Anasayfa \ Özel Dosyalar \ Genel Dosyalar \ Kazandığınız Davaları Yayınlayalım

Kazandığınız Davaları Yayınlayalım

Asilde aranan şartları taşımayan vekil memura da aylık verilmesi gerektiğine dair Danıştay kararı
Asilde aranan şartları taşımayan vekil memura da aylık verilmesi gerektiğine dair Danıştay kararı
Kaymakamların 'geçici görevlendirme' yetkilerine dair Ankara 3. İdare Mah. kararı
Kaymakamların 'geçici görevlendirme' yetkilerine dair Ankara 3. İdare Mah. kararı
Makine müh.'liğini bitiren elektrik teknisyenin özel hizmet tazminatına dair mahkeme kararı
Makine müh.'liğini bitiren elektrik teknisyenin özel hizmet tazminatına dair mahkeme kararı
Öğretmen ihtar cezasını mahkemede iptal ettirdi
Öğretmen ihtar cezasını mahkemede iptal ettirdi
Objektif kıstaslar ile belirlenmeyen geçici görevlendirmenin iptaline dair Trabzon Bölge İd. Mah. kararı
Objektif kıstaslar ile belirlenmeyen geçici görevlendirmenin iptaline dair Trabzon Bölge İd. Mah. kararı
Sağlık personelinin üst aramada görevlendirilmemesine ilişkin mahkeme kararı
Sağlık personelinin üst aramada görevlendirilmemesine ilişkin mahkeme kararı
Yanlış ödenen eğitim tazminatının ancak 60 gün içinde geri istenebileceğine dair Erzurum 2. İd. Mahk. kararı
Yanlış ödenen eğitim tazminatının ancak 60 gün içinde geri istenebileceğine dair Erzurum 2. İd. Mahk. kararı
Görev süresi uzatılmayan yardımcı doçente ilişkin Aydın BİM kararı
Görev süresi uzatılmayan yardımcı doçente ilişkin Aydın BİM kararı
Sağlık personelinin, 4/B'linin eşinin yanına atanması gerektiğine dair Denizli İd. Mah. kararı
Sağlık personelinin, 4/B'linin eşinin yanına atanması gerektiğine dair Denizli İd. Mah. kararı
Rehber öğretmenlere belletmenlik görevi verilemeyeceğine dair mahkeme kararı
Rehber öğretmenlere belletmenlik görevi verilemeyeceğine dair mahkeme kararı
İdare işlemi geri aldı ama, dava masraflarını ve avukatlık ücretini ödeyecek
İdare işlemi geri aldı ama, dava masraflarını ve avukatlık ücretini ödeyecek
Arama Kurtarma Teknisyeni lojman davasını kazandı
Arama Kurtarma Teknisyeni lojman davasını kazandı
İlköğretim Müfettiş yardımcılığı sınav mülakatının iptaline dair Sivas Bölge İdare Mahkemesi kararı
İlköğretim Müfettiş yardımcılığı sınav mülakatının iptaline dair Sivas Bölge İdare Mahkemesi kararı
Soruşturmayı yapan sicil amirince aylıktan kesme cezası verilemeyeceğine dair
Soruşturmayı yapan sicil amirince aylıktan kesme cezası verilemeyeceğine dair
'Asi ruhludur' notu düşülen sicil değerlendirmesine iptal kararı
'Asi ruhludur' notu düşülen sicil değerlendirmesine iptal kararı
Görevde yükselme mağduru memur 1 YTL'lik tazminat davasını kaybetti
Görevde yükselme mağduru memur 1 YTL'lik tazminat davasını kaybetti
Soyut ifadelere dayanarak sicil notunun düşürülemeyeceğine dair mahkeme kararı
Soyut ifadelere dayanarak sicil notunun düşürülemeyeceğine dair mahkeme kararı
Personel şefi görevde yükselme davasını kazandı
Personel şefi görevde yükselme davasını kazandı
Savunma vermeye gelmeyen memura, ayrı bir soruşturma yapılmaksızın disiplin cezası verilemeyeceğine dair Konya İd. Mah. kararı
Savunma vermeye gelmeyen memura, ayrı bir soruşturma yapılmaksızın disiplin cezası verilemeyeceğine dair Konya İd. Mah. kararı
Öğretmen çocuklarının parasız yatılı okutulması gerektiğine dair Ankara 1. İd. Mah. kararı
Öğretmen çocuklarının parasız yatılı okutulması gerektiğine dair Ankara 1. İd. Mah. kararı
İlköğretim müfettişinin matematik öğretmeni hakkında soruşturma yapamayacağına dair Trabzon İd. Mah. kararı
İlköğretim müfettişinin matematik öğretmeni hakkında soruşturma yapamayacağına dair Trabzon İd. Mah. kararı
36 puan verilen sicil notunun iptaline dair Mersin 2. İd. Mah.'nin kararı
36 puan verilen sicil notunun iptaline dair Mersin 2. İd. Mah.'nin kararı
Müdürlükte görevlendirilen öğretmenin denge tazminatının kesilebileceğine dair Zonguldak İd. Mah. kararı
Müdürlükte görevlendirilen öğretmenin denge tazminatının kesilebileceğine dair Zonguldak İd. Mah. kararı
SSK görevde yükselme sınavının iptaline dair Ankara 6. İd. Mah. kararı
SSK görevde yükselme sınavının iptaline dair Ankara 6. İd. Mah. kararı
60 olarak verilen sicil notunun iptaline dair Manisa İd. Mah. kararı
60 olarak verilen sicil notunun iptaline dair Manisa İd. Mah. kararı
Okul müdür yardımcılığına yapılan atamalara dair bir karar da Kayseri'den...
