1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doçentliğe atamada sözlü sınav şartını arayan üniversiteler

Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan sözlü sınavın kaldırılması sonucunda yasal düzenlemede verilen yetki çerçevesinde hangi üniversiteler doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arıyor ?
07 Mayıs 2019 10:06
Yazdır
Doçentliğe atamada sözlü sınav şartını arayan üniversiteler

Bilindiği üzere, 06 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7100 sayılı Kanunla Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan doçentlikte sözlü sınavın kaldırılmasına rağmen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesinin (d) fıkrasında yer alan "Yükseköğretim kurumları, doçent kadrosuna atama için, doçentlik unvanına sahip olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim veya sanat disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde bu sınav Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılır." düzenlemesi gereğince talep eden üniversitelere doçentliğe atama sürecinde sözlü sınav şartı koyma yetkisi tanındı.

Bu düzenleme sonrasında, atama kriterlerine sözlü sınav şartı koyan üniversitelerin ilan ettiği doçent kadrosuna başvuran adaylar üniversitelerin doçent kadrolarına atanabilmek için Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jüri tarafından sözlü sınava tabi tutulmaktadır. Yapılan sözlü sınavda başarılı olan adaylara "Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi" verilmekte olup, atanma kriterlerinde "SÖZLÜ SINAV" şartı bulunan üniversitelerin doçent kadrolarına ilgililerin yeniden başvuru yapmaları halinde bu adaylar için ayrıca sözlü sınav yapılmamaktadır.

Diğer taraftan, Üniversitelerin 2547 sayılı Kanunun 23 üncü, 24 üncü ve 26 ncı maddeleri çerçevesinde Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesörlük kadrosuna atamalarda aradıkları -ek koşulları- içeren yönergeler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında yer alan "Atanma Kriterleri" başlıklı menü üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Bu çerçevede, gerek Yükseköğretim Kurulu web sayfasında yer alan dokümanlardan gerekse tereddüt hasıl olan durumlarda yükseköğretim kurumlarının web sayfaları üzerinden yapılan kontrollerde, 125 devlet üniversitesinden 38'inin doçentliğe atamada sözlü sınav şartı koyduğunu, 72 üniversitesinin doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aramadığını, 15 üniversitesinin ise 2547 sayılı Kanunda yer alan şartlara ilave herhangi bir ek koşulunun olmadığını tespit ettik.

Aşağıda hazırladığımız tablo üzerinden yürürlükte olan yönergelere göre hangi üniversitelerin doçentlikte sözlü sınav şartı aradığını, hangi yükseköğretim kurumlarının ise Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik belgesini yeterli gördüğünü görebilir, üniversitelerin atama kriterlerini inceleyebilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

Yavuz Selim KAPLAN

Üniversite Adı

Atanma Ölçütleri

Açıklama

Abdullah Gül Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Adıyaman Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere ilave olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Afyonkarahisar Sağlık Bil. Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Akdeniz Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Aksaray Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Amasya Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Anadolu Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üni.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere ilave olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere ilave olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Ankara Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Ardahan Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere ilave olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Artvin Çoruh Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Atatürk Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Balıkesir Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere ilave olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Bartın Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Batman Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Bayburt Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Bingöl Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Bitlis Eren Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Bursa Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Bursa Uludağ Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Çukurova Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Dicle Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Düzce Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Ege Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Erciyes Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Erzurum Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Fırat Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Gazi Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Gaziantep Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Gebze Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Giresun Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Gümüşhane Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Hakkari Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Harran Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Hitit Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Iğdır Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere ilave olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

İnönü Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

İskenderun Teknik Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere ilave olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

İstanbul Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere ilave olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Kafkas Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere ilave olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Karabük Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Kastamonu Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Kayseri Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Kırıkkale Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Kırklareli Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Kocaeli Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Konya Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere ilave olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere ilave olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Mardin Artuklu Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere ilave olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Marmara Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Mersin Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Munzur Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Muş Alparslan Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Ordu Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Pamukkale Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere ilave olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Sakarya Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Samsun Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere ilave olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Selçuk Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Siirt Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Sinop Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Şırnak Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Tarsus Üniversitesi

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

-2547 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere ilave olarak atanma ölçütü bulunmamaktadır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Trabzon Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Trakya Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Türk-Alman Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Uşak Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Yalova Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmaktadır.

Yozgat Bozok Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
11:15 - Bolu'da otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı11:11 - Bilim Kurul Üyeleri: Belirtiler değişti, düğünlere gitmeyin!10:50 - Yaşlı bakım evlerinde 10 günlük vardiyaya devam kararı10:48 - Anadolu Üniversitesi'nden yaz okulu açıklaması10:29 - Türkiye'de OSB'siz şehir kalmadı10:27 - Lunaparkların açılış tarihi belli oldu
10:13 - Patlamada yakınlarından haber alamayan ailelerin bekleyişi sürüyor10:04 - OHAL döneminde çekilmiş sayılanlar yeniden atanabilir mi?10:03 - Evde cesedi bulunan kadını, oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı09:58 - Yolsuzluğun belgesi WhatsApp'tan çıktı09:55 - Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu09:49 - Dünya Sağlık Örgütü: Aşının ne zaman hazır olabileceğini tahmin edemeyiz
09:48 - Birsen Ocaklı'nın üzerinden geçtiği köpeğin sahibi: Bu kişinin ceza almasını istiyorum09:35 - Sevdiği kızdan ayrıldı, canlı yayında veda edip intihar etti09:32 - Netflix Meclis'in internetini yedi09:27 - Şike kumpası davasında Baransu gerginliği09:24 - Etkisiz hale getirilen 2 teröristin biri, gri kategoride
09:08 - İkinci el araçlarda merdiven altı ekspertiz dolandırıcılığına dikkat
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam