyor11:40 - Türk bilim insanları yerli süper mikroskopla Kovid-19'u görüntülemeyi başardı11:30 - Enerji Bir-Sen'den doğum yardımı miktarının artırılması talebi
11:19 - Çankırı'da tartıştığı ağabeyi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam