1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen \ Çeşitli Konular

Çeşitli Konular

 
16:05
15 Ocak 2020
Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme imzalanması sırasında damga vergisi alınabilir mi?Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinden damga vergisi alınamaz.
 
 
11:10
29 Aralık 2019
Özel Eğitim Öğretmenleri DYK'da görev alabilirler mi?Özel eğitim öğretmenleri; destekleme ve yetiştirme kursları e-Kurs Modülündeki mevcut derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 no'lu kararda ifade edilmiş olan okutabilecekleri dersler kapsamında destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alabilecekler.
 
 
11:00
28 Aralık 2019
Uzman öğreticilikte geçen süreler; kademe ve derece yükselmesi ile hizmet puanında değerlendirilir mi?Özel okul ve dershanelerde öğretmen ve uzman öğretici olarak geçen hizmet süreler; kademe ilerlemesinde ve derece yükselmesi ile hizmet puanında değerlendirilir mi?
 
 
13:56
09 Aralık 2019
Öğretmenin mesai saatleri dışında düzenlenen toplantılara katılmaması disiplin suçu teşkil eder mi?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile memurların haftalık çalışma saatlerinin düzenlendiği, ancak özel Kanun ve Yönetmelikler uyarınca farklı çalışma saatleri düzenlenebileceği, bu çerçevede ilköğretim okulu öğretmenleri için Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek ders saatlerine ilişkin bakanlar kurulu kararı ile özel düzenlemeler yapıldığı, bu çerçevede ilköğretim okulu öğretmenlerinin çalışma sürelerinin haftalık toplam 30 saat (18-12) olarak belirlendiği, diğer yandan günlük ders ve teneffüs sürelerine ilişkin düzenlemelerin de Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer aldığı görülmektedir.
 
 
14:08
13 Kasım 2019
Açılan destekleme ve yetiştirme kursları kapatılabilir mi?Usulüne uygun olarak açılmış olan kurslar her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10'un altına düşmesi durumunda kapatılabilir. Bunun haricinde ise kapatılamaz.
 
 
10:05
30 Ekim 2019
Destekleme kursu ek ders ücretleri, okullarda alınacak diğer görevleri olumsuz etkiliyorDestekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmenlerin hem ek dersleri artırımlı ödenmekte hem de ekstra hizmet puanı verilmektedir. Ancak bu uygulama, okullarda alınacak diğer görevleri olumsuz etkilemektedir. Öğretmenler DYK görevi talep ederken, yüz yüze eğitim, ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) ve belletici ve nöbetçi belletici gibi görevleri istememektedir.
 
 
10:50
13 Ekim 2019
Hangi okullarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılabilir, kimler katılabilir?Resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılan DYK kurslarına kimler katılabilir?
 
 
11:59
11 Ekim 2019
Ders saatleri bitince başlayan eğitim faaliyetlerinde nöbetçi öğretmenin görevi devam eder mi?Okulun normal ders saatleri bitince öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla belirlenen süre bitiminde nöbetçi öğretmenlerinde görev süresi bitecektir.
 
 
09:40
11 Ekim 2019
Öğretmenler, sınıf/şube rehber öğretmenliği görevini almak istemeyebilir mi?Öğretmenlere okul yönetimince sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde öğretmenlerin bu görevleri kabul edip etmemesi kendi inisiyatifinde değildir.
 
 
00:05
02 Ekim 2019
İmam hatip lislerinde, bazı derslere öncelikle olarak hangi alan öğretmenleri girer?Din Öğretimi Genel Müdürlüğü il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Yazıya göre, İmam Hatip Liselerinde, "İslam Kültür ve Medeniyeti" ile "Osmanlı Türkçesi" dersleri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerince, İhtiyaç olması halinde "İslam Kültür ve Medeniyeti" dersi Tarih Öğretmenlerince, İhtiyaç olması halinde "Osmanlı Türkçesi" dersi Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerince, 9 ve 10. sınıflarda yer alan "Arapça" dersi Arapça Öğretmenlerince, 11 ve 12. sınıflardaki "Mesleki Arapça" dersi İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerince,İhtiyaç olması halinde "Arapça" dersi İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerince, İhtiyaç olması halinde "Mesleki Arapça" dersi Arapça Öğretmenlerince okutulacak...
 
 
13:05
09 Ağustos 2019
Rehber öğretmenlerin günlük ve haftalık çalışma süresi ne kadardır?Rehber öğretmenler kanuni ve hukuki olmayarak günde 2 saat fazla çalıştırılmaktadırlar.
 
 
10:05
04 Ağustos 2019
Öğretmenlere, seminer döneminde mesleki çalışma haricinde görev verilebilir mi?Öğretmenlere; temmuz ayının ilk iş gününden eylül ayının ilk iş gününe kadar geçen sürede ve ara dinlenme tatillerinde mesleki çalışma haricinde görev verilebilir mi?
 
 
11:20
03 Ağustos 2019
Ücretli öğretmen olarak görevlendirilen emeklilerin aylıklarında kesinti yapılır mı?Emeklilerin ek ders ücreti karşılığı ücretli öğretmen olarak görevlendirilmelerinde emekli aylıklarında kesinti yapılamaz.
 
 
00:05
23 Mayıs 2019
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?Milli Eğitim Bakanlığı nöbetçi rehber öğretmenin boş derse girdirilip girdirilemeyeceğine dair görüş yazış yayımladı.
 
 
12:18
13 Ocak 2019
Özel eğitim sınıfı hangi okullarda açılabilir?Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumları haricinde özel eğitim sınıfı açılamaz.
 
 
11:15
30 Kasım 2018
Öğretmenlerin mesai takipleri imza çizelgesi kullanılarak yapılamazÖğretmenler derslerinin olduğu saatlerde işledikleri dersleri ders defterine yazmakta ve ders defterlerini imzalamaktadırlar. Ayrıca nöbetçi öğretmenler nöbetçi oldukları gün sabah ve akşam nöbet defterlerini imzalamaktadırlar. Dolayısıyla öğretmenlerin mesai takiplerinin imza çizelgesi ile takip edilmesine gerek bulunmamaktadır.
 
 
00:02
27 Kasım 2018
Öğretmenler, dernek kurabilir mi?Mevzuatımızda öğretmenlerin dernek kurması veya kurulmuş bir derneğe üye olmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.
 
 
00:05
31 Ekim 2018
Doğum izni kullanan öğretmenin 15 Haziran- 15 Eylülde başlayış ayrılma yapması etik mi?Doğumdan sonra aylıksız izin kullanan öğretmenlerin 15 Haziran'da işe başlayıp, 15 Eylül'de görevden ayrılış yapması etik midir?
 
 
00:05
29 Ekim 2018
Ortaöğretimde yapılan haftalık ders programları düzenlenirken uyulacak kriter değişiklikleri ilköğretimde de yapılmalıdırOkul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin de yapılan düzenlemenin bir benzeri yapılmalı ve haftalık ders programı hazırlanırken engelli öğretmenler, engelli çocuğu bulunanlar, süt izni kullananların özel durumu dikkate alınmalıdır.
 
 
14:03
18 Ekim 2018
Okul Öncesi Öğretmenlerine teneffüs (dinlenme) hakkı verilmeli mi?Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi öğretmenlerinin teneffüs (dinlenme) hakkı bulunmamaktadır.
 
 
10:03
13 Ekim 2018
Rehber öğretmenlere, hükümlüye rehberlik etme ve çocukların ifadelerinin alımında resen görev verilemezRehber öğretmenler özellikle mesai saatleri dışında Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda hükümlüye rehberlik etme ve çocukların ifadesinin alınması işlerinde resen görevlendirilebilir mi?
 
 
10:30
29 Eylül 2018
Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine resen görevlendirme yapılabilir mi?MEB, hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde görevlendirmeyi resen yapabilir mi? Resen görevlendirmeleri bir gün öncesinden bildirebilir mi?
 
 
10:44
18 Haziran 2018
Ücretli öğretmenin, prim ödeme gün sayısı nasıl hesaplanır?Ek ders karşılığı eğitim kurumlarında görevlendirilecek öğretmenlerin sigorta prim ödeme gün sayısının hesaplanmasının nasıl yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığının başvurusu üzerine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir.
 
 
16:00
16 Mayıs 2018
MEB, seminer tarihinde ilk kez, Cumartesi ve Pazar günlerine çalışma koyduMesleki (seminer) çalışmalar tarihinde ilk defa 09 Haziran Cumartesi ve 10 Haziran Pazar günlerine seminer çalışması konuldu.
 
 
00:02
19 Mart 2018
Öğretmen tarafından dersler doldurulmadan ücretli öğretmene ders verilemezYönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesi, ücretli öğretmen görevlendirmesini "Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde" şartına bağlamıştır.
 
 
10:05
07 Şubat 2018
Derse branş öğretmeni girdiğinde sınıf öğretmenine hangi görevler verilebilir?İlkokullarda Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, alan öğretmenlerince okutulduğunda sınıf öğretmenleri bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim ve öğretim görevlerini yapar. Bu görevlerin genel çerçevesi, 2010/28 sayılı genelge ile belirtilmiş olup, okulların bu Genelgeye uyması gerekmektedir.
 