Okul müdür yardımcılığına yapılan atamalara dair bir karar da Kayseri'den...
İlköğretim Müfettişlerinin öğrenim özründen naklinin yapılması gerektiğine dair Van İd. Mah. kararı
İlköğretim Müfettişlerinin öğrenim özründen naklinin yapılması gerektiğine dair Van İd. Mah. kararı
Dalış tazminatına dair AYİM kararı
Dalış tazminatına dair AYİM kararı
İlk defa atananlara harcırah verilmesi gerektiğine dair Sakarya Bölge İdare Mah. kararı
İlk defa atananlara harcırah verilmesi gerektiğine dair Sakarya Bölge İdare Mah. kararı
Tüm okul müdür yardımcılığı atamalarının hükümsüz kaldığına dair İsparta İd. Mah. kararı
Tüm okul müdür yardımcılığı atamalarının hükümsüz kaldığına dair İsparta İd. Mah. kararı
Okul müdürü olarak ataması yapılması gerektiğine dair İsparta İd. Mah. kararı
Okul müdürü olarak ataması yapılması gerektiğine dair İsparta İd. Mah. kararı
Orman muhafaza memuruna seyyar görev tazminatı değil geçici görev yolluğu ödenmesine dair Mersin İd. Mah. kararı
Orman muhafaza memuruna seyyar görev tazminatı değil geçici görev yolluğu ödenmesine dair Mersin İd. Mah. kararı
Tek ders sınavına giren öğrenciden harç alınmaması gerektiğine dair mahkeme kararı
Tek ders sınavına giren öğrenciden harç alınmaması gerektiğine dair mahkeme kararı
Sicil notunun 74 olarak belirlenmesi işleminin iptaline dair mahkeme kararı
Sicil notunun 74 olarak belirlenmesi işleminin iptaline dair mahkeme kararı
Aralık ayında göreve başlayan öğretmene, hazırlık ödeneğinin verilmesi gerektiğine dair, Zonguldak İd. Mah. kararı
Aralık ayında göreve başlayan öğretmene, hazırlık ödeneğinin verilmesi gerektiğine dair, Zonguldak İd. Mah. kararı
Mart ayında göreve başlayan öğretmene hazırlık ödeneği verilmesi gerektiğine dair Kastamonu İd. Mah. kararı
Mart ayında göreve başlayan öğretmene hazırlık ödeneği verilmesi gerektiğine dair Kastamonu İd. Mah. kararı
Sağlık özründen dolayı il içi atamanın yapılması gerektiğine dair Konya İdare Mah. Kararı
Sağlık özründen dolayı il içi atamanın yapılması gerektiğine dair Konya İdare Mah. Kararı
Geçici görevlendirmede, süre olması gerektiğine dair Edirne İd. Mah. kararı
Geçici görevlendirmede, süre olması gerektiğine dair Edirne İd. Mah. kararı
Olumsuz sicilden dolayı, ek ödemenin kesilemeyeceğine dair, Erzurum BİM kararı
Olumsuz sicilden dolayı, ek ödemenin kesilemeyeceğine dair, Erzurum BİM kararı
Öğretmen laptop davasını kazandı
Öğretmen laptop davasını kazandı
Askeri Yüksek İdari Mahkemesinin harcıraha dair kararı
Askeri Yüksek İdari Mahkemesinin harcıraha dair kararı
Eğitim durumundan nakle ilişkin Trabzon Bölge İd. Mah. kararı
Eğitim durumundan nakle ilişkin Trabzon Bölge İd. Mah. kararı
Naklen atama işleminde kamu yararı bulunmadığına dair Bursa 3. İd. Mah. Kararı
Naklen atama işleminde kamu yararı bulunmadığına dair Bursa 3. İd. Mah. Kararı
Unvanı ile uyumlu olmayan görevi yapmadı, disiplin cezası aldı, cezanın iptali için açtığı davazı kazandı
Unvanı ile uyumlu olmayan görevi yapmadı, disiplin cezası aldı, cezanın iptali için açtığı davazı kazandı
Banka promosyonunun, memura verilmesi gerektiğine dair Konya İd. Mah. kararı
Banka promosyonunun, memura verilmesi gerektiğine dair Konya İd. Mah. kararı
2002 tarihli ilk atama işlemi için harcırah verilmesi gerektiğine dair Edirne İd. Mah. Kararı
2002 tarihli ilk atama işlemi için harcırah verilmesi gerektiğine dair Edirne İd. Mah. Kararı
Muvafakat verilmemesi yönündeki işlemin iptaline dair Edirne İdare Mah. Kararı
Muvafakat verilmemesi yönündeki işlemin iptaline dair Edirne İdare Mah. Kararı
İkinci öğretimde derse giren akademisyenin ders ücretine ilişkin Danıştay kararı
İkinci öğretimde derse giren akademisyenin ders ücretine ilişkin Danıştay kararı
İhale ile sağlık personeli alımına ilişkin uygulamanın iptaline dair Danıştay kararı
İhale ile sağlık personeli alımına ilişkin uygulamanın iptaline dair Danıştay kararı
Geçici görevlendirilen akademik personelin çalışma odasının boşaltılamayacağına dair Muğla İd. Mah. Kararı
Geçici görevlendirilen akademik personelin çalışma odasının boşaltılamayacağına dair Muğla İd. Mah. Kararı