 
15:02
09 Ocak 2017
Milli eğitimde disiplin işlemlerinde dair özel dosyaMilli Eğitim Bakanlığındaki disiplin işlemlerine dair özel dosya
 
 
00:51
10 Kasım 2016
Batman'da çalışmak isteyen öğretmenden Bakana mektup
 
 
09:31
25 Ocak 2016
Velinin yaraladığı öğretmen ne yapmalıdır?Bu yazımızda, memurlara hakaret etmenin, memuru tehdit etmenin veya memuru yaralamanın cezai karşılığına yer vereceğiz.
 
 
09:29
17 Nisan 2015
Müdürler, tüm öğretmenleri değerlendirecekMEB'in yer değiştirme yönetmeliğinde yer alan hükme göre, okul müdürleri öğretmenleri eğitim öğretim dönemi sonunda değerlendirmeye tabi tutacak.
 
 
08:41
17 Nisan 2015
Fen liselerine nasıl atama yapılacak?17 Nisanda yayımlanan yönetmelikte 4 liseye nasıl atama yapılacağı açıklandı.
 
 
23:52
30 Haziran 2014
Norm kadroların tespitinde sorumluluk kimlere aittir?
 
 
00:10
09 Ocak 2013
Öğretmene nöbet görevi yasal mıdır?Öğretmenlere verilen nöbet görevi, mevzuat hiyerarşisinde bir üst hukuk normu olan kanunda yer almıyorken, yönetmelikte yer almakta....
 
 
11 Ekim 2012 00:56
Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi hangi durumlarda yapılır?
 
 
19 Haziran 2012 00:05
Rehber öğretmenlerin yer değiştirmeleri hakkında MEB'in yapması gerekenler
 
 
10 Haziran 2012 23:16
Yatılı okul yöneticileri haftada kaç saat ek ders ücretinden yararlandırılır?
 
 
23:14
10 Haziran 2012
Norm kadro açığı olmayan okula öğretmen atanabilir mi?
 
 
10 Haziran 2012 22:25
İl eğitim denetmenleri, özel hukuka tabi tüzel kişiliklerden evrak isteyebilirler mi?
 
 
10 Haziran 2012 22:22
Okullar için... Kurum Tipi Nedir, Nasıl Belirlenir?
 
 
02 Nisan 2012 09:30
Bayan öğretmenler erkek pansiyonunda belletici/nöbetçi olarak görevlendirilemezler
 
 
18 Mart 2012 21:22
Yargı kararı ile öğretmen veya yönetici okula dönerse norm fazlası kim olur?
 
 
14 Şubat 2012 00:19
Öğretmen norm kadroları, farklı zamanlarda belirlenebilir mi?
 
 
13 Şubat 2012 23:24
Okul Bütçeleri ve Ödenek Talebi Nasıl Yapılır?
 
 
30 Ağustos 2009 00:25
Son Dönemdeki Yönetici Atama Yönetmeliği Tarihi
2004 yılında bu yana birçok Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliklerin bazı maddeleri yargı tarafından iptal edildi, inanılmaz uygulamalara sahne oldu. Danıştay tarafından her defasında yürütmesi durdurulan yönetmelikler çerçevesinde yapılan atama işlemlerinin tamamı durdurulduğu gibi yürütmesi durdurulan yönetmeliğe göre yapılan tüm atamalar da iptal edildi. Bu kapsamda çoğunluğu 2007 yılında olmak üzere 35.000 civarında yöneticinin atamaları iptal edilerek, yerlerine de hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için geçici görevlendirmeler yapıldı. Bu durumdan eğitim öğretim olumsuz etkilendi. Ama 13 Ağustos 2009 tarihli 27318 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe konulan yönetmelik kamuoyunda beğenildi. Bu konuda yaptığımız tespit ve eleştiriler için başlığa tıklayınız.
 
 
29 Ağustos 2009 23:35
MEB, yönetici atama yönetmeliğindeki değişiklikte hata yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı, 29 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı düzenleme ile "Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliği"ni yargı kararına uygun olarak değiştirmiştir. Ancak değişiklik yapılırken önemli bir hata yapılmıştır. Söz konusu bu hata nedeniyle yönetmelikte yeniden değişiklik yapılması muhtemeldir, aksi halde çok sayıda kafa karışıklığı yaşanacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
29 Ağustos 2009 23:00
Anaokullarında Kız Meslek Lisesi mezunları görevlendirilemeyecek
29/08/2009 tarih ve 27334 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli Veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman Ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik değiştirilmiştir. Değişikliğe göre Kız meslek liselerinin çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi ile çocuk gelişimi ve bakımı bölümlerinden mezun olup Bakanlıkça düzenlenecek en az 60 saatlik eğitim programında başarılı olanlar, artık okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilemeyecekler. Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak sadece yüksek öğretim kurumlarının okul öncesi eğitimi öğretmenliği bölümünden mezun olanlar görevlendirilebileceklerdir. Ayrıntılar için tıklayınız.
 
 
29 Ağustos 2009 10:13
Öğretmenlerin Yer Değiştirmesinde Üç Sorun
"MEB, özür grubu için tekrar başvuru alacak" başlıklı haberimizde kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için yeniden özür grubu başvurusu alınacağını duyurmuştuk. Milli Eğitim Bakanlığı'nı, yer değiştirme işlemlerinde; 1- zorunlu hizmetinin bitimine 6 aydan az süre kaldığı gerekçesiyle yer değiştirme isteğinde bulunamayanlar, 2- Göreve başlama tarihi itibarıyla en az bir yılını doldurmadığından yer değiştirme isteğinde bulunamayanlar ve 3- Anayasal zorunluluk olmasına rağmen il emri olamaması nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunamayanların sorunlarını çözüm bulmaya çağırıyoruz. Ayrıntılar için tıklayınız.
 
 
24 Ağustos 2009 00:44
MEB personelinin Emeklilik İşlemleri
3797 sayılı Kanunun ek 1. amddesine göre öğretmenler haziran ve temmuz ayları içerisinde emekliliklerini isteyebilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10/08/2009 tarihli ve 65730 sayılı yeni bir resmi yazı yayınladı. Emeklilik işlemleri hakkında önemli açıklamalar yapılan resmi yazı ve diğer emeklilik işlemleri hakkındaki resmi yazıları bir araya getirdiğimiz bu araştırma dosyasını okumak için başlığı tıklayınız.
 
 
14 Temmuz 2009 00:59
Danıştay'dan öğretmen evleri ile ilgili karar
Danıştay İkinci Dairesi; Eğitim Sen'in başvurusu üzerine açılan davada, öğretmenevlerinde uygulanan gönüllü üyelik aidatı ile onur üyeliği uygulamasını görüştü. Danıştay daha önce zorunlu olan üyeliğin gönüllü üyeliğe dönüştürülmesinin hukuka uygun olduğunu belirtti ve bu yöndeki iptal istemleri reddetti. Eğitim Sen'in bu karara itiraz hakkı bulunuyor. Danıştay 2. Dairesince, 18.5.2009 tarihinde oybirliği ile verilen kararın tam metni için başlığa tıklayınız.
 
 
21 Aralık 2008 17:48
MEB davaları kaybediyor ama uygulamaları değiştirmiyor
Milli Eğitim Bakanlığı uygulamaları hakkında açılan davalar sonucunda yargı kararlarının gereğini yerine getiren Bakanlık; yargı kararının gerekçelerini, yeni hazırladığı mevzuat düzenlemelerinde dikkate almıyor. Bu gerekçelerin dikkate alınması daha az davalar açılmasına neden olacak. Dolayısıyla yargı kararları sonucunda oluşan bilgi birikimi neticesinde sorunsuz bir mevzuat düzenlenmesi oluşacaktır. Üç olay özelinde yaptığımız değerlendirmeyi görmek için başlığa tıklayınız.
 
SON HABERLER
16:44 - Gazetecinin 'CHP'ye komplo kurduğu' iddialarına takipsizlik16:39 - AFAD'dan İdlib'in kuzeyine siviller için briket ev16:34 - Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı16:30 - Gaziantep'e şehit ateşi düştü16:26 - FETÖ firarisi Hakan Şükür: Pişmanım!16:22 - Türkiye'nin ne kadarı doğal gaz kulanıyor?16:18 - Geleceğin doktorları 'acil servis'i uzmanlarından dinledi16:14 - 22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 49 şüpheli gözaltında16:10 - Alkışnacak hareket! Makam aracını onlara tahsis etti16:06 - Aylar öncesinde randevu alıp sıraya giriyorlar
16:02 - Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay defnedildi15:58 - Bu acının tarifi yok... 6 yıldır gözlerini kırpamıyor15:54 - FETÖ'den gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklandı15:50 - Ekonomist Doç. Dr. Tatlıyer'den işsizliği azaltacak öneriler15:46 - Erdoğan açıkladı: Mesafe 40 dakikaya düşüyor15:42 - 17. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri başladı15:38 - Aydın'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti15:34 - Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